kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobetbeylikdüzü korsan taksi

އަމިއްލައަށް ހެއްލޭ އުނދޯލި

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި ފަރިޔާލު އޮތްއިރު، މާބަނޑު އެހެން އަންހެނެކޭ
އަހަންނެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ދިމާ ވާ ހުރިހާ ކަމެއް
އަހަންނަށް ވެސް ދިމާ ވިއެވެ. ތެދަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެން އުޅުނީ ތަންކޮޅެއް
ހާލުގައެވެ. ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާތީއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލު ވީ އެ
ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

އެއީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެކެވެ.
އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ޢަޒީޒަކީ މަސްވެރިއެކެވެ. ފަތިހު މަހަށް ފުރާ ގޮތަށް
އޭނާއަށް އާދެވޭނީ އިރުއޮއްސޭ ދަޅައަށެވެ. ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ވެސް ތަންކޮޅެއް
ލަހުންނެވެ. ގޭގައި އުޅެނީ އަހަންނާއި އަހަރެންގެ ދެ ދަރިންނެވެ. ދޮށީ ދަރިއަކީ
ޖަމީލެވެ. މަދަރުސާއަށް ނުދަންޏާ ގޭދޮށު ކުދިންނާ އެކުގައި ކުޅެން ޖަމީލު
އުޅެނީ ބޭރުގައެވެ. އަހަރެން ނިދަ ން ނޯންނަ ހުރިހައި ވަގުތަކީ މަސައްކަތް ކުރާ
ވަގުތެވެ. މަސް ކެއްކުމާއި، ހިއްކުމާއި، އަވީލުމާއި، ރިހާކުރު ކެއްކުމެވެ.
މަސްވެރިކަން ދަށިއްޔާ ރޯނު ވެށުމެވެ. ފަންގި ވިނުމެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރާ
އިރު ފަރިޔާލު ބާއްވަނީ ގޭގެ އެތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު، އަހަންނަށް ފެންނަ
ހިސާބުގައެވެ. އެހެން ވެސް ކުޑަކުދީންނެކޭ އެއްފަދައިން، ފަރިޔާލު ވެސް
ނިދިން ހޭލާ ވަގުތު ރޮޔެވެ. ދަރިފުޅު ރޯ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހޭ
އިރަށް، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަ ން ހުރި ނަމަވެސް، އެ ކަމެއް ހުއްޓައިލައިފައި
ދަމެވެ.

ފުރަތަމަ ދިމާ ވި ކަމަކީ، ދަރިފުޅުގެ ރުއިން މަދުވަމުން ގޮސް އެއްކޮށް
ހުއްޓުމެވެ. އޭނާ ހޭލައިފިތޯ ބަލައިލާން ދާ އިރު އޮންނަނީ ހޭލައެވެ. ދެން ވާން
ފެށި ގޮތަކީ، ނި ދައި ހޭލުމާއެކު ހޭން ފަށަނީއެވެ. އެ ކަން ފުރަތަމަ ހިނގި
ދުވަހު، ދަރިފުޅު ހެނީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލަން އެނދު ކައިރިއަށް އަހަރެން
ދިޔައީމެވެ. ފަރިޔާލު އޮންނަނީ ވަކި ޚާއްޞަ ދިމާއަކަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.
އެއީ ގޭގެ އުތުރު ފަރާތު މަތީ ކަނެވެ. އަހަރެން ބަލައިލި އިރު، ކުޑަމިނުން
ކުލައެއްގެ އެއްޗެއް ވެސް އެ ތާކު ނެތެވެ. އެއީ ގޭގެ އެންމެ އަނދިރި ކަނެވެ.
އެ ތަނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ، ބިނދިބިނދިފައި ދަރިފުޅު ހޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް
އަހަންނަކަށް ނޭނގުނެވެ. އެ އުމުރުގައި ކުދީން އެ ވަރަށް ހެނިކޮށެއް އަހަރެން
ނުވެސް ދެކެމެވެ. އެ ދުވަހު ކުޑަކޮށް ބިރުގަތެވެ. ފަހުން އާދަ ވީއެވެ. ފިރިމީހާ
ވެސް އެ ކަމާ އަޅައެއްނުލިއެވެ.

އަހަރެންގެ ސުވާލުތައް ގިނަ ވާން ފެށިއެވެ. ތަންމައްޗަށާއި،
އުރައިގެން ހުންނަ މީހާގެ ގަޔަށް ތުއްތުކުދިން ހީސްލައެވެ. ފަރިޔާލު އެ ކަން
ނުކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ ؟ ސޮންޏެއް ނުބައިލުވައެވެ. ހޮޑެއް ނުލައެވެ.
ފެން ނުވެރުވިޔަސް ދާ ހިތްލައި، ގައިން ނުބައި ވަހެއް ނުދުވައެވެ. އެއީ
ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ކިރިޔާ އިށީނދެ އިނދެވޭ ވަރު ވީމައި، ވަށައިގެން ބާލީސް
ޖައްސައިފައި އޭނާ ބައިންދަނީ ކުނާމަތީގައެވެ. ހެނދުނުއް ސުރެ ހަވީރު
ވަންދެން ބޭންދިޔަސް ފަރިޔާލެއް ނުރޯނެވެ. ބަނޑުހައިވެގެނެއް ނޫޅޭނެއެވެ.
ފަރިޔާލު އަބަދު ވެސް ފުރިފައި ހުންނަ ކަހަލައެވެ. ވަރު ދެރައެއް ނުވެއެވެ.
ބައްޔެއް ވެސް ނުމެވޭމެއެވެ. ފިރިމީހާ ބުނި ގޮތުގައި، ބަނޑުހައި ވީމައި ކުދިން
ރޯނެވެ. އެކަމަކު، އެ ދަނޑިވަޅެއް ނަޔެވެ. އަހަރެން ހީކުރީ އެއީ ބައްޔެއްގެ
ޢަލާމާތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޝަރީފާ މަޝްވަރާ ކުރީމެވެ. އޭނާއަކީ
ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާގެ ދިވެހިބޭސްވެރިޔެކެވެ. ވާ ގޮތެއް އޭނާއަކަށް ވެސް
ނޭނގުނެވެ.ފަރިޔާލަ ށް އެކަނި އިނދެވެން ފެށުމުން، އޭނަ ގާތުގައި އެހެން ކުއްޖަކު
ކުޅެން އިންނަ ކަހަލައެވެ. ކުއްޖަކު އިންނަހެން ހީވަނީ ފަރިޔާލު ބަލާ
އުސްމިނެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ދަރިފުޅަށް ބަލަހައްޓައިގެން، ދުރުގައި އަހަރެން
ހުންނަމެވެ. ހިތުގައި ސުވާލުތައް އުފައްދަމުންނެވެ. ފަރިޔާލަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
ކިހިނެއް އައި ކުއްޖެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ބަނޑުން އޭނާ ވިހެއީ ކީއްވެ
ހެއްޔެވެ؟ ރަށުގައި، އަހަރެން ނޫނަސް ކިތަންމެ އަންހެނުންނެއް އުޅެއެވެ. ވީ
އިރު ފަރިޔާލުގެ މަންމައަކަށް އަހަރެން ވާން ޖެހުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ ؟
އަހަރެން ގޮސް ދަރިފު ޅު ގާތުގައި އިށީންނަމެވެ. އެ މަޢުޞޫމު ދެ ލޮލަށް
ބަލަމެވެ. ލޯބި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް އެ ދެ ލޮލަކު ނުހުރެއެވެ. ބަލަން
އިންނަ ގޮތުން ހީވާނީ، އަހަރެންގެ ހިތުގައި ސުވާލުތައް އުފެދޭތީ ދަރިފުޅު
ގާތަށް ހިނި އައިސްފައި އިންނަހެންނެވެ. ބުނާ ކަހަލައެވެ. މަންމަ
ބިރުނުގަންނާށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަރެން
ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. ހައްތާ ވެސް ވަނީ
އަހަރެން ހައިރާން ވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެވެ. ގަބޫލު ކުރަން ދަތި ކަންތައްތަކެވެ.
އެހެންނަމަވެސް، އަހަންނަށް ފަސޭހަ ވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެވެ.

އަޅެ ތީ ކާކުތަ؟ ހިތުގައި އުތުރިއަރަމުން ދިޔަ ލޯބި ބަންޑުން
ކުރަމުން، އާންމުކޮށް ކުރާ ސުވާލު އަހަރެން ކުރަމެވެ. "މަންމަގެ ލޯބިލޯބި
ދަރިފުޅުގެ ހުރިހައި ސިއްރެއް މަންމައަށް ކިޔައިދޭންވީނު."
ހިނި އައިސްގެން އަހަންނަށް ބެލުން ފިޔަވައި އެހެ ން ކަމެއް ފަރިޔާލު
ނުކުރެއެވެ. އޭނާއަށް ހިނގެން ފެށުމުން، ދެން ފާހަގަ ކުރެވެން ފެށީ އެހެން
ކަމެކެވެ. އެއީ، ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ކުޑަ އުނދޯލި އަމިއްލައަށް ހެއްލުމެވެ.
ވައި ހިނދި، ގަސްތައް ގާ ވެފައި ހުއްޓަސް، ކުޑަ އުނދޯލި ހެއްލެން ފަށައެވެ.
ހެއްލެމުން ބާރު ވަމުން ގޮސް ވަރަށް ބާރު ވެފައި، މަޑުވަމުން ގޮސް ހުއްޓެއެވެ.
ބައެއް ފަހަރު ފަރިޔާލު އުނދޯންޔަށް އެރީމައި ވެސް ހެއްލެން ފަށައެވެ. އެ
ކަން ވެސް ފުރަތަމަ ފެނު ނު ދުވަހު، ދުވެފައި އައިސް އުނދޯލި ހުއްޓީމެވެ.
ތަކުރާރުކޮށް އެ ކަން ވާން ފެށުމާއި، ދުވަހަކު ވެސް ފަރިޔާލު އުނދޯލިން
ނުވެއްޓޭތީ، ފަހުން އާދަ ވިއެވެ. ކުޑަކުދިން ބޮޑު ވާ އިރު، ވަރަށް ގިނަ، ކުދި
އަނިޔާތައް ކުދިންނަށް ވެއެވެ. ތަންތަނުން ވެއްޓުމާއި، ކައްސައިލުމާއި،
އިނގިލި ފިތުން ކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ވެއެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އެ އިން
އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. އެ ހިސާބުން އަހަންނަށް ވިސްނެ ން ފެށީ ފަރިޔާލަށް
އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިފައި ވާ ކަމެވެ. ނުފެންނަ ކުއްޖެއްގެ އެކުވެރިޔަކަށް
ފަރިޔާލު ވެ، ފަރިޔާލުގެ ހަށިފާރަވެރިޔަކަށް އެ ކުއްޖާ ހުންނަނީބާއޭ
ހިތަށްއެރިއެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި ފަންޑިތަވެރި އެއްގެ އެހީ
ހޯދާހިތެއް ނުވިއެވެ.

އަހަރެން އުޅެނީ ރަށުގައިކަމަށް ވެފައި، އެ ދުވަސްވަރުގެ ގޮތުން،
ކުދިން ކުޅެ ން ދޭނެ މާ ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ނުހުރެއެވެ. އަހަރެން ދެނީ
ފަންވަތެކެވެ. ނުވަތަ ރޯނުކޮޅެކެވެ. ފަރިޔާލަކީ، އެ ގޮތަށް ދޭ އެއްޗެހި
އަނގަޔަށް ލާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ، ކުޅެން ދޭ އެއްޗަށް ހަދާ ގޮތެއް
އަހަރެން ނުބަލަމެވެ. ހިނގޭ ވަރު ވިޔަސް، ގިނަ ވަގުތު އޭނާ ކުޅޭން އިންނާނީ
ކުނާ މަތީގައެވެ. އެއް ދުވަހަކު ފަރިޔާލު ފެންވަރުވަ ން ގެންދަން ވެގެން އޭނާގެ
އަތުގައި ހިފި ވަގުތު، އަހަރެން ނުދޭ އެއްޗެއް އޭނާ އަތުގައި އޮތްކަން ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ. އަހަ ރެން ބެލި އިރު އޭނާ އަތުގައި އޮތީ، ފަންވަތުން ވިޔެފައި ވާ
ބަށްޓެކެވެ. އެއީ، ރަށްފުށުގައި އެ ޒަމާނުގައި ފަނުން ހަ އަރިޔަށް ވިޔާ،
ހަތަރެސްކަނަށް ހަދާފައި އޮންނަ ބޯޅައެކެވެ. އެ އިން ބަށި ކުޅޭތީ އެ ބޯޅައަށް
ބަށި ކިޔަނީއެވެ. އެކަމަކު، ފަރިޔާލު އުމުރުގެ ކުއްޖަކަށް ބަށްޓެއް
ނުވިޔެވޭނެއެވެ. ވީއިރު އެ ކަން ކުރީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެ ވާހަކަ ވެސް ފިރިމީހާ
ގާތުގައި ބުނީމެވެ.

ދެން ރަނގަޅީނު، އުފާ ވެފައި ފިރިމީހާ ބުންޏެވެ.ބޮޑު ވާއިރު
އޭނަ އަދި ކިހައި މޮޅު ވާނެ. އަހަރުމެންގެ ދަރިފުޅަކީ الله އަހަރުމެންނަށް ދެއްވި
ކިހައި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް. ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު ކުރީމާ އެ ވީއޭ. ކޮންމެހެން އެ
ކަމާ ކަންބޮޑު ވެ، ހާސް ވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެ ހުންނަނީ އަހަރުމެންގެ ބާރު
ފޯރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން.

އަހަރެން ވެސް ނިންމީ އެއީ ތެދެއްކަމަށެވެ. ކަންބޮޑު ވާން ޖެހޭނީ
ދަރިފުޅަށް ދެރަކަމެއް ވާ ނަމައޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ހުނަރު ލޮލުން
ދެކިލުމަށް ޓަކައި، ފަންވަތެއް ގެނެސް ދަރިފުޅަށް ދިނީމެވެ.
އަޅެ ނިކަން މީން މޮޅު އެއްޗެއް ދަރިފުޅު ހަދާ ލަބަލަ! އަހަރެންނަށް
އެ މޮޔަ ކަންތައް ވެސް ކުރެވުނެވެ.

އަހަރެން ދެއްކި ވާހަކަ ފަރިޔާލަށް އިވުނުހެނެއް ވެސް ހީއެއްނުވެއެވެ.
ނުވެސް ބެލިއެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. އަހަންނަށް ވުރެ ބޮޑު މޮޔައެއް ހުންނާނެ
ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަމިނުން އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް ދަރިފުޅަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.
އޭނަ އެހައި ކުޑައެވެ. އެ ހިސާބުން ފަންވަތް ބާއްވައިފައި އަހަރެން ދިޔައީ،
އެ ދުވަހު ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާށެވެ. އެހެން އުޅެނިކޮށް ފަރިޔާލު
އައިތަން ފެނުނެވެ. އަދި އަހަރެން އަތަށް އެއްޗެއް ދީފައި، ހެމުންހެމުން
ދުވެފައި ދިޔައެވެ. އެ ފަހަރު ފަންވަތުން ހަދައިފައި އޮތީ ދޫންޏެކެވެ. އެންމެ
ފަންވަތެއް ބޭނުން ކޮށްފައި ވުމުން އެހައި ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އެ
ކަހަލަ ދޫންޏެއް ކުރިޔަކުން އަހަރެންނެއް ނުދެކެމެވެ. އެހައި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް
ދޫންޏެއްގެ ސިފަ ގެންނާކަށް ނުވެސް ވިސްނެއެވެ. ފަރިޔާލަށް ވިސްނޭނީ
ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ ؟

އެއް ދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު ، ވަރަށް އަވަދި ނެތި ގޭގައި އަހަރެން
އުޅެނިކޮށް، ފައި ދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގަންނަ ކަހަލަ ޚަބަރެއް ހިފައިގެން
ރައްޓެއްސަކު އައެވެ.

އޮޑިހަރުގޭގައި ހުރި ދޯންޏަކަށް އަރައިގެން ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ޖަމީލު
ވެއްޓިގެން އެބަ އުޅޭ، އެކުވެރިޔާ ބުންޏެވެ.މިހާރު އެބަ ގެންދޭ ޝަރީފުބޭ
ގާތަށް.

ދެ ފަޔަށް ބާރު ލައިފައި އަހަންނަށް ދުއްވައިގަނެވުނެވެ. އުނދުން
މަތީގައި ހުރި ގަރުދިޔަ ތެއްޔާއި، ގޭގައި އިން ފަރިޔާލުމަތިން، ކުޑަކޮށް ވެސް
ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ޝަރީފުގެ ގެއަށް އަހަރެން ވަނީ ވެސް ދުވެފައެވެ.
ނަސީބަކުން، ނިތްކުރި ފަޅައިގެން ދިޔުން ފިޔަވައި، އެހެން އަނިޔާއެއް
ޖަމީލަކަށް ނުވެއެވެ. ބޭސް އަޅައިގެން ޖަމީލު ގޮވައިގެން އަހަންނަށް
އާދެވުނުއިރު، އިރު އޮއްސުނުތާ އިރުކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ.
މަގޭ ދަރި! ކުއްލިއަކަށް ފަރިޔާލުމަތިން ހަނދާން ވެގެން އަހަންނަށް
ބުނެވުނެވެ.

ދުވެފައި ގޭތެރެއަށް ވަންއިރު، އަހަންނަށް ފެނުނީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ
މަންޒަރެކެވެ. އަހަރެން ދިޔައީ ފަރިޔާލު ފެން ނުވަރުވައެވެ. އެކަމަކު، އޭނާ
އިނީ ފެންވަރުވައި، ރީތި ކޮށްފައެވެ. ލައިގެން ހުރި ހެދުން ބަދަލެއް ނުވެއެވެ.
މެދުގޭތެރޭގައި ހުންނަ ރޯނު ފުރި އެނދުގައި އިށީނދެލައިގެން އިންއިރު،
ކަންބޮޑު ވުމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އެ މޫނަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެއީ
ކިތަންމެ އުފާ ވާ ކަހަލަ މަންޒަރެއް ނަމަވެސް، އަހަރެންގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން
ވަނެވެ. އަތްފައި ފިނި ވާ ގޮތް ވިއެވެ. ނުފެންނަ މަޚުލޫޤަކާ އެކުގައި އެއް
ފުރާޅެއް ހިއްސާ ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުވުމަ ކީ، އުނދަގުލެއް ނުފޯރިޔަސް،
ނުތަނަވަސް ވި ކަމެކެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، އަހަރެންގެ ދަރިޔަކާ އެ މަޚުލޫޤަކާ
ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބޮޑުވަމުން ދާ މަންޒަރަކީ، ލޮލަށް ފަސޭހަ މަންޒަރެއް
ނޫނެވެ. ދެން ދުއްވައިގަނެވުނީ، އުނދުން މަތީގައި ހުރި ތެއްޔާ ދިމާއަށެވެ.
ވަކި ވަރަކަށް ކެކުނު ފަހުން، އުނދުން ހުރީ ނިވިފައެވެ. ނުވަތަ
ނިއްވައިލައިފައި ބާއެވެ؟ އެ ހުރިހައި ހެޔޮކަމެއް އެ ކޮށްދެނީ ކީއްވެގެން ބާއެވެ ؟
ކުރިން އަމިއްލައަށް އުނދޯލި ހެއްލެނީ ދުވާލުއެވެ. ފަހުން، ދަންވަރު
ވެސް އުނދޯލި ހެއްލޭ ތަން ފެނެއެވެ. ރަށުގެ އަޑު މަޑު މާޙަ އުލުގައި، އުނދޯލި
ހެއްލޭ އަޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް އަހަންނަށް އިވެއެވެ. ފިރިމީހާ އާއި ދެ މީހުން

ތެދުވެ، ކުޑަ ދޮރުން ބަލަން ވެސް ތިބެމެވެ. ހީވާ ކަހަލައެވެ. ފަރިޔާލު
ނުކުންނާނެ ދަނޑިވަޅަކަށް އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރަނީއެވެ. ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް
ލައްޕައި ތަޅުލިޔަސް އެތެ ރެއަށް ވަދެވޭ ކަހަލަ މަޚުލޫޤެއް ބޭރުގައި އިންތިޒާރު
ކުރާ ސަބަބެއް އަހަރުމެންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.

ފަންޑިތަ ހަދާ މީހެއް ގާތަށް ދާންވީނު ؟ އެންމެ ފަހުން ފިރިމީހާޔާ
މަޝްވަރާ ކުރީމެވެ.

މަ ވެސް އެބަ ހިތަށް އަރާ. ޢަޒީޒު ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު،
އަހަރުމެންނަށް ގޯނާއެއް ނުކުރާ ތަނުގައި، ފަސޭހަތަކެއް ކޮށް ދީދީ ހުއްޓާތަ
ފަންޑިތަ ހަދަން ވީ؟"

ޢާއިލާގެ އެކަކަށް ވެސް ދެރައެއް ލިބޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
އެހެންވެ، ކެތް ކޮށްލައިގެން ހުރީއެވެ. ބޮޑުވަމުން އައިއިރު، އިންސާނަކާ ތަފާތު
އެއްވެސް ސިފައެއް ޖިސްމާނީ ގޮތަކުން ފަރިޔާލު ގަޔަކު ނެތެވެ. އެ ކަމަށް
ޝުކުރު ކޮށްލައިގެން ހުއްޓައި ، އެހެން މީހުންގެ ލޮލުގައި ކަމެއް އަޅައިގަތެވެ.
އޭނާ ކިޔަވަ ން ދާ އެދުރުދައިތަ ގެއިންނެވެ. އޭރު ، ފަރިޔާލު އުމުރުގެ ކުދިން
ކިޔަވަން ގެންގުޅެނީ ފޮތެއް ނޫނެވެ. ފިލައެކެވެ. އޭގައި ޗޯކުން ލިޔެފައި އަލުން
ފުހެލަނީއެވެ. ސައިޒުން އެ ފިލާ ބޮޑު ނޫނަސް، ފިލާގައި ކަންކަނާއި ދާރަ
ވެސް ހުރެއެވެ. އެ ދުވަހު ކިޔަވާން ތިބެފައި، ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު އެ ފިލައިން
ފަރިޔާލުގެ ބޮލުގައި ޖެހީއެވެ. އެ ކަން ކުރީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ކުއްޖެކެވެ.
ޖެހިލެއް ބާރުކަމާއި، ޖެހުނު ގޮތުން، ފަރިޔާލަށް ވަރަ ށް އަނިޔާ ވާނެކަމަށް
އެދުރުދައިތަ ހީކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަރިޔާލު ގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ.
ބޯފަޅައިގެން ނުދިޔަ ތާނގައި، ދުޅައެއް ވެސް ނުވިއެވެ. ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ
ނުވީތީ އަހަރެން އުފާ ވިއެވެ. އެދުރުދައިތަ ގަތީ ބިރެވެ.
ރަށުތެރެއަށް އެ ވާހަކަ ފެތުރުނެވެ. ބައެއް މީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރިއެވެ.
ގަބޫލު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި މުދިންބެ ހިމެނެއެވެ. މުދިންބެއަކީ،
ދޭތެރެދޭތެރެއިން ގެއަށް އަންނަ، ޒަމާން ވީ އެކުވެރިއެކެވެ. އޭނާ ގެއަށް
އައިސް، އޭނާގެ ދެ ލޮލުން ފަރިޔާލުގެ ބޯ ބެލިއެވެ. އެ އަށް ފަހު ޢަޒީޒާއި
އަހަރެން ބައިތިއްބައިގެން މަޝްވަރާ ކުރިއެވެ.

ބައެއް ކުދިން ކުޑައިރު ތިބޭލެއް ލޯބިކަމުން، ޖިންނި ޝައިޠާނުން
ކުދީންނާ އަވަލަވާ، މުދި ންބެ ކިޔައިދިނެވެ. މި ރަށުގަ މީގެ ކުރިން ވެސް
އެބަ ހުރި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގާފަ. ކުރީބައިގަ ކަ މެއް ކޮށްގެން ކުއްޖާ
ސަލާމަތް ނުކޮށްފިއްޔާ، ފަހުން ދެން ކުރެވޭނެ އެހެން ކަމެއް ނޯވޭ. ފަރިޔާލު
ކުޅެން އިންނައިރު އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭތަ؟
ޢަޒީޒު ބަލައިލީ އަހަންނަށެވެ. ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން އަހަރެން ހިފީމެވެ.
އުހުނ! އަހަރެން ހެދީ ދޮގެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގައެއް
ނުކުރެވޭ. މަށަށް ހީވަނީ އެ ފިލައިން ޖެހުނު ގޮތުން ފަރިޔާލަށް އަނިޔާ
ނުވީހެން. ބައެއް ފަހަރު ފުރާޅު މަތިން ވެއްޓިފަ ވެސް މީހުންނަށް އަނިޔާ ނުވެ
ހުރެއެއްނު.[

]މުދިންބެއަށް ހީވަނީ ފަރިޔާލަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫންހެން،[
މުދިންބެ ބުންޏެވެ. ]މަގޭ ހިތެއް ނުބުނޭ ފަރިޔާލަށް ދެރަ ގޮތެއް ހަދާނެއެކޭ
ވެސް. އެ ކުއްޖާއަކީ ކަލޭމެން ދެމަފިރީންނަށް ދެއްވި ނަސީބެއް. އެކަމަކު،
އަޅެ އެއް ދުވަހަކު އޭނާ ގައިގަ އިލޮށިފަތިން ނިކަން ޖަހާބަލަ އަނިޔާ ވޭތޯ.[
އަހަންނަކީ، ދުވަހަކު ވެސް ދަރި ންނަށް އަނިޔާ ކުރި މީހެއް ނޫނެވެ .
އަނިޔާ ކުރާ ކަށް ނުވެސް ވިސްނަމެވެ. އެކަމަކު، މުދިންބެ އެހެން ބުނި ދުވަހުގެ
ފަހުން، އުނދޯލި ހެއްލުން ހުއްޓުނެވެ. ދެން ފެންނަން ފެށީ އުނދޯލި ހޫރިގަންނަ
ތަނެވެ. އެއްޗެހި ހިއްކާން އަޅައިފައި ހުއްޓައި، ކުއްލިއަކަށް ރޯނު ކަނޑައިގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ. ކުރިން ވެ ސް ރޯނު ކަނޑައިގެން ދެއެވެ. އެކަމަކު، އެހައި
އަވަސްއަވަހަކަށް ނުދެއެވެ. ހިއްކަން އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގައި ވާލުގެ
ނަޖިސް ނުވަތަ އެ ކަހަލަ އެއްޗެއް ހުރެދާނެއެވެ. ވާލެއް އެ ކަހަލަ ކަމެއް
ކޮށްފާނެކަން އަހަންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެކަމަކު، ހަމަ އެކަނި އަހަ ރެންގެ
ހެދުން ވާލަށް ވަކިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ނިކަން ބާރަށް
ޖެހިދާނެއެވެ. ވަޔާ ނުޖެހޭނެއެކޭ ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ކުރިން އެ ކަން ފާހަގަ
ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަހަންނަށް ލަފާ ކުރެވުނު ގޮތުގައި، އެ ހުރިހައި ކަމަކީ

ވެސް، ފަރިޔާލަށް އަނިޔާ ނުކު ރުމަށް އަހަން ނަށް ދޭ އިންޒާރުތަކެކެވެ. އަހަރެން
އަޅައިނުލުމުން އެ ކަންތައް ފަހުން ހުއްޓުނެވެ.

ދަރި ންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ މައިން އަބަދު ވެސް އެދޭ ކަމެކެވެ.
ފަރިޔާލު ބޮޑުވަމުން އައިއިރު، ލިބެމުންދިޔަ ރައްކާތެރިކަން ވެސް އައީ
ބޮޑުވަމުންނެވެ. ފާރުމައްޗަށް އަރައިގެން ފަރިޔާލު އުޅެނިކޮށް، ޖެހިގެން ހުރި
ގޭގެ ގާފުންޏަކަށް ފަރިޔާލު ވެއްޓުނު ދުވަހު ވެސް، އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް
ނުވެއެވެ. މުޅި ރަށަށް ރޯގާއެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ފެތުރިގެން އުޅުނަސް
ފަރިޔާލަކަށް ނުޖެހެއެވެ. ފަރިޔާލާ ޖިންނިއެއް އަވަ ލަވައިގެން އުޅުނު ކަމުގައި
ވިޔަސް، އެ ޖިންނީގެ ސަބަބުން ފަރިޔާލަށް ދެރައެއް ނުލިބެއެވެ.
އެހެން ކުދީންނެކޭ އެއްފަދައިން، ބޮޑު ވާ ވަރަކަށް ފަރިޔާލު ވެސް
ކުޅުމާ ދުރު ވާން ފެ ށިއެވެ. ރައްޓެހިކުދިން ހޯދައި، އެ ކުދިންނާ އެކުގައި
ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅެން ފެށިއެވެ. އެކަމަކު، އެއްވެސް ކުއްޖަކު މާ ގިނަ
ދުވަހަކު އެކީގައެއް ނޫޅެއެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ދެ ކުދިން ތޮޅިގެން
ރުޅިވެއެވެ. އެ ވަނީ ކިހިނެއްކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ފަރިޔާލުގެ ހުންނާން
ޖެހެނީ އެންމެ އެކުވެރިއެކެވެ. ނުފެންނަ އެކުވެރިޔާއެވެ. އެހެން ކުދިން ނާ
އެކުގައި ފަރިޔާލު އުޅުމަކީ، ނުފެންނަ އެކުވެރިޔާ ގަޔާ ވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ގޭގައި އުޅޭ ގިނަ ވަގުތު ފަރިޔާލު އިންނަނީ އުނދޯލީގައެވެ. އެހެން އިނދެގެން
ބައެއް ފަހަރު ބޯޖަހާ ތަން ފެނެއެވެ. ފަރިޔާލު ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.
އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ގާތުގައި އުޅެނީ އަންހެން އެކުވެރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެން
ލޯބިވެރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ބުނާ އެއްޗެހި އެނގޭ ވަރު ވުމުން، ދަރިފުޅު ގާތުން
އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލާތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.

"ދަރިފުޅު ކާކާ އެކީގަ އުނދޯލި ހެއްލަން އިންނަނީ ؟" އަހަރެން
އަހަމެވެ.

ފަރިޔާލު ގާތަށް އަން ނަނީ ހިންޏެވެ. ހީވަ ނީ އެ ވާހަކަ ދައްކާން
ފަރިޔާލު ބޭނުން ނުވަނީހެންނެވެ. އެއް ރޭ ދަންވަރު އަހަންނަށް ހޭލެވުނު އިރު
ފަރިޔާލު އެނދަކު ނެތެވެ. އޭރު އުނދޯލި ހެއްލޭ އަޑު އިވެއެވެ. އަހަންނަށް
ފެނުނީ ފަރިޔާލު އެކަނިމާއެކަނި އުނދޯލީގައި އިންދައެވެ. އުނދޯލި ނަގަން
ނިންމީ އެ ހިސާބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އުނދޯލި ކަނޑައިލަން އުޅުނު
ދުވަހު، ވަރަށް ބިރުވެރި މަންޒަރެއް ދެކެން ޖެހުނެވެ. ވަޅި ހިފައިގެން އަހަރެން
އުނދޯލި ކައިރިއަށް ދިޔައިރު، އެ ތާކު އެކަކު ވެސް ނެތެވެ. ވަލުގައި ވަޅި
ޖައްސާލި ވަގުތު އަހަންނަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުނެވެ.
]މަންމާ![ ފަރިޔާލުގެ އަޑަށް ވުރެ އެ އަޑު ތަންކޮޅެއް ހިމަހެން
ހީވިއެވެ.

އަހަރެން ބަލައިލިއިރު ދާދި ގާތުގައި ]ފަރިޔާލު[ ބަލަހައްޓައިގެން
ހުއްޓެވެ. ސީދާ އަހަރެންގެ ލޮ ލަށް އޭނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު، އެއްގޮތަކަށް
ވެސް އޭނާ އެސްފިޔަ ނުޖަހާކަން އަހަންނަށް ފާހަގަ ވިއެވެ.
]އުނދޯލި ނުނަގާ![ އޯގާވެރިކަމާއި އަމުރު އެކުލެވިގެން ވާ ކަހަލަ
ރާގެއްގައި ފަރިޔާލު ބުންޏެވެ.

އުނދޯލި ބަހައްޓައިފައި އަހަރެން ވަނީ ގޭތެރެއަށެވެ. ވަންއިރު ފަރިޔާލު
އޮތީ ނިދައިފައެވެ. އަހަރެން އުނދޯލި ކަނޑައިލަން ދިޔައިރު ވެސް އޮތް
ގޮތަށެވެ. ގަތް ބިރުން އުނދޯލި ކައިރީގައި ]ފަރިޔާލު[ ހުރިތޯއެއް އަހަންނަކަށް
ނުބެލުނެވެ.

އުނދޯލި ފީ ވެގެން ހަލާކު ވުމުން، އެހެން އުނދޯއްޔެއް ނޭލުވާން
އަހަރެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަރިޔާލު
ގޮސް އޭނާގެ ބައްޕަ ގާތުގައި ޝަކުވާ ކުރިއެވެ. އު ނދޯލި އެލުވައިދިނުމަ ށް އެދި
އާދޭސް ކުރިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ފަރިޔާލު ބަލި ވީއެވެ. އެ ހާލުގައި އޮވެގެން
ވެސް އޭނާ ބޭނުން ވީ އުނދޯލި އެލުވުމަށެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލަން ޢަޒީޒަކަށް
ކެތެއް ނުވިއެވެ. ފަރިޔާލުގެ ބަލި ފަސޭހަ ވީ އުނދޯލި އެލުވައި ނިމުނު
ދުވަހުއެވެ.

ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އައިއިރު، ރަށުގައި އުޅޭ އެންމެ ރީތި ކުދިންގެ
ތެރޭގައި ފަރިޔާލު ވެސް ގުނައިލެވެއެވެ. މަލެއްގެ ވަށައި މާބުރުތައް
މުގޯލިއަޅާހެން ގޭދޮށުގައި ފިރިހެނުން އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އަތްމަތި
ތަނަވަސް، ރަށުގެ ޤަދަރުވެރި މީހުންގެ ދަރީންނެވެ. ފަރިޔާލަށް ކަމުދާ
ފިރިހެނަކާ ދިމާވުމުން، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެ ން ވެސް ގުޅެއެވެ. އެ ގުޅުމަށް ގިނަ
ވެގެން ވާނީ ހަފުތާއެކެވެ. އެހެންވިޔަސް ފަރިޔާލު ކަންބޮޑު ވެގެން އުޅޭ ތަނެއް
ނުފެނެއެވެ. މިހާރު ދަރިފުޅު ގުނަމުންދަނީ ތިރީހުގެ އަހަރުތަކެވެ. އަދި ވެސް
ހުރީ ހުސްހަށިބަޔަށެވެ. ގެ ހަދައި، މިހާރު އުނދޯލި އެލުވާފައި ހުންނަނީ
ގޭތެރޭގައެވެ. ކިތަންމެ ރެއަކު އުނދޯލި ހެއްލޭ އަޑު އިވިގެން އަހަރެން ނުކުމެ
ބަލަމެވެ. އަހަންނަށް ފެންނަނީ ފަރިޔާލު އެކަނި އޮށޯވެލައިގެން އޮންނަ ތަނެވެ.
އުނދޯލި ހުންނާނީ، ވަރަށް މަޑުމަޑުން ހެއްލިހެއްލިއެވެ. ހެއްލާ މީހެއް
ނުފެނެއެވެ.

Stay home 🖤
Stay safe 🖤
މިއީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށްފައިވާ ވާހަކައެއް 🖤🖤😊

  Please log in or register to bookmark.
  8k

  11 ޚިޔާލު

  1. 1970 ގެއަހަރުތެރޭ ވިހޭ ކުއްޖެއް...މިހާރު 30 ހުގެއަހަރު ގުނަމުން ދާނެ ގޮތެއް އައި ޑޯޓް ގެޓް ހައު.🤯🤯

   16
   4
  2. ވާވް ވަރަށް ރީތި.އިޒް ދިސް ރިޔަލީ ޓްރޫ

  3. މީ ހަމަ އަސްލަށް ވެސް ހިނގި ކަމެއްތަ؟ ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް އިނގޭ. އައިމް 11. ކޭން އައި ބީ ޔުއަރ ފްރެންޑް. އައި އޯލްސޯ ލަވް ރައީސުންގެ ދިވެހި ބިރުވެރި ވާހަކަ. ބައިވަރު ފޮތް ވެސް ހުންނާނެ. މިހާރު އެބަ ޓްރައި ކުރަން މި ޕޭޖަށް ވާހަކައެއް ލެވޭތޯ. ވަރަށް ގިނައިން ކިޔަން ޔަޝްމީގެ ވާހަކަ ވެސް. ވަރަށް ރީތި.❤️😊

  4. މީ ބިންމާ އިބްރާހިމްގެ ވާހަކައެއްނުން؟
   މަޖައްލާ.އެމްވީ ގަ އިން ހަމަ މި ނަމުގަ މި ވާހަކަ

   3
   1

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy