ދާށޭ ޙަޔާތުން - ޓްރެއިލާރ

ޔައީން އާއި އަހަރެން ދިމާވީ ކޮލެޖްގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރުއެވެ. އަހަރެން 3 އަހަރު ދުވަހު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަނާން އާ ރުޅި ވީ ޔައީން ގެ ރީތިކަން ފެނިފައެވެ. ޔައީން ގެ އެ ފެހި ދެ ލޮލާއި ބުޅި އިސްތަށިކޮޅުގެ ރީތިކަމުންނެވެ. ޢެ މަޑުމައިތިރި ކަމާއި ދިން ލޯތްބާއި އަޅާލުމުގެ ފަހަތުގައިވި މަކަރުވެރިކަން ނޭނގި ހުރެއެވެ. ޢަހަރެން ފަދަ އެތައް ޢަންހެން ކުދިން އޭނާގެ މަޅީގައި ޖައްސަމުން ދިޔަކަން ނޭނގިއެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  998

  6 ޚިޔާލު

  1. ޢަޅެ އަވަހަށް އަޕް ކޮށްދެއްޗޭ .... ❤️😘

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.