kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ބަޑި

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

”ބަޑި“

މިއީ އެންމެ ދެ އަކުރުގެ ލަފްޒެކެވެ. ނަމަވެސް މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާލުމުގެ ބާރު މި ކުޑަ ލަފްޒަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަހަރެން މިހެން ބުނީތީ ޤަބޫލު ނުކުރާށެވެ. ކަމެއްގެ ހަޤީޤަތް ނުބަލާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން މިހާރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މީހަކު ބުނާހާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން ވެއްޖެއްޔާ އެކަކު އަނެކަކާ ލޮލާ ލޯ ހަމަކޮށްލަން ކެރޭނޭ ބަޔަކު މި ދިވެހި ރާއްޖެއަކު ނުތިބޭނެއެވެ.

އަހަރެންގެ މި ގަލަމުގައި ކިތަންމެ ދެއްޔެއް ހުއްޓަސް ވަގުތެއް ނެތެވެ. ދައްކަން ބޭނުންވާ އެތައް ވާހަކަ އެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޖަމާވެފައިވާ ކަރުނަަތަކުން ލޯ ފުސް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެއިން އެންމެ ތިއްކެތްވެސް ލޮލުން ފައިބާނޭ ހިތްވަރެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ ޒަޚަމްވެފައިވާ ހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު ގަޑީގެ ކައްޓަށް ވުރެ ބާރެވެ. އެހެނަސް ލަހެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ލަސްވެއްޖެއެވެ. ބަޑިއެއްގެ ހިތަށް ވަޒަނެއް އަރާފާނެ ހެއްޔެވެ؟

ފިރިހެނުންނަކީ ހެއްވާ ބަޔެކެވެ. ބަސްމޮށުންތެރިކަމަށް މޮޅު ބަޔެކެވެ. މަކަރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅީ ނުދެއްކިއްޔާއެވެ. އަހަރެންގެ މަންމައަށް އެފަދަ ލަނޑެއް ދިން މީހަކުވެސް ކުޅަދާނަޔޭ ހިތަށްއަރައެވެ. ލޯބީގެ ވައުދާ ހުވާކޮށް، ކުރެވުނު ކުށަކަށް އަރައިގަނެ އެކަމުގެ ހިތި ފިލުވަން ޖެހުނު ވަގުތު ކަނޑޫ ބޮނޑި އުނގަން ޖަހާލާފައި ފިލީއެވެ.

އަހަރެން މި ދުނިޔެއަށް ނޭވާލީ ހިތި ޚަބަރަކާއެކުއެވެ. ދުނިޔޭގެ މަލާމާތާ ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްދަތި ކަމާ އަހަރެންގެ މަންމަ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އައީ މި ވަގުތު ކޮޅަށްޓަކައެވެ. އަހަރެން މި ދުނިޔެއަށް ތައާރަފް ކޮށްދިނީ އަމިއްލަ ފުރާނަ ދުނިޔެއާ އަލްވަދާއު ކިޔަމުންނެވެ. ލޮލުގެ ކަޅިއާ، ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑާއެކު މަންމަ އަށް ނިޞްބަތް ވެފައިވާ "ބަޑި" ގެ ލަޤަބު ވެސް އަހަރެންނަށް ވާރުތަ ވި ކަހަލަ އެވެ. މިކަމުގައި އަހަރެންގެ އޮތީ ވަކި ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟

ހެވާ ނުބައި އަހަރެން ދަސްކުރަމުން އައީ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑު ދައިތަ ގޯތީގެ ހަތަރު ފާރުގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަފްރަތަކީ ކިހާ ވިހަ ގަދަ އެއްޗެއްކަން ފަހުމް ވީ އަމިއްލަ އާއިލާ މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި އުޅެމުންނެވެ. ކުޑަ އާއިލާ އެކެވެ. ބޮޑު ދައިތަގެ ދެމަފިރިންނާ އެ މީހުންގެ ދެ ފިިރިހެން ދަރިން ފިޔަވާ އިތުރު ގާތް ތިމާގެ މީހަކު އަހަރެންގެ އެއް ނުހުރެއެވެ. ކުޑަ އިރުއްސުރެ ލިބެމުން އައި އަނިޔާ ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހުނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ.

އަހަރެންގެ އުމުރުން 14 އަހަރު ފުރުނު އިރު ފިރިހެނުން ވެފައި ވަނީ ހިތް ތަކަށް ފައިން އަރަމުންދާ ބަޔަކަށެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއެއް ނޫނެވެ. ތުން ތުން މަތިން އިވޭ ވާހަކަ ތަކާއި، ގާތް ރަހުމަތް ތެރިންގެ ޝަކުވާ ތަކުން އަހަރެންނަށް ފިރިހެންނުން ސިފަ ވެފައިވަނީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިފައިވާ، ނުލަފާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފިރިހެނަކާ އިސް އުފުލާ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް އަހަރެން ޖެހިލުން ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މުޅި ރަށަށް އަހަރެން މަޝްހޫރު ވެފައި މިވަނީ "ބަޑި" އެއްގެ ނަމުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އެ ފުށް މިފުށަށް ޖަހާލި ރޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އަހަރެން އާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހަނދާން ތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ވަގުތު ކޮޅަށްޓަކައި ހިތްވަރު ކުރާނަމެވެ.

ލޯ މަރައިގެން އަހަރެން އޮތް އިރު މުޅި ހެދުން ވަނީ ދަލުން ފޯ ވެފައެވެ. އަހަރެން އޮތީ ބެޑް ޝީޓްގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެންނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. މިއީ ބިރުވެރި ހުވަފެނަކަށް ވާނެނަމައެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެ މުޑުދާރު އަތުން ބީހެމުން ދިޔަ ބޮޑު ބޭބެއަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު އިވޭނެއެވެ. ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިފިއެވެ. ގައިގަ ހުރި ބާރެއް ލާފައި ކޮށްޕާލީމެވެ. އޭ މިހިރަ ހަޔާތް ކުޑަ މީހާއެވެ.ދެން ނިކަން ކައިރި ވެބަލާށެވެ. ޖަވާބު ލިބުނީ އަހަރެންގެ ކަންކަށި މައްޗަށެވެ. ކޯތާފަތަށް އަރާފައިވާ ދިހުނަށް ވުރެ ހިތަށް ވެރިވަމުންދިޔަ ހޫނުގެ އަސަރު މާ ބޮޑެވެ.

ރުއީމެވެ. އާދޭސް ކުރީމެވެ. ބޮޑު ދައިތައަށް ނީވޭ ކަމަށް ހެއްޔެވެ. އިވުނެވެ. ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައް މާ ރަނގަޅަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެކަންތައް އާދައަަކަށް ހެދިކަންވެސް ދެނެހުއްޓެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މިހާލުގައި އަހަރެން އުޅޭކަން ވެސް ބޮޑު ދައިތައަށް އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ހަނެވެ. އަހަރެންގެ އާދޭސްތަކަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

"ޝުކުރު ކުރާށެވެ. ކަލޭ ބަލާތީވެސް ޝުކުރު ކުރާށެވެ. އަހަރެން ނޫން މި ދުނިޔޭގައި ހުރީ ވަކި ކަލޭގެ ކާކު ހެއްޔެވެ. އަަހަރެން ނެތް ނަމަ ކަލޭ އޮންނާނީ އޮރިޔާން ހާލުގަ މަގުމަތީގައެވެ. ނޫނީ ކަލޭގެ އަމަޔަށް ވިހެން އިންނާނީ ނަހަލާލަށް ބަލިވެއެވެ. ބެހޭނޭ މީހުން މާ ގިނަ ވާނެއެވެ. ގަދަކަމުން އަތްލާނެ އަތްތައް މަދެއްނުވާނެއެވެ. ކަލޭ ބޭނުންވަނީ އެގޮތް ހެއްޔެވެ."

ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހި ވެއްޖެއެވެ. ފިރިހެނުން ދެކެ ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. ލޯ މަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކޮޅިގަނޑުން އަހަރެން މުޅިން ވަރުބަލި ކޮށްލައިފިއެވެ. ބޮޑު ބޭބެގެ ވަކި ތަކާ ކުރަމުންދިޔަ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ނުވެވި އުޅެނިކޮށް ދެން ލައިގަތީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މުސީބާތެކެވެ. ބޮޑު ދައިތަގެ ފުރާވަރަށް އަޅާފައިވާ ދެ ފިރިހެން ދަރިންގެ އުނދަގުލެވެ. އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ. މިއީ ހަމަ އިންސާނުން ބާވައެވެ. ބަލަ އަހަރެން މިއީ މި މީހުންގެ އަމިއްލަ ލެއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެއް އާއިލާ އެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ތި ދައްކާ ހަޑި ހުތުރު މަންޒަރުތައް ދައްކައިގެން ކަލޭމެންނަށް ތި ލިބެނީ ކޮން ކަހަލަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލުތައް ބައިވަރެވެ. ނެތީ ވާހަކަ ދައްކާނެ ހިތްވަރެވެ.

މީހުން ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. ތިބާގެ އިސްތަށިގަނޑަކީ ހަތް އައިބު ފޮރުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ. އަހަރެން ހިތުން އަހަރެންގެ ކިބައިގައިވާ އައިބުތައް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ނިވަލުގައި އެ އައިބުތަައް ފޮރުވީމެވެ. ގައިގައި އެޅިފައިވާ ވަކިތަކާއި، ލޭ ނުހިކޭ ލަކުނުތައް ފަރުދާކުރީމެވެ. އަހަރެންގެ ހަމުގެ އަލިކަމުން ފެންނަން ހުރި އަނިޔާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ދޮގުތަކެއް ތައްޔާރު ކުރީމެވެ. އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަށް ސިއްރު ކުރީމެވެ. ހިތްވަރު ނެތީއެވެ. އަހަރެންގެ ނިކަމެތިކަން ތަންނުދިނީއެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. އަދި ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނަމެވެ. އަހަރެންނަށް މި އަނިޔާތައް ދޭ ނަފްސަތަކަށް ހައްގު ސަޒާ ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުވެ ސަޒާ ލިބުނީ އަހަރެންނަށެވެ.

ގްރޭޑް އަށެއް ގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ އިރު ލޯބިވެރިއެއް ނެތީ އަތުން ގުނާ ލެވޭހާ މަދު ބައެއްގެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހިމެނެއެވެ. ލޯތްބަކީ ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭ ހާލުގައިވެސް އޭގެ ހައްގުގައި އެންމެން ޝަހީދު ވަނީއެވެ. ކެހިވެރިން ގިނަ މި ޒަމާނުގައި ބަޔަކަށް އެހާވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ކުރާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަށް ހުށައެޅުންތައް ލިބެއެވެ. ލޯބީގެ ސިޓީ ފޮނުވައެވެ. މަގުމަތިން މާ މެލާ މެލީގެ ގުލްޒާރުތައް ދޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރަހުމަތްތެރިން ހަސަދަ ވެރިވާހާ ސަމާލުކަން އަހަރެންނަށް ލިބެމުން ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ހިތް ރޭކާވެސް ނުަލައެވެ. ތި ފިރިހެނުންގެ ގޮތް އަހަރެންނަށް ނޭނގެނީކީ ނޫނެވެ.

އަހަރެންގެ ފަރާތުން ދެކޮޅުވެރިކަން ލިބެމުންދިޔަ މީހުންގެ ހިތަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އަލިފާން ދަރު އަންދާލާހާ އަވަހަށް މަދަރުސާގައި އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުޅި އެކޭ އެއްބަޔަކު ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައީ އަހަރެން މީހަކާ ރައްޓެހިވާން ބޭނުން ނުވިޔަސް އިތުރު ގުޅުންތައް ހިންގަން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާހަކައެވެ. އަހަރެން އެންމެ ހައިރާންވީ އެންމެ ގާތް ކަަމަށް ދެކެމުން އައި ރައްޓެހީން މި ސަކަރާތުގައި ބައިވެރިވީމައެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ފާޚާނައިގެ ފާރުތަކުން ފެށިގެން ކުލާސް ކުލާހުގ ބޯޑުގައި އަހަރެންނޭ ކިޔައިގެން ހަޑި ހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ލިޔެވެން ފަށައަިފިއެވެ. ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތާމެދު އަހަރެން ހުރީ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެފައެވެ. ބޭރު ތެރެއިން ފިރިހެނަކާ އެކު އަހަރެން ދުށް މީހެއް މުޅި ރަށުން އަތް ފުނާ އެޅިޔަސް ނުފެންނާނެތީއެވެ.

މަގުމަތިން ދާ އިރު އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ގޮވާ ފާޑު ފާޑު ނަންތަކުން އަހަރެންގެ މަންމަ ދުނިޔޭގަ ހުރި ނަމަ ލަދުން އިސް ޖަހާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަހަރެން ލައިގެން ހުންނަ ޖިންސުގެ ބާުރު މިނަކުން ކަލޭމެންގެ ހަވަނަ ހިއްސަށް ބާރުކުރުން އެއީ އަހަރެންގެ މައްސަަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެއީ ކަލޭ މެންގެ އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ހިފަހައްޓާނުލެވޭ ކަމުގެ ހެއްކެތް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެނުން އެހާ ނިކަމެތި ބަޔަކަށްވީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ؟

ހިތަށް އަރައެވެ. ބަލަ ތިއިން މީހެއްގެ އަަމަޔެއް، ކޮއްކޮއެއް ދައްތައެއް ހަމަ ނެތީބާވައެވެ. މި ޒަމާނުގައި އާއިލާއަށް ވަނީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގެ އަވައިގައި އެންމެން ޖެހި ނިމެނީއެވެ. ގިނަ ފަހަރު ހަޑި ހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ގޮވާ އިރު ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ހުރީ ކާކު ކަމެއް، ކޮން ހައިސިއްޔަތެއްގެ މީހެއްކަމެއްވެސް ބަލާ ނުލެވެއެވެ. މި މިޖުތަމައުގެ ހާލަތު މިހާ ދަށަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ ކޮނޑަށް ބަލާ ސުވާލު ކުރެވެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އައުރަ ނިވާ ނުވާ މި ގައުމުގެ ފޭރާމުގެ ތުނިކަމުން މުޅި ދުނިޔެ މަލާމާތް ކުރަމުންދާ އިރު އަހަރެންގެ ހަމުގެ ކުލަ ވަކިވުން އެއީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއްހެއްޔެވެ؟

އަހަރެންނަށް ކުރަމުންއައި ފުރައްސާރަތަކަށް ކެތްކުރަމުން އައީ ގްރޭޑް ދިހައެއް އެއް ނިމުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މިރަށުން ފިލާނަމޭ ހިތާއެވެ. އެއަށްވުރެ މޮޅު ޚިޔާލެއް އަހަރެންގެ ޅަ ސިކުނޑިއަށް އޭރަކު ނާދެއެވެ. މަދަރަުސާއަށް ބަރާބަރަށް ދިޔައީމެވެ. ކުލާހުގައި ކިޔަވައިދޭ އެއްޗަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުނަސް ކެތްކުރީމެވެ. އަހަރެންނާ އޭނަ އާ ދިމާވީ މަދަރުސީ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރުއެވެ.

އެއީ ކުރިންވެސް އަހަރެން ދަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ދުވަހަކު ވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ އެއް ނުދައްކަމެވެ. ނަމަވެސް މަގުމަތިން ފެނުމުން ހިނިތުން ވެލައެވެ. ކުލާސް ތެރޭގައި އަހަރެންނާ ދިމާކުރާ ކުދިންގެ ކިބައިން އަހަރެން ދިފާޢު ކޮށްދެއެވެ. އަހަރެންނާ ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދަރުސާ ނިމުމުން އަހަރެން ގެ އަށް ލައިދޭން ދެއެވެ. އަހަރެން ސުވާލެއް ނުކުރަމެވެ. އޭނާ އަހަރެންނަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ކަނޑައްތު ކުރީ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގަ އޮތް މި ހިތްހަމަޖެހޭ ހިމޭންކަމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އިސްނަގާ ވާހަކަ ދެއްކީ އަހަރެންނެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސް ތަކުގައި ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ ސުވާލުތައް ބަންޑުން ކޮށްލީމެވެ. އަހަރެންގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު އޭނާ އަޑުއަަހަން އިނެވެ. އޭނާގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ. ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭތީ އޭ ބުނީ ހިނިތުންވުމަކާއެކު އެވެ. އަހަރެންގެ ރަހުމަތް ތެރި އެެއް ނުހުރެއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާލާނޭ އާރެއް ބާރެއް ނެތެވެ. ވީއިރު އަހަރެންނާ ދުވަހަކުވެސް ބަހެއް ނުކިޔާ މީހަކު އަހަރެންގެ ރަހުމަތް ތެރިއަކަށް ވާން ބޭނުންވީ ކީއްްވެ ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ނަމަވެސް އެކުވެރިއަކަށް ވުމަށް ދިއްކުރި އަތުގައި ހިފީމެވެ. ދެކޮޅު ހަދަން ބޭނުން ނުވީ އެކަމުން އަހަރެންނަށް މީގެ ކުރިންވެސް އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ލިބިފައި ނުވުމުންނެވެ.

އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގައި ފޮޅެމުންދިޔަ މާތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ތަފާތު ނަންތައް ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އެއިން އަޑެއް އަހަރެމެންގެ ކަންފަތަށް ނީވޭ ކަހަލައެވެ. މަދަރުސާ ނިމިގެން އިރު އޮއްސުމާ ދޭތެރޭ ލިބޭ ވަގުތުކޮޅު އަހަރެން ހޭދަކުރަމުން އައީ އޭނައާ އެކުއެވެ. ކާއިނާތުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާކޮށް ބަހުޡް ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެން އޭނައާއެކު ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތައް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ހިތު ތެރޭ ރައްކާ ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ.

ފިރިހެނުން ދެކެ ފޫހީވާ ހިތް، ފިރިހިނެކަށް ލެނބެމުން ދާ ކަމުގެ އިހުސާސް ވިނަމަވެސް އެކަމާ ހާހެއް ނުވެއެވެ. އިތުބާރު ކުރަމެވެ. އޭނާ އަހަރެންނަށް ދެރަ ގޮތެއް ނަހަދާނެއެވެ.

އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އަނދިރި ސަފްހާ ތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ ގުގުރާ، ވިދާ ރެއެއްގެ މެންދަމުގެ ކަނު އަނދިރީގައި ފޯން ކޯލަކުންނެވެ. ލޮލާ ލޯ ހަމަކޮށް ކިޔައިދޭނެހާ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގަޔަކު ނެތެވެ. އަނިޔާތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. އަދިވެސް އަހަރެންނަކީ ފިނޑި އެއްކަމަށް އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރަމެވެ. އޭނާ އަހަރެންނަށް ހިތް ވަރު ދިނެވެ. އަދި ލިބިމެން އައި ގޯނާތައް ބޮއްސުންލައި އަހަރެންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގައި ނުލަނީސް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބާރުއެޅިއެވެ. އަހަރެން ހުރީ ދިހައެއް ނިމުމާއެކު ޖެންޑާ އަށް މައްސަލަ ހުށައަޅަން ކަމުގައި ބުނީމެވެ. އަހަރެންގެ މި ނިންމުމަށް އޭނާ ތައުރީފް ކުރިއެވެ. އެކަމާ އަހަރެންގެ ހިތް އުފާ ކުރިއެވެ.

ޖެހިގެން އައި މަސްތަކުގައި އަހަރެމެންގެ ގުޅުން އިހުނަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ވާން ފަށައފިއެވެ. އޭނާ ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ބުނަން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހުސާސް ތަކެއް ކުރެވެއެވެ. އޭނާއަށްވެސް މިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭނެއޭ އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މި ދެ ހިތް ގުޅޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. އަހަރެންނަކީ ނަން މަޝްހޫރު "ބަޑި"އެކެވެ. އޭނާ އަހަރެން ބަލައިގަތަސް މި ރަށުގެ އެހެން މީހެއް އަހަރެންނާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރަންވެސް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ. މި ވަރު މީހަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާކަށެއް އަހަރެންގެ ހިތެއް ނޭދެއެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހިފައި މިވާ މުޞީބާތުން ސަލާމަތް ނުވަނީސް އޭނާ އާ އެ ފަދަ ގުޅުމެއް ނުބާއްވަން ގަސްތުކުރީ އެހެންވެއެވެ.

ނަމަވެސް ކެތްނުކުރެވުނީ އޭނާގެ ހިތަށެވެ. ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަހަރެން ކައިރީގައި ބުނި ދުވަހަކީ ހަނދާނުން ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެން ދާނޭ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ނަށަމުން ދިޔަޔަސް މޫނު މަތިން އެ އުފާވެރި ކަމެއް ނުދައްކަމެވެ. އިނގިލީގެ ނިޔަފަތިތައް އަތުގެ މުށުތެރެއަށް ވައްދައި ބާރުކޮށްލުމަށްފަހު ބޯ ހޫރާލީމެވެ. އަަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ލޯބިވެރި އަކަށް ޖާގައެއް ދެވޭކަށް އަދި ނެތް ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި މާޔޫސްކަން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފޮރުވާލި އެވެ. އަދި ހިނިތުންވެލާފާ އަހަރެންގެ ޖަވާބަށް ޤަދަރު ކުރާ ވާހަކަ ބުނުމަށް ފަހު އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވި ކަހަަލައެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ކޮށްލާފައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު ދިނީމެވެ.

އަހަރެން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް އޭނާ އަހަރެން ދުރެއް ނުކޮށްލައެވެ. މަދަރުސާގައި އަހަރެންނާ ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ވާހަކަ ދައްކާ ސަމާސާކޮށް އުޅެއެވެ. ގެއަށް ލައިދޭން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެން ދެއެެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ގުޅައިގެން ނޫނީ މެސެޖް ކުރުމުގައި ހޭދަވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ޝުކުރު ކުރީމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މި ނާމާން ދަނޑިވަޅުގައި އެފަދަ ރަހުމަތް ތެރިއަކު މިންވަރު ކުރެއްވީތީއެވެ.

އެހެންކަމުން ނުވަގުތެއްގައި އައި އޭނާގެ ފޯން ކޯލަކަށް އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީ އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތި، އުފަލުން ހުރެއެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭރު ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ޖެހިލުން ވިއެވެ. ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އެއް މާދަން ދިމާވުމުން ދައްކަން މަޑުކުރުމަށް ބުނީމެވެ. އޭނާ އާދޭހުގެ ރާގަކަށް ބުނި ބުނުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ފިތާލިކަހަަލައެވެ. އެ އަޑުގައި ވަނީ ހިތްދަތިކަމެވެ. މި ދަނީ އޭ ބުނުމަށް ފަހު އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ނިދާފާ ތިބި އަހަރެންގެ އާއިލާއަށް ނުވާ އާއިލާ މީހުންނާ ސިއްރިއްޔާތުގައި އޭނައާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. އެ ދުވަހު ދޮރުން ބޭރަށް އެ އެޅުނު ފިޔަވަޅު ނޭޅުނު ނަމައޭ މިހާރު ހިތަށް އަރައެވެ.

އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އަހަރެން ދިޔައީ ގެއާ މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހުރި ހޮޅުއައްޓަކަށެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާ ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފަިއި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު މަޑުމައިތިރި ކަމެކެވެ. ތޫފާނެއްގެ ކުރިން ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވާ ފަދަ ހަމަ ހިމޭން ކަމެކެވެ. އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ފޯން ގަޔާލާ ބާރު ކޮށްލާ ފިޔަވަޅު ތައް އަވަސް ކޮށްލީމެވެ. ކުރިއަށް ނުދިޔުމަށް ހިތް ބުނަމުން ދިޔަޔަސް މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ހޮޅުއައްޓާ ހަމައަށް އަރާ ހަމަވި އިރު އޭނާ އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުފައި ހުއްޓެވެ.

ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހުޅުވާލި އަނގަމަތީގައި ފަހަތުން އެޅިގެން ދިޔައީ ހުދު ފޮތި ގަނޑެކެވެ. އަހަރެންގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑު އިސާހިތަކު ފިނިވެގެން ދިޔަ އިރު ހިތުގެ ތެޅުން އިހުނަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބާރުވެއްޖެއެވެ. ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި ގޮތަކަށް އަހަރެން އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރި އިރު އިތުރު ދެމީހަކު އެތާނގައި އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. އޭރު އެކަކު އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ ބާުރު ކޮށްލައިފިއެވެ. މިއީ އަހަރެންނަށް ލޯބި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ. ގަދަ ހަދާނެހާ ހިތްވަރެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެވެ. ހަނު ނުރި ބުދެއް ހެން އަހަރެން އޭނަ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އިރު ކަރުނަތައް ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

އަހަރެންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލީ އަހަރެން އެންމެ ލޯބި ވި މީހާއެވެ. ގައިގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަޅަމުންދިޔަ ވޭނަށް ވުރެ ހިތުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭން މާ ގަދައެވެ. މިހާރު ކަރުނަތައް ހިކިފައި ވީ ނަމަވެސް އޭރު ހޯސްލައިފައި ފޭބީ އާދޭހާއެކުއެވެ. ނިވާނުވާ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެތަނުގައި ދެން ތިބި އެކަކުވެސް އަތެއް ނުަލައެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ފޯނުން އެތަކެއް ފޮޓޯތަކެއް ނެގިއެވެ. އެކި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަަހަރެންގެ ތަސްވީރުތައް ނަގާ ފޯނަށް ރައްކާކުރަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ އާދޭހުގެ ކުލަވަރުތަކަށް އަޅާލުމެއް ނެތިއެވެ. ކުރަން އައި ކަންތައް ކޮށް ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެތަނުން ދިޔައީ އޭނާއެވެ. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ފަހަތަށް އެނުބުރި ބަލައެއް ނުލައެވެ. މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުން އޮބާލަން ދެން އަހަރެން ބަލަހައްޓައިގެން އޮތީމެވެ.

ހެނދުނު ވި އިރުވެސް އަހަރެން އޮތީ ހޮޅުއަށީގައި އައްސާފައެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވެ އުޅުނު މީހަކަށް ފެނި ރަށު އެންމެން އެއްކުރީ އަހަރެން އިތުރަށް ފަޟީހަތް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ބާވައެވެ؟ މީހުންގެ މަލާމާތުގެ ބަސްތައް އަހަރެންނަށް ރައްދުވަމުން ދިޔައިރު އަހަރެން އޮތީ ފުރާނަ މިވަގުތުން ވަގުތަށް ގެންދަވާނޭ ނަމައޭ ހިތާ ހިތުން ދުޢާކޮށް ކޮށެވެ. ގެއަށް ގެންދިޔައީ ބޮޑު ދައިތައެވެ. ރަށު އެންމެން ކުރިމަތީ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ހިފާ ދަމަމުންނެވެ. ބަޑިއަށް ކޫޑިއަށް ދަންދެން ގޮވުނު ހާ ނަމެއް ގޮވަމުންނެވެ.

އަހަރެން މަދަރުސާއިން ވަކިވިތާ މި އީ ސާދަ ވަނަ ދުވަހެވެ. އެކުވެރިއެއް ނެތްތާނގައި ވާހަކަ ދައްކާނޭ މީހަކުވެސް ވަނީއެއް ނޫނެވެ. ސައްވީސް ގަޑިއިރު އަހަރެން ހޭދަކުރަނީ މި އަނދިރި ގޮޅިއެއްފަދަ ކޮޓަރީގައެވެ. ބޮޑު ދައިތަގެ ރުންކުރު ބަސްތަކާ ކުރިމަތިލާނޭ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގަޔަކު ނެތެވެ. ބޮޑުބޭބޭގެ ގޯނާތަކާއި، އޭނާގެ ދަރިންގެ މޮށުންތަކަށް އަހަރެން އިޖާބަ ދީފީމެވެ. ލައްކަ ގަދަ ހެދިއްޖެތާއެވެ. އަނިޔާ ނޫން އެއްޗެއް ނުލިބުނެވެ. ލިބުނުހާވެސް އެއްޗަކީ ހުތުރު ނަމެވެ.

އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލީ މީގެ ދެދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އަތުގައި އޮތް ކަލަންޑަރުގެ ދުވަސް ތަކުގައި ރަތް ކުލައިގެ ގަލަމަކުން ބޮޅު އަޅަމުން ދިޔައީ ގޮތް ހުސްވެ އިނދެއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މާ ބޮޑު ހިލަމެއް ނުވާ އަހަރެންގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުންދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ދުވަސް ފަހަނަ އަޅައި ގޮސްސިއެވެ. އުމުރުން މިހާ ވަރު ވި އިރު އަހަރެންގެ މައްސަރު ދުވަސްތަކަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެެއް ނާދެއެވެ. މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެއެވެ. ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލީމެވެ. ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް އައިސްފައިވާކަން މިހާރު ޔަގީން ވީދެނެވެ.

އަހަރެން މުޅިން މާޔޫސް ވެއްޖެއެވެ. ބަނޑުގައި އުފެދެމުން މި ދާ އަހަރެންގެ އިއްފަތްތެރި ކަމަށް އަރައިގަތް ފަދަ ޖަނަވާރެއް މި ދުނިޔެއަށް ގެންނާނެހާ ހިތްވަރެއް މި ނިކަމެތި ހަށިގަނޑަކު ނެތެވެ. އަަހަރެންގެ ބަނޑުން ނިކުމެ އަދި ކިތައް އަންހެނުންގެ އަބުރާ އިއްޒަތަށް އަރާނެ ބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ބޮޑުބޭބެއާ އޭނާގެ ދަރިންނަށް ނިކަން ބަލާބަލާށެވެ. ހައިވާންތަކެއް ހެން އުޅެމުން އެދަނީ އަހަންނަކީ އިންސާނެއްކަން ހިތަށް އަރުވާލުމެއް ނެތިއެވެ. އަހަރެން މި ހާލަތަށް ގެނައި އެކަކުގެވެސް ހިތެއް އޮންނަ ކަމަކަށް އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. އަމިއްލަ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ޖެހުނު ސިއްކަ ވަކި ކުޑަހެއްޔެވެ؟ އަދި އިތުރު ބައެއްގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނީ ކޮން އުއްމީދެއް ހެއްޔެވެ؟ އަންނަން އުޅޭ އާ މެހެމާނަކީ ވެސް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ފައިން އަރާނޭ މީހަކަށް ވާނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީނެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ގޮތަށް ވިސްނުމަށްފަހު އަހަރެން ގޮތެއް ނިންމީމެވެ. ވޭން އަޅަނީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުގައި އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހިތުގައި އުފެދެމުންދިޔަ ކެކުޅުންތަކަށް ޝިފާއެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ އެންމެ ގޮތެކެވެ. މި ކެހިވެރި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔުމެވެ. ދުނިޔެމަތިން އަހަރެންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭ މީހެއް ނެތަސް، މި ދިރިއުޅުމަށްވުރެ އަލިފާންވެސް މާ ފިނިވާނޭ އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަމުންދިޔައެވެ.

މީގެ ގަޑި އިރެއް ހާ އިރު ކުރިން އަހަރެން މި ދުނިޔެއާ ވަކި ވުމަށް ވާން ހުރި ތައްޔާރީ އެއް ވެއްޖައީމެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ ވަކިކޮށްލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ހިތި ރަަހަ ދުލު ކުރީގައި ހުއްޓަސް، ދުނިޔެއާއި ވަކި ވާން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ދެން ނެތެވެ. ހިތާ އެއްވަރަށް އަތާއި ފައި ފިނި ވެއްޖެއެވެ. ގަލަމުގެ ދެލި ހުސްނުވިޔަސް މި ބަޑީގައި ވަޒަނެއް ނެތެވެ. ދުނިޔެއީ އަހަރެންނަށް ނަރަކައަކަށް ހަދައިދިން އެންމެނަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ކަލޭމެން އެންމެންނަށް އަހަރެންގެ ބަދު ދުޢާ ހައްގެވެ.

އަހަރެންނަށް މި ދުނިޔެމަތިން ލިބިގެންދިޔަ ވޭނާ، އަނިޔާ އަހަރެންނަށް ހައްޤެއްނޫނެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ މަރިއަމްއެވެ. އަހަރެންނަށް "ބަޑި" އެއް ހައްގެއްނޫނެވެ.

(ނިމުނީ)

Please log in or register to bookmark.
50k

36 ޚިޔާލު

 1. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް. އުއްމީދު ކުރަން މަރީގެ މިކަހަލަ ރީތި އިތުރު ވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަށް.

  52
 2. ވަރަށް އިންޓެންސް ކޮންމެ އަކަސް. މިކަހަލަ ކަމެއް އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮށްފަ ހުރި މީހަކަށް ކިޔަން ފަސޭހަނުވާހާ އިމޯޝަނަލް.

  70
  3
 3. ރީތި ވާހަކަ އެއް. ވާހަކައިގަ ވެސް އުޅެނީ މަރިއަމް އެއް. މި އީ އަނެއްކާ ލިޔުނު މީހާ އާ ގުޅޭ ވާހަކައެއްބާ؟

  46
  1
 4. ވަރަށް ޙަޤީޤީ ވަރަށް ކަމުދިޔަ ވާހަކައެއް. ވަރަށް ހައްޤު ބަސްތަކެއް. ކުފުރު މަރަކުން މަރުވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އަންހެނެއްގެ ހިތުގެ ހުރިހާ އަޑެއް މިވާހަކައިގައި އެބަހިމެނޭ. ވަރަށް ކުރުކޮށް ވަރަށް ގިނަ އަނިޔާތައް ސިފަކޮށްފަ ހުރި ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް.

  58
  1
 5. ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް. ވަރަށް މޮޅަށް ރާވާފައިއޮތްކަން އެނގޭ. ކުރިން ކިޔަމުން އައި ހުރިހާއެއްޗެއް އެއީ އިންޑައިރެންޓް ފޯޝެޑޯކަން ނުވެސް އެނގުނު. ދެކޮޅު ރީތްޗަށް ތައްލަވާގޮތަށް ރޭވިފައިއޮތް ސަޅި ވާހަކައެއް. ކޮންގްރާ

  37
 6. މި ވާހަކައިގައި އެންމެ ސަޅީ، މަރިޔަމް ފިޔަވާ އެއްވެސް ކެރެކްޓަރއެއްގެ ނަމެއް ގެނެސްފައި ނެތް. ވާހަކައަށް ވަދެވިފައި ހުރިވަރުން ނަންތައް ނެތްކަން ނުވެސް އެނގޭ. ބްރާވޯ!

  51
  2
 7. ކިޔަމުން ދިޔައިރު އަހަރެންނަކީ ވެސް މަރިޔަމްއަށް ދެރަގޮތް ހެދުނު މީހެއްކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނު. ރޮވުނު. އަހަރެންވެސް މިކަހަލަ ކުދިންނަށް މަލާމަތްކޮށް ބުލީކޮށް ހެދިން. ދިސް އިޒްއަ ލައިފް ޓަރނިންގ ސްޓޯރީ ފޮރ މީ

  55
 8. ދެން އެއްޗެކޭ ލިޔަނިކޮށް ޗައޮތީ ވެފަ. ހުސް ހާސަރު. މި.ކިޔާފަ ރީތިވާނީ ހިތްބަލި މީހުންނަށް

  8
  126
 9. މިކަހަލަ އަނިޔާއިން ކެއްތެރިކަން ކޮޅުންލާފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސްދެވޭނީ މިހާ ފުރިހަމަ އަށް. ހާދަ ވޭނެއް ހިތުގަ އަޅާނެޔޭ. މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ކިޔާފަ އެހެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހަކަށް "ބަޑި" ކިޔާފަ ގޮވާލަން ނުކެރުމަކީ މި ވާހަކައިގެ މަޤްސަދު.

  66
 10. ވަރަށް ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއް، އިބާރާތް ކުރުމާއި ހުށަހަޅައިދިނުންވެސް ވަރަށް ކަމުދޭ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަވެސް މިކަހަލަ ރީތި ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.

  42
 11. މަރިޔަމް ޕްލީސް ސްޓޯޕް، އައި އެމް ކްރައިންގ

  34
 12. ސުޕަރބް.
  އަހަރެންނަކީ ފިރިހެނެއް، އަންހެނެއްގެ ނުރުހުމުގައި އިނގިލި ކޮޅުވެސް ޖައްސާ ނުލާނަން.

  87
 13. ހާދަ ފިރިހެނުންމާ ދެކޮޅޭ..ބުނަން..ހުރިހާ ފިރިހެނުންނެއް އެއްގޮތެއް ނުވާނެ..!😠

  25
  3
  • ތިކަން އިނގެޔޭ. އެކަމް ގިނަ ފިރިހެނުންނަކީ އެކަހަލަ ބައެއް. އަހަރުމެން އަންހެނުންގެ އިހުސާސްތަކާ ވޭން ނޭނގޭ ބައެއް. ތީ އެކަހަލަ މީހަކަށް ނުވެއްޖިއްޔާ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ހާސް ފަށުން ޝުކުރު ހުރި.

   22
  • ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެއްގޮތް ނުވާނެ ކަން އެނގޭ.. އެކަމަކު ވެސް ބުނެލުން އޮތީ ގިނަ ފިރިހެނުން މިހާރު އުޅެނީ އެގޮތަށޭ.. މިހާރު ނޫޅޭނެ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ރަނގަޅު ފިރިހެނެއް.. ފިރިހެނުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އަންހެނުން ކުރާ ހިތާމައެއް.. ފިރިހެނުން ގެ ސަބަބުން އެ މީހުން އަޅާވޭނެއް.. ގިނަ ފިރިހެނުންނަށް އެ މީހުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރެވުނީމަ ނިމުނީ.. އަންހެނުންނަށް އެކަމުން ކުރާ އަސަރު ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ އަސަރެއް ނޭނގޭ މިހާރު އުޅޭ ގިނަ މީހުންނަކަށް.. އެ މީހުން ބަލަނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ހިންހަމަޖެހުމަށް 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

   20
   1
 14. ވވވވވ. ރީތި މިވާހަކަ 💕💕💕ލަވް ދިސް ސްޓޯރީ ސޯ މަޗް ❤️❤️އަދިވެސް މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން 🤗🤗🤗ސްޓޭ ސޭފް އެންޑް ޓޭކް ކެއާރ 😷😷😷

 15. 🌺 ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް🌺

  1
  1

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy