kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.com

ހިތް ދެވިއްޖޭ ކަލާޔަށް ހުވާ - 5

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

" ނަވް ކިހިނެއްވީ.. ޕްލީޒް ޓެލް މީ.." ނީކިޔާ ނަވްޔާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. އޭރު އެ ބޮޑު ދެލޯ ވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ." އަޅެ ބުނެބަލަ.." ނުކްޝާން ހާސްވިއެވެ." ކަމެއް ނުވޭ.. ދެން އާދޭ އެތެރެއަށް.. ލައްމުމެން ތިބޭނެ އަހަރެމެންގެ އިންތިޒާރުގަ.." ނަވްޔާ އެހެން ބުނެފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ." އައިމް ޝުއާރ ކޮންމެސް ކަމެއް ވެއްޖެ.. ނަވް ނުރޯނެ އެހާ ދެރަ ނުވަންޏަކާ.." ނީކިޔާ ނުކްޝާން އާއި ދިމަ ބަލާލިއެވެ." ހިނގާ.." ނުކްޝާން އަވަސް އަވަހަށް ޕާޓީ ތެރެއަށް ވަނެވެ." ނަވް.. ނަވް... އަޅެ ކޮބާތަ.." ނުކްޝާން ވަށައިގެން ބަލަމުން ދިޔައީ ނަވްޔާ ފެނޭތޯއެވެ." ނުކް.." ނީކިޔާ ނުކްޝާން އަތުގައި ވިކައިގަތެވެ.

**5 ވަނަ ޕާޓު**

އޭރު ނަވްޔާ ކުރިއަށް ދަނީއެވެ." އައުޗް.." ނަވްޔާ ލަމާން މެން ކައިރިއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައި ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ ހުޝިޔާރު ކަމާއެކު ނަވްޔާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ.".. ޒާ.. ޒާއިފް.." ނަވްޔާ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ޒާއިފް ބަލާލީ ނަވްޔާގެ ދެލޮލަށެވެ." ނަވް.." ނީކިޔާ ދުވަމުން އައެވެ. ޒާއިފް ސިހިފައި ނަވްޔާ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ޒާއިފް ކައިރީގައި ހަމަ އެ އުމުރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހުއްޓެވެ. ނަވްޔާ ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އެއީ ޒާއިފްގެ ލޯބިވެރިޔާ ބާއެވެ؟ ނަވްޔާ ދުވަމުން ދުރަށް ދުއްވައި ގަތެވެ. ނުކްޝާން އާއި ނީކިޔާ ޒާއިފް އަށް ބަލާލާފައި ނަވްޔާ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ޒާއިފްގެ ހައިރާންވެފައިވާ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ ނަވްޔާއަށެވެ.

" ނަވް..." ނުކްޝާން ގޮސް ހުއްޓުނީ ޕާޓީގެ ބޭރުގައި އިށީނދެ އިން ނަވްޔާ ކައިރީގައެވެ." ނުކް.. އެއީ ޒާއިފް.. އޭނަ ލޯބިވެރިއެއް ހޯދީތަ މިހާރު.. ޒާއިފް އަހަރެން ދެކެ ރުޅި އަންނާނެތަ.." ނަވްޔާ ނުކްޝާންގެ މޭގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ. ދުރުގައި ބަލަން ހުރި ޒާއިފްގެ ހައިރާންކަން އިތުރުވިއެވެ. އެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަ ނޭނގުނު ނަމަވެސް ނަވްޔާ އެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅާލީ ކީއްކުރަން ބާއޭ ޒާއިފް ހިތަށް އެރިއެވެ." ނަވް... ނަވް ދޭބަލަ އޭނައާ ވާހަކަ ދައްކާލަން.." ނުކްޝާން ނަވްޔާ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލަމުން ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ ލޯ ފުހެލާފައި ނުކްޝާން އާއި ދުރުވިއެވެ. އެވަގުތު ނީކިޔާ ދުވަމުން ދުވަމުން އައެވެ." ސޮރީ އަހަރެންގެ ބޫޓު ބޭލުނީ.." ނީކިޔާ ބޫޓަށް އަރަމުން ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ ކުރިއަށް ދާން ހިނގައިގަނެފައި ވެސް ޖެހިލުންވިއެވެ." ކަމް އޯން ނަވް.. ބިރު ނުގަނޭ.." ނުކްޝާން ނަވްޔާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ލާފައި ނަވްޔާ ޒާއިފް ކައިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

" ހައި.." ހިތްވަރު ކޮށްފައި ނަވްޔާ ބުންޏެވެ. އޭރު ނަވްޔާގެ އަތާއި ފައި ވަނީ ފިނިވެފައެވެ." ހެއި ނަވް.. އެއީ ކާކުތަ.. ނަވްގެ ބީއެފްތަ.." ޒާއިފް އެހިއެވެ. ފަޓްލޫންގެ ޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން އަނެއް އަތުން ކޯކް ތަށި ހިފައިގެން ހުރިއިރު ޒާއިފް ކިތަންމެ ހާވެސް ރީއްޗެވެ." ނޫން.. އެއީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮއެއް.." ނަވްޔާ ހީލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ." އޯހ.. އޯކޭ.. ނަވް... ނަވް ބުނީމެއްނު އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ވެއޭ؟.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ ދެލޮލަށް ބަލާލިއެވެ." އައި އޯލްސޯ ލަވް ޔޫ.. އޭރު ލޯތްބެއް ނުވޭ އެކަމް ނަވް ދިޔަ ފަހުން މިސް ވާންފެށީ.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ނަވްޔާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ. ނަވްޔާ އުފަލުން ޒާއިފް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ޒާއިފް ވެސް ނަވްޔާގެ ހިމަ ހަށިގަނޑުގައި އަތް ވަށާލިއެވެ. އެމީހުން އެހެން ތިބިއިރު އެއީ ޕާޓީ ކަން ހަނދާން ވެސް ނެތް ކަހަލައެވެ." އަހެމް އަހެމް.." ނުކްޝާން ކަރުކެހިލިއެވެ. ނަވްޔާ ލަދުން ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ." ވެއިޓް.. އެއީ ޒާފްގެ.."

" ނޯ އެއީ އަހަރެންގެ ކަޒިން އަނާ..." ނަވްޔާ ބުނަން އުޅުން ޖުމްލަ އިނގުމުން ޒާއިފް ބުންޏެވެ." މީ ޕާޓީ ތެރެއޭ ކަލޭމެން މާފޮޅުވަން.." ނީކިޔާ ހޭންފެށިއެވެ." މަށަށް ހީވަނީ ހުޝާންމެންގެ ވެޑިންގްއެއް ނޫން ކަންނެ މީ.." ނުކްޝާން ވެސް ދިމާ ކުރަން ފެށިއެވެ. " ދެން ހުއްޓަބަލަ..." ނަވްޔާގެ މޫނު ރަތްވުމުން ތުން ދަމާލިއެވެ." އޯވ ސޯ ކިއުޓް... ތިހާ ކިއުޓް ވެއްޖެއްޔާ ޒާއިފް ހޭނެތިދާނެ.." ނީކިޔާ ދެކޮލުގައި އަތް އަޅާލިއެވެ. ޒާއިފް ވެސް ބޯހޫރާލަމުން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ." ވަރަށް ފޫހި.." ނަވްޔާ ހުޝާން ކައިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ." ނީކް ދޭ ނަވް އާ އެއްކޮށް.. މާ ދާނަން އިރުކޮޅަކުން.." ނުކްޝާން އެހެން ބުނުމުން ނީކިޔާ ނަވްޔާއާ އެކީ ހިނގައިގަތެވެ." ޒާއިފް.. ހަނދާން ކުރާތި ނަވްއަށް ދެރަގޮތެއް ހަދާފިއްޔާ ނިމުނީ.. ޒާއިފްގެ ސަބަބުން އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްވެސް ނަވް އަޅާކަށް މަ ބޭނުމެއް ނޫން.. ގިނަ ފަހަރަށް ތިހާ ރީތި މީހުން ވަރަށް ނުލަފާ ވާނެ.. އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ނަވްއަށް ކުޑަ ގެއްލުމެއް ދިނިއްޔާ މަ ވަކި މަޑުން ހުންނާނެ ކަމަށް ހީ ނުކުރާތި.." ނުކްޝާން އިންޒާރެއް ދިނެވެ." ހަމަޖެހިބަލަ ދޯ.. މަ ކީއްކުރަން މަ ލޯބިވާ ފަރާތަށް ގެއްލުން ދޭންވީ.. ޕްލަސް ތީ ވެސް ރީތި މީހެއް.. އެހެންވެ އެ ' ގިނަ ފަަހަރު ' ތީނައަށް ދިމާ ވެއްޖެއްޔާ ކީއްކުރާނީ.." ޒާއިފް ބުންޏެވެ. ނުކްޝާން ގާތަށް ހިނި އައެވެ." ލޮލް ބްރޯ.. މަ މީ އެހާ ރީތި މީހެއް ނޫނޭ... މަގޭ ވަކި ކޮން ސިފައެއް ރީތީ.." ނުކްޝާން ނަވްޔާމެން ކައިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

ޕާޓީ ނިންމައިގެން ގެއަށް އާދެވުނުއިރު ބާރަޖަހަނީއެވެ. ކާރުގައި އިން އިރު ނުކްޝާންގެ ފޯނު އިރުކޯކޮޅާ ރިންގް ވަމުން ދިޔައެވެ." ނުކް ކާކުތަ ގުޅަނީ މާ ވަރަކަށް.." ނަވްޔާ އަހާލިއެވެ." ޔަމްހާ.." ނުކްޝާން ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ." އަޅެ ފޯނު ނަގާބަލަ ބޮޑު ކަމެއް ވެދާނެ އެކަނި އުޅޭއިރު.." ނީކިޔާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ނުކްޝާން ފޯނު ނަގާކަށް ޚިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ." ނުކް ނުނަގަންޏާ ދީ މަ ނަގާފާނަން.." ނީކިޔާ ބުންޏެވެ." އޭނަ ގުޅާނީ ކޫސަނި ކަންތަކުގަ.. ބަހައްޓާ މަށަށް ކީއް.." ނުކްޝާން ފޯނު ނިއްވާލިއެވެ. ނުކްޝާން ފައިގައި ވިކައިގަންނަމުން ނަވްޔާ ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ.

" ގުޑް މޯނިންގް ބޭބީ.. މިއަދު ހަތަރެއްގަ ތިގެއަށް ދާނަން ބަލާ ޑޭޓަކަށް.. ރެޑީ ވެގެން ހުންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.." ހޭލާފައި ނަވްޔާ ފޯނު ބަލާލިއިރު ޒާއިފްގެ މެސެޖެއް އައިސްފައި އިނެވެ. ނަވްޔާ ލަދުން މޫނު ރަތްވިއެވެ." އަނެއްކާ ޒާއިފް ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ނަންބަރު ހޯދީ.." ނަވްޔާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ޒާއިފްގެ އެ މެސެޖުން ނަވްޔާގެ ހެނދުނު އުޖާލާވިއެވެ. ފެންވަރަން ވަނީ ވެސް ޒާއިފްގެ ޚިޔާލުގައި ހުރެގެންނެވެ." ނަވްގެ ނަމްބަރ މަ ރޭގަ ޒާއިފް އަށް ދިނިން.." ނަވްޔާ ރީތިވަން އިންދައި ނީކިޔާ ބުންޏެވެ." މިއަދު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ޒާފް އަހަރެން ބަލާ އަންނާނެ..ޑޭޓް.." ނަވްޔާ ހީލާފައި ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އޭރު ނުކްޝާން އާއި ލަމާން ވަރުދައްކާލާފައި ޕީއެސް ކުޅެމުން ދިޔައެވެ." މިވެސް ވަރުގަދަ ކަމެއް.." ނީކިޔާ ގޮސް ޓީވީ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ." ހެލޯވ...ނަވްގެ ފަރސްޓް ޑޭޓަށް ދާން ހެލްޕް ވާން އާދެބަލަ ނުކްމެން.. ތިމީހުންނަށް އިނގޭނީ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކަމުދާ ގޮތް..." ނީކިޔާ އެންމެން ކުރިމަތީ އެވާހަކަ ބުނުމުން ނަވްޔާ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ހަމަ މިވަގުތު ބިންފަޅާލާފައި އަޑިއަށްދާން ހިތަށް އެރިއެވެ.

" ހޫނ މި އައީ.." ނުކްޝާން ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ." ނުވެސް ގެންނަން މާ ގިނަ ހެދުމެއް.. ކޮން ހެދުމެއް ލާނީ.." ނަވްޔާ ފޮށި ހުޅުވާލިއެވެ." ތީނި ހެދުން ރަނގަޅު ވާނެ.." ނުކްޝާން ރޯސްޕިންކް ކުލައިގެ މިޑި ޑްރެސްއެއް ދައްކާލިއެވެ." ނޯ މިހެދުން.." ނީކިޔާ ދައްކާލީ އިންޑިގޯ ކުލައިގެ މެކްސީ ސްލީވް އެކެވެ." ތިހެން ވީރު ކީއްކުރަން މަށަށް ގޮވީ.." ނުކްޝާން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ." މަ ބުނީ ހެލްޕް ވާން އަންނާށޭ... ކޮންމެހެން ވަކި އެއްޗެއް ޗޫޒް ކުރާކަށް ނޫން.. ނަވް ޗޫޒް ކުރާނީ ވަކި އެއްޗެއް.." ނީކިޔާ ވެސް ނުކްޝާން ބުނި ރާގުގައި ބުންޏެވެ." ނަވް ނަގާނީ ކޮންޗެއް.." ނުކްޝާން ނަވްޔާ ކައިރީ އަހާލިއެވެ." އައި ޑޯންޓް ނޯ..." ނަވްޔާ ހުރީ ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ." ހްމްމް އައި ތިންކް މިޑި ޑްރެސް.." ނުކްޝާން ރަނގަޅަށް ވިސްނާލިއެވެ. ނީކިޔާ ދޫ ނެރެލިއެވެ." ނަސީބެއް މިފަހަރު ފައިޓަކަށް ނުދިޔަކަން.." ލަމާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ." އަވަހަށް ދޭ ފެންވަރަން.. ނީކިޔާ އަމުރު ކޮށްލިއެވެ." ދެން ހާދަ އަވަހޭ އަދި.. މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްގެން ދާނީ.. އެހަށް ގެނޭ އިސްތިރި ކުރަން.." ނަވްޔާ ހެދުން ހިފައިގެން އިސްތިރި ކުރާ މޭޒު ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ.

މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްގެން ނަވްޔާ އިނީ އެ ހެދުން އުނގަށް ލައިގެންނެވެ." އަވަސް ކޮށްބަލަ ބްރޯ.." ނީކިޔާ ހުރީ ދިމާ ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުފައި ކަހަލައެވެ." ކެތް ކޮށްބަލަ.. ދޭއް ޖަހާއިރު ވަންނާނީ... އަދި އެކެއް ވެސް ނުޖަހާ.." ނަވްޔާ ފޯނު ނަގާފައި ގަޑި ބަލާލިއެވެ." ހުއް.." ނީކިޔާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ނިކުތެވެ." ކަލޭމެން ތީ ޕޮލިހުންތަ ނޫނީ ތުއްތު ކުދިންތަ.." ލަމާން މަލާމާތް ކޮށްލިއެވެ." މަށަކަށް ނޭނގެ.." ނީކިޔާ ހެމުން ދެކޮނޑު އަރުވާލިއެވެ." ޒާއިފް.." ނަވްޔާ ފޯނު ރިންގްވާންފެށި އަޑަށް ބަލާލިއެވެ." ހެއި.." ޒާއިފްގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ނަވްޔާއަށް ހުރެވުނުތަން ވެސް ނޭނގުނެވެ." ނަވް؟؟.." ނަވްޔާ އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން ޒާއިފް ގޮވާލިއެވެ." ހްމް.. ކިހިނެއްވީ ތި ގުޅާލީ.." ނަވްޔާ ފުން ނޭވާއެއް ލާފައި ހިތް ހަމައަކަށް އަޅުވާލިއެވެ." ހަމަ މިސް ވާވާރުން..." ޒާއިފް ބުންޏެވެ." އަސްލު؟!.." ނަވްޔާ ލަދުން އިސްޖަހާލިއެވެ." ހަމަ އަސްލު.. ހެހެ.. ކޮން ކަމަކާ ލަދުން ތީނީ.." ނަވްޔާގެ އަޑުން ޒާއިފްއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ނަވްޔާ ބޯ ކަހާލިއެވެ.

" ނަވް.. އަނާ އެބަ ގޮވާ އޭނަ ތަނަކަށް ލާން ދާން... އެހަށް ބާއްވަނީ... ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ދާނަން ބަލައި.. އަނެއްކާ މި ހަނދާން ކޮށްދިނީ.. ބާއި.." ޒާއިފް ލޯބިން ބުނެލުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ނަވްޔާ މޫނުގައި އަތް އަޅާފައި ކުޑަކޮށް ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ." ވަޓް.. ދެގަޑި ބައި ވަނީ.." ނަވްޔާއަށް ޒާއިފް އާއި ވާހަކަ ދައްކަން އިނދެވުމުން ވަގުތު ދިޔަ ގޮތް ވެސް ނޭނގުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ދުވެފައި ނަވްޔާ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ." އަދިވެސް ފެން ނުވަރާ.." ނީކިޔާ މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ."ސޮރީ.. ހަނދާން ނެތުނީ މިދަނީ ފެންވަރަން.." ނަވްޔާ އަލުން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

" ނަވް.. އޯޕެން ޔުއަރ އައިޒް.." ނީކިޔާ މޭކަޕް ކޮށް ނިންމާލާފައި ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ." ވޯވ.." އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނަވްޔާ ބަލާލިއެވެ." މިހާރު އެއޮށް ތިންގަޑި ސާޅީސް ވީ.. މީނަ ވެއްޖެ ވިއްޔަ ދެވަނަ ފަހަރަށް މޭކަޕް ކުރަން ޖައްސަން އެ ހަޑީއޭ ކިޔާފަ.." ނީކިޔާ ކުދި ކިޔަމުން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ނަވްޔާ ބޯ ހޫރާލަފައި އަނެއްކާ ވެސް ލޯގަނޑުން ބަލާލިއެވެ. އަދި ތެދުވެ ޗާޖަށް ޖަހާފައި އިން ފޯނު ނަގައިގެން ބޭރަށް ނިކުތެވެ." ނަވްގެ ލޯބިވާ އެބައިން އައިސް.." ނުކްޝާން ބެލްކަނީ އިން ބޭރު ބަލާލާފައި ހޭންފެށިއެވެ." ދެންން.." ނަވްޔާ ލަދުން އިސްޖަހާލިއެވެ." ދެން ދޭ އަވަހަށް.. އަނެއްކާ ސަލާމަތުން އަންނާތި.." ނިކިޔާ ހޭން ފެށިއެވެ. ނަވްޔާ އިސްޖަހާލައިގެން ސިޑިން ފައިބަން ދިޔައެވެ. ނުކްޝާން އާއި ނީކިޔާ ނަވްޔާ ބޭރަށް ނިކުންނަތަން ބަލަން ބެލްކަނީގައި ހުއްޓެވެ." އަރާ ސައިކަލަށް.." ޒާއިފް އެހެން ބުނުމުން ނަވްޔާ ނުކްޝާންމެންނަށް ބަލާލާފައި ސައިކަލަށް އެރިއެވެ.

" ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ނަވް.." ޒާއިފް ރެސްޓޯރެންޓެއް ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ." ކޯޗެއް ކާނީ.." ޒާއިފް އަހާލިއެވެ." ކޯކް އޯކޭ ވާނެ.." ނަވްޔާ ލަދުން ހުރެ ބުންޏެވެ." ދެ ކޯކް.. ނަވް އިތުރު އެއްޗެއް ބޭނުން؟.." ޒާއިފް އަހާލިއެވެ. ނަވްޔާ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ވެއިޓަރު ދިޔައެވެ." އެއްޗެކޭ ކިޔާބަލަ.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ." ކޮންޗެއް ކިޔަންވީ.." ނަވްޔާ ވެސް ޒާއިފްގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ." ކޮންމެސް އެއްޗެއް.. މަ އަދި އަލަށް އަންނާތީ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގެ.." ޒާއިފް ހުރީ ކަޑަވެފައެވެ." ސޭމް.." ނަވްޔާ ހީލިއެވެ. ރެސްޓޯރެންޓް އިން ނަވްޔާމެން ނިކުތީ ހައެއް ޖަހަނިކޮންނެވެ."ރަސްފަންނަށް ދާނަން؟؟.." ޒާއިފް އަހާލިއެވެ."އޯކޭ.." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ.

"އައި ކާންޓް ބިލީވް ނަވް މިރޭ ރަށަށް ދަނީތަ..." ޒާއިފް އަހާލިއެވެ." ހްމްމް.. ބޭނުމެއްނޫން ދާކަށް.. އައި ވިލް މިސް ޔޫ ސޯ މަޗް.." ޒާއިފްގެ ކޮނޑުގައި ނަވްޔާ ބޯ އަޅާލިއިރު ދެލޯ ވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ."ވިލް މިސް ޔޫ މޯރ... ދުވަހަކު ވެސް ނަވް މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ ނިއްކުރީގައި ތުންފަތް ޖައްސާލިއެވެ."ދެން ކިހިނެއް ދިމާވާނީ.." ނަވްޔާ ޒާއިފްގެ ލޮލަށް ބަލާލިއެވެ."ނޭނގެ..ލަވް ޔޫ ނަވް.. ޔޫ އާރ އޮންލީ މައިން.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ނަވްޔާއަށް ރޮވުނެވެ."ޕްލީޒް ނަވް ނުރޯ.. އިންޝާ ﷲ އަހަރެމެން އަދި ދިމާ ވާނެ..." ޒާއިފް ނަވްޔާ ބުރަކަށީގައި ފިރުމާލިއެވެ. ނަވްޔާ ދެލޯ ފުހެލިއެވެ."މޭކަޕްތައް ހަޑިވީ ތިއޮއް.." ނަވްޔާ ގައިން ދޫކޮށްލަމުން ނުކްޝާން ބުންޏެވެ."އެ އޯކޭ ވާނެ.. މޭކަޕް ކުރެވިދާނެ ރަށަށް ގޮސް ވެސް.. އެކަމް.. ޒާފް އަކާ ދިމައެއް ނުވާނެ.." ނަވްޔާ ޒާއިފް އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ޒާއިފް ނަވްޔާގެ މޫނާއި އޭނާގެ މޫނު ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ޒާއިފް ކުރަން އުޅޭކަންތައް އިނގުމުން ނަވްޔާގެ ގައިގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ލެޔެއް މޫނަށް ޖަމާވިއެވެ."މި ހަދިޔާ ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.." ޒާއިފް ނަވްޔާ އާއި ދުރުވިއެވެ. ނަވްޔާއަށް ލަދުން ނޭވައިލާންވެސް ހަނދާންނެތުނެވެ."އަޅޭ ނަވް ބްލަޝް ވީމަ ވަރަށް ލޯބި.." ޒާއިފް ނަވްޔާ ނޭފަތުގައި ކޮށްޓާލިއެވެ. ދެމީހުން ސިހުނީ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ޒާއިފް އަންނާށޭ ބުނެފައި ސައިކަލަށް އަރަން ދިޔައެވެ. އެ ވަގުތު ކޮޅު މުޅި އުމުރަށް ދެމިގެން ދިޔަނަމައެވެ.

ނަވްޔާމެން އުޅޭ އެޕާޓްމަންޓަށް ދިޔައިރު ނުކްޝާން އާއި ނީކިޔާ ނަވްޔާ އަންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިނެވެ."ނަވް ރުއީތަ.." ނުކްޝާން އަށް ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަވީ ފޭޑް ވެފައި ހުރި މަސްކާރާ ތަކެވެ."ރޮވުނީ.." ނަވްޔާ ބުންޏެވެ."ޒާއިފް ކީއްކުރީ.." ނުކްޝާން ޒާއިފް އާއި ދިމާއަށް ލޯ އަޅާލިއެވެ."ޒާފް ކަމެއް ނުކުރެއޭ ނުކް.. އޭނައާ ދުރަށް ދާން ޖެހޭތީ.." ނަވްޔާ އިސްޖަހާލިއެވެ. އޭރު ނީކިޔާ ހީހީ ހަލާކު ވަނީއެވެ."ނަވް.. ހައު ވޯޒް ޔުއަރ ފަރސްޓް ކިސް.." ނީކިޔާ ހީހީ އަވަދިވަމުން އަހާލިއެވެ. ނަވްޔާ އާއި ޒާއިފް ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ނުކްޝާން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލާފައި ނަވްޔާ އާއި ދިމަ ބަލާލިއެވެ."ކީއްކުރަން އަހަރެމެން ފަހަތުން އައީ.." ނަވްޔާ ލަދުން އަހާލިއެވެ."އަހަރެމެން ނުދަން..ބަލާބަލަ ޒާއިފްގެ ތުންފަތް.. އެހުރީ ޕިންކް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް.." ނީކިޔާ ނުކްޝާންގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ބުންޏެވެ. ނުކްޝާން ހިނިގަނޑު ހިފަހައްޓަން އުޅުނު ނަމަވެސް ނުހުފެއްޓުނެވެ."މަގުމަތީގައި ތިހެން ތިބެގެން އަންނަން ކެރުނުބާއޭ ހިތަށް އަރައިފި.." ނުކްޝާން ވެސް ހެމުން ބުންޏެވެ."ދެން.." ނަވްޔާ ލަދުން ގެއަށް ވަނެވެ. ޒާއިފް ވެސް މިސްކިތަށް ދާން ސައިކަލް ދުއްވާލިއެވެ.

"ނަވް ތީ ހަމަ އެއްވަނައިގެ މީހެއް.." ނަވްޔާ ހެދުން ބަދަލު ކޮށްގެން އައުމުން ނީކިޔާ ހޭން ފެށިއެވެ."ދެން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެއްނު.. ނަވްޔާ ލަދުން ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ."އަވަސް ރަށަށް ދާން ރެޑީވޭ ލަވް ވާރޑް.." ނުކްޝާން ވެސް ދިމާ ކުރިއެވެ."ވަރަށް ފޫހި.." ނަވްޔާ ޕެކް ކުރަމުން ބުންޏެވެ. ނަވްޔާ ޕެން ކޮށް ނިމެންދެން ދެން އޮތީ ހުސް ދިމާ ކުރުމެވެ. ބޯޓު ކައިރިއަށް ގޮސް ވެސް ނުކްޝާންމެން ދިމާ ކުރިއެވެ."ނަވް.." ޒާއިފް ނަވްޔާ ކައިރިއަށް އައެވެ."ހްމްމްމްމްމް ލަވް ބަރޑްސް ވާހަކަ ދައްކާލާ އަހަރެމެން މީ ދަނީ.." ނީކިޔާ ބޯޓަށް އެރިއެވެ."އަޅޭ ދެން ދިމާ ވެސް ނުވާނެ.." ނަވްޔާ ހުރީ ދެރަވެފައެވެ."ސޮރީ ނަވް.. ޑިއުޓީ އޮންނަ ގޮތުން ނުދެވޭނެ.. އެހެން ނޫންނަމަ ދާނަން..ރަށަށް ދެވުނީމަ ގުޅާތި.. ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭތި.. އެންމެ ގެއްލުމެއް ނަވްއަށް ވިޔަސް އަހަރެންނަށް ނޭނގެ ވާނެ ގޮތެއް.." ޒާއިފް ނަވްޔާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ނަވްޔާ ވެސް ރޮމުން ޒާއިފް ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.
- ނުނިމޭ -

  Please log in or register to bookmark.
  9k

  10 ޚިޔާލު

  1. މި ވާހަކަ އެސްފިޔަ ސައިޓުން ކީން...އެހާ ރީއްޗެއް ނޫން..ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ހާދިސާ ހުންނަނީ ދިމާވެފަ...ހާދިސާތަކުގަ އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނުހުރޭ

  2. ކޮންއިރަކު ދެން އޮތް ބައި... އިންތިޒާރު ކުރަން

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy