kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ބީ.ޓީ.އެސް - 2

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އެދުވަހުގެފަހެވެ. ބައްޕަ ކައިރި އެތަކެއް އާދޭހެއްކޮށްގެން ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ފޮޓޯ ފްރޭމްތައް ހޯދީމެވެ. އަދި އެކަށްޗަކާއި ހެދިވެސް މާވަރަކަށް ނޫޅުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅީމެވެ. އެގޮތުގެމަތިިިިިން ބީ.ޓީ.އެސް އާއި ކުޑަކޮށް ދުރުވެލަން އަޒުމް ކަނޑައެޅީމެވެ. ނަމަވެސް ޒޯޔާ ޝަރީޕްއަށް ބީ.ޓީ.އެސް އާއިިިިިިި ދުރުގައި ހުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަށް ކެތްކޮށްލެވުނީ ހަފްތާއެއްގައެވެ. އަނެއްކާވެސް ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ލަވަތައް ބަލަންފެށުނެވެ. ބީ.ޓީ.އެސް ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން ފެށުނެވެ. ނުވީތާކަށް ހުވަފެނުންވެސް ފެންނަންފެށިއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އަހަންނަށް ބީ.ޓީ.އެސް އާއި ދުރެއް ނުވެވުނެވެ. އަދި ނުވެސް ވެވޭނެއެވެ.
******* 2 ހަފްތާ ފަސް ******
އަހަރެން ހެނދުނު ކޮލެޖަށްދާން ތައްޔާރުވެލީމެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުތްއިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ދެ ކޮއްކޮއާއި ދޮންބެ ސިޓިންގ ރޫމުގައިިިި ތިިިިއްބެވެ. އެމީހުންއެއުޅެނީ ބައްޕަގެ އޮފީސްދަތުރަކު ރިސޯޓަކަށްދާތީ ބައްޕައާއި އެކު ދާންށެވެ. އަހަރެންކައިރި ދާން އެހުމުން އަހަރެން ނޫނެކޭބުނީ ، އެއީ އަހަރެން އެހާ ކުރާހިއްވާ ކަމެއް ނޫންވީމައެވެ.
" ދަރިފުޅާ! މަންމަމެންނަށް އާދެވޭނީ 2 ޖަހާކަތް ހާއިރު. އަންނަންވާއިިރަށް މެންދުރަށް ކައްކައްޗޭ. " މަންމަ މިހެން ބުނުމުން އަަރެން ބޯޖަހައިލާފައި ކޮލެޖަށްދާން ހިނގައިގަތީމެވެ.
އާދައިގެމަތިން އަހަރެންގެ ކޮލެޖުގެ ގަޑިތައް ނިމުނީ 1 ޖަހަން އުޅެނިކޮންނެވެ. އަހަރެން އަވަހަށް ގެއަށްއައީ މަންމަމެން އަންނަންވާއިރަށް މެންދުރަށް ކައްކަން ހަވާލުކޮށްފައިވާތީއެވެ. އަހަރެން ގެއަށްއައިސް އެއްޗިހި ބަދަލުކޮށްލީމެވެ. އަދި ބަދިގެއަށްވަދެ ބޮޑު ބަތްތެއްޔެއް އުދީމެވެ. ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ލަވައެއް ޖަހާލުމަށްފަހު އަވަސްވެގަތީ ލައިގެންކާނެ އެްޗެއް ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ. ހުސް ބަތެއް ނުކެވޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ. އަހަރެން ގަސްތުކޮށްގެން ހުރީ ފްރައިޑް ރައިސް އާއި ޕާޕަރު ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިޔާ ސާފުކޮށްހަދައިގެން ވަރަށް މީރު ސޯސްގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށްލީމެވެ. ދެން އޭގެތެރެއަށް ބަތްއަޅައިި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލީމެވެ.
ދެން އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ޕާޕަރު ތެލުލުމަށެވެ. އަވަހަށް ތެޔޮގަނޑު އުދާފައި ޕާޕަރުބޮނޑި ކަނޑައިލީމެވެ. ޕާޕަރުތައް އަވީލާނެހާ ވަގުތުނެތުމުން އަވީނުލާ ތެލުލަން ނިންމީމެވެ. އެންމެފަހު ޕާޕަރު ތލުލަންހުރެފައި އަހަރެން ގަޑި ބަލައިލީމެވެ. އެއްގަޑި ބައިވަނީއެވެ. އެއްގަޑި ބައިގައި ބީ.ޓީ.އެސް ގެ އޮންލައިން ކޮންސާޓެއް އޮންނާނެއެވެ. އަހަރެން ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް ބީ.ޓީ.އެސް ކޮންސާޓް ބަަލަން ބޭނުމެވެ.
ޕާޕަރު ތެލުލީމައި މި ނިމުނީ އޭ ، ކަން ހަދާނީ މަންމަމެން އައީ މައޭ ހިތައް އަރައި ވަރަށް ހަމަޖެހިލީމެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަހަރެންގެ ހަނދާނަށް އައީ އަދި ފަނި ނުގިިރޭކަމެވެ. ބައްޕައަށް އަނބު ފަނި ނެތިއްޔާ މެންދުރުގެ ކެއުން ފުރުހަމައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންވީމާ މިޖެހުނީ އަވަހަށް އަނބު ފަނި ގިރަންތާއެވެ. ތެލުލަންހުރި ޕާޕަރު ނަގައި ޕާޕަރު އަޅާ ތައްޓަށް ލުމަށްފަހު އަނބުފަނި ގިރަން އަވަސްވެގަތީމެވެ. އޭރު ކޮންސާޓް ފެށެން އިނީ ބަރާބަރު 10 މިިނެޓެވެ. އަހަރެންނަށް ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ކޮންސާޓުގެ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނުބެލި ދޫވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓައިިޓަލް އިން ފެށިގެން ދިިި އެންޑް އާއި ހަމަޔަށް ބަލަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ.
ފަނި ގިރަމުންދިޔައިރުވެސް އަހަރެންގެ ބޮލުތެރޭގައި އެނބުރެނީ ބީ.ޓީ.އެސް އެވެ. ފަނި ގިރާ ނިންމާލުމަށްފަހު ފުޅިއަކަށް އެޅީމެވެ. އަދި ފަނި ފުޅި ފިނިކުރަން އަލަމާރިއަށްލުމަށް ފަހު، ބަފިގެތެރެ ސާފުކޮޑްލާފައި ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީމެވެ. އަވަހަށް ގޮސް ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވައިލީމެވެ. އަދި ހެޑްސެޓް ޖަހައިގެން ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ކޮންސާޓް ބަލަން ފެށީމެވެ. ކޮންސާޓް ބަލަމުންދިޔައިރު އަހަންނަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވުނީ ތޭޔަންގ ( ވީ ) އަށެވެ. ވީ ލަވަކިޔާ ގޮތް އަަންނަށް ވަރަށް ކަމުދެއެވެ. ވީ ގެ އަޑު އަހަންނަށް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. މިބުނީ ބީ.ޓީ.އެސް ގެ އެހެން މެމްބަރުންގެ އަޑާއި ލަވަ ކިޔާގޮތް ކަމުނުދާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން އެއްފަހަރާއި ކިޔާފައި ހުންނަ ތަންކޮޅު ތަކުންވެސް ވީ ގެއަޑު އަހަންނަށް ފާހަގަވެއެވެ. ވީ، ލާހެދުމުން ފެށިގެން، އަރާ ބޫޓާއި ބޮލުގައި ޖައްސާ ކުލަވެސް އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދެއެވެ
. ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ކޮންސާޓް ބަލަން އަހަންނަށް އޮވެވުނީ ކިހާ އިރަކު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ
މަންމަގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށެވެ.
" ޒޯޔާ! ޒޯޔާ! ކީއްތިކުރަނީ ކޮޓަރީގައި "
އަހަރެން ލެޕްޓޮޕުން ބީޓީއެސް ގެ ކޮންސާޓް ބަަން އޮތްތަން ފެނިފައި މަންމަ ގެ ރުޅިގަނޑު އިތުރުވިއެވެ. ކީީއްވެގެން ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އެއިރު ބައްޕައާއި ދޮންބެ ގޭތެރޭގައި ވަރަށް ހާސްވެގެން އުޅޭއަޑު އިވެއެވެ. ހުޅުވާފައި ހުރި ކޮޓަރީގެ ދޮރުން އަހަންނަށް ގޭތެރެ ފެނުނީ ފުސްކޮށެެވެ. އެކަމަކު އެއީ މީގެ ކުރިން ގޭތެރެ އޮންނަ ގޮތެއް ނޫނެވެ......
" ކިހިނެތްތަވީ މަންމާ ؟؟؟ " އަހަރެެން ހައިރާންވެެފައި މަންމަ ކައިރި އަހާލީމެވެ.
" ކިހިނެތް ހެއްޔޯވީ؟؟ ބަދިގޭގަ ވެގެން މިއުޅެނީ. ޒޯޔާ ކައިރި މިއަހަނީ ކީއްވެހޭ ބަދިގޭގަ ރޯވީ ؟ " މަންމަ ބުނި އެއްޗަކުން އަހަރެން ދިޔައީ ޝޮކަކަށެވެ. ބަދިގޭގައި ރޯވީ އޭ ބުނީމައެވެެެ.
އަހަރެން ފުންމައިގެން ތެދުވެ ބަދިގެެއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީމެވެ. މަންމަ ވެސް އަަރެންގެ ފަަހަތުން އައެވެ.
.ތެެދެކެވެ. ބަދި ގޭގައި ވަނީ ރޯވެފައެވެ. އޭރު ބައްޕަ އާއި ދޮންބެ ވަނީ ބޮޑުބައެއް ނިއްވާލައިފައެވެ. ބަދިގޭގައި ދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ އެއްޗެއްވެސް ނެތެެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައެެވެ.
އަހަރެެން ހަނދާންވީ ދެނެވެ. ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ކޮންސާޓް ބަަން ދާން އަވަސް އަރުވާލައިގެން، އަހަންނަށް ދެވުނީ ޕާޕަރު ތެލުލި ތެޔޮތާސް ނިއްވައި ނުލައެވެ. ތެޔޮތާހުގައި ރޯވެގެން މުޅި ބަދިގޭގައި ހުޅުހިފީއެވެ..
ބަދިގޭގެ ހުޅުގަނޑު ނިއްވާލުމަށްފަހު އެންމެން އަަހަންނާ ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. ބަދި ގޭގައި ރޯވީ ކިހިނެތްް ހެއްޔެވެ؟ އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ވީއިރު ވެސް ހަަމަ ނޭނގުނީ ހެއްޔެވެ؟؟ އަހަންނާއި ކުރެވެމުންދިޔަ ސުވާލު ބައިވަރެވެ.
ލިބިދާނެ އަދަބަކަށް ޖެހިލުންވެ ހުރެެ ނަަމަވެސް އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިނީމެވެ. ބީ.ޓީ.އެސް ގެ ކޮންސާޓް ބަލަން އަވަސްކޮށްލައިގެން އުނދުން ނިއްވާލަން ހަނދާންނެތުނީ ކަމަށް ބުނީމެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކައިރިއަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެެ. އަހަންނާއި ދިމާލަށް ވަރަށް އެއްޗިސްކިއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ލެޕްޓޮޕް ވެސ އަތުލިއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ދޮންބެ އާއި ދެ ކޮއްކޮ ވަރަށް މަޖާވެފައި ތިއްބެވެ.

= ކިޔުންތެރިންނަށް ވާހަކަ ކަމުދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަން 😊😊😊 =

  Please log in or register to bookmark.
  9k

  117 ޚިޔާލު

  1. ޑިއަރ އައި ތިންކް އިޓްސް 'ޓައެހިޔްންގް' ނޮޓް 'ތޭޔަންގް' އިިނގޭ.. މިސްޓޭކެއް ވީމަ ބުނެލަދިިނީ އިނގޭ އެއްޗެކޭ ހީނުކުރައްޗޭ.. ހެހެ. ބައިދަވޭއި ވާހަކަ ހަމަ ވަރަށް ރީތި. އަދި 'ވީ' ގެ ބައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުދިިޔަ. އައްސުވެސް ވީ ވަރަށް ހޭންޑްސަމްއޭ.. ދޯ؟؟ އެހެހެ. ވެއިޓިންގ ފޯރ ދަ ނެކްސްޓް އިނގޭ ހޮޕް ޔޫލް އަޕްލޯޑް އިިޓް ސޫން. ސްޓޭއި ހޯމް ސްޓޭއި ސޭފް ޑިއާލްސް 💕😘

   19
   12
  2. އީނޫ 😄😄
   ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ 😍😍 ދެން މިނިމުނީ ތަ މިވާހަކަ 😉

   6
   9
  3. މާޝާ ﷲ ވަރަށް ސަޅި ❤️❤️❤️❤️
   ބީޓީއެސް ވާހަކަ އެތް ވީމާ ވަރަށް ހެޕީ ވެފާ ހުރެ ކީ ފުރަަތަމަ ބަޔަށް ކޮމެންޓު ނުކޮށް ލެވުނީ އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް ބިޒީކޮށް އެދުވަސް ވަރު އުޅުނީމަ އެކަމަކު ކީން .❤️❤️❤️❤️❤️
   އަޅުގަނޑު ވެސް މީ އާރމީ އެއް އައި ލަވް ދެން މައި ބައިސް އިސް ވީ އެން ވްރެކާއިސް ޖަންކޫކް❤️❤️❤️ . ދެން އިންބަޔައް ވެއިޓިން އިނގޭ❤️❤️❤️❤️❤️
   # އާރމީސް ފޮރްއެވާ❤️❤️
   ސްޓޭ ސޭފް❤️❤️❤️

   6
   8
  4. އިއޫ. 🤢 ހުސް ގޭ ތަކެއް. ވާހަކަ ވ ހަޑި. އީނާޝް ގޭ 😂 😂 😂 ދެން ވ ހުތުރު ދޯ😀😀

   27
   37
  5. ބޭޑް. ބީޓީއެސް 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

   28
   22
  6. މީ ބީޓީއެސްގެ އާމީއެއް. އައިލަވް ބީޓީއެސް. 💜💜💜💜💜💖💖💕💕💕

   12
   13
  7. އަދި އެހެން ބައެއް ނެއްލަންތަ؟

   8
   10
  8. ވަރަށް މަޖާ ވާހަކައެއް 🤣🤣🤣🤣

   8
   8
  9. ވަރަށް ރީތި މި ވާހަކަ ވެސް... އޭޒް އޭން އާރމީ އައި ލަވް އިޓް💜💜💜💜💜💜💜

   5
   14
  10. ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ހިޔެއް ނުކުރަން އީނާސް އައް މިބައި ލިޔަން ކެރޭންކަމައް 😀😀😀
   އެއީ ފުރަތަމ ޕާޓް ކޮމެންޓް ސެކްސަން ސައި ހިނގި ޒުވަާބް ތަކުގެ ސަބަބުން 😁😁😁😉
   ވާހަކަ ވ ވ ވ ރީތި😍😍😍😍
   ޓްރޫލީ އައި އޭމް ބީޓީއެސް ފޭން 😜😜😜
   💗💗💗💜❤️ސަރަންގްޔޯ ބީޓީއެސް❤️💜💗💗💗

   3
   12
   • ޝުކުރިއްޔާ!! 😊
    ބީ.ޓީ.އެސް ގެޓުރޫ ފޭން އެއް ވިއްޔާ ކެރޭނެ ލިޔަން. 😇 ކިތަންމެ ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގިޔަސް😁
    ވީ ޑޯންޓް ކެއާރ އެބައުޓް ހޭޓާސް 🔥

    13
    14
    • 😜😜ޔާހް ވީ ޑޯންޓް ކެއާރ އެބައުޓް ހޭޓާރ 😜😜
     💗💗💗އައި ލަވް ބީޓީއެސް😜💗💗

     5
     12
  11. ވީ އިސް މައި ފޭވް ޓޫ! ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް 😊 މާޝާ ﷲ

   6
   8
  12. ވަރަށް ފައްކާ. އައި ލަވް ދިސް ސްޓޯރީ... އެންޑް އައި އޯލްސޯ ލަވް ބީ. ޓީ. އެސް 😉😉😉😉😉😉😍😍😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋💋💋 އާއި ޕާރޕްލ ޔޫ💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

   4
   8
  13. އޯމައި އެހެމް ގޯޝް....ދިސް އިޒް ޖަސްޓް ޕަރފެކްޓް....ޕަރފެކްޓް އައި ޓެލް ޔޫ.....ހަމް❤️♥️🧡♥️🖤💛🖤💛💜💛💙💛💚💛💚🧡💚💜❤️🖤❤️🖤❤️💜💛💜💛💙💛💚💚💛💚🧡...އައި ލަވް ބީޓީއެސް ސޯސޯސޯސޯސޯ މަޗްއެންޑް ދަ ސްޓޯރީ އިޒް އަ ބޭންގަރ.....ބައި ދެވޭ މައި ޑޭޑް ޓުކް މީޓު ކޮރެއާ އެންޑް އައި ގޮޓް ޓު ސީ އަ ބީޓީއެސް ކޮންސަރޓް😇😇 ޔޭޔޭޔޭޔޭޔް އައި އީވެން ހޭވް ދެއާ ޕިކްސް😘😘...އައި ވިޝް އައި ކުޑް ސެންޑް ޔޫ.

   4
   16
   • ލަކީ ޔޫ... މައި މަމް ވިލް ޕްރޮބެބްލީ ކިލް މީ އިފް އައި ހޭވް ބީ.ޓީ.އެސް ފޮޓޯ ކާރޑްސް😥😥... ބަޓް އައި ލަވް ބީ.ޓީ.އެސް މޯ ދެން އެނީތިންގ💜💜💜💜💜💜💜

    6
    16
    • އައްޗީޑި މޯރ ދެން އެނީ ތިންގް އޯ.... ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭތަ ތިހެން ކިޔާކަށް؟؟؟.. ކަލޭ މައިންބަފައިންނަށް ވުރެންވެސް ލޯބިވޭދޯ އެކުއްތާތައް ދެކެ؟؟؟ ފިރިހެން ކުޅި ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުދިން މޮޔަ ވާތީ މަ ހަމަ ހައިރާން ވެއްޖެ..!!.. ގޭ ގްރޫޕް..😫🤢🤮

     16
     10
     • އޭ.. މީ ތިޅާ ވަންނަން ޖެހޭ ދާއިރާއެއް ނޫން.. ސޯ ޝަޓް ޔުއާ މައުތް ޔޫ އޭސް ހޯލް🤢🤢.. އެންޑް ޔެސް.. އައި ލަވް ބީ.ޓީ.އެސް މޯ ދެން އެނީތިންގ އެންޑް އައި މީން އިޓް.. ލަވް ޔޫ ބީ.ޓީ.އެސް💜💜💜💜❤️❤️❤️

      5
      9
      • ތިޅާ އަނގަ ނާރުވަ ހުރޭ އިނގޭ😡...... ފަކް ކޮއްބަލަ ދެން އެކުއްތާ ތަކާ🤣 ތިޅާއަށް އެކަންޏެއް ނޫނޭ އިނގޭނީ ހަޑިކޮށް އަނގަ އަރުވަން.. ޔޫ އާރ ދި އޭސް ހޯލް ނޮޓް މީ🤢🤢🤢🤢😝😝😝😝😝😝😝

       8
       3
   • ވާވް ލަކީ ޔޫ ހައު އަައި ވިޝް އައި ކުޑަ އޯލްސޯ ގޯޓުއަ ކޮންސާޓް އޮފް ބީޓީއެސް އައި ލަވް ތެމް ކްރޭޒީލީ ލަކިލީ އަޅުގަނޑު ގެ މަންމަ ރުޅިއެއް ނާދޭ އިވެން ޝީގިވްމީ ޓުވޮޗް ދެއާ ސޯންގްސް. މައި ވަން ވިޝް އިޒް ޓުމީޓް ދެމް. ހޯޕް ދެޓް ޓުކަމް ޓުރޫ
    އާރމީޒް ފޮރްއެވާ❤️❤️❤️

    6
    9
    • It will never come true
     😝😝😝😝😝😝😝😝😝

     14
     5
     • ހައުޑޫ ޔޫ ނޯ އެނޯނިމައުސް😒 . ތީ ވަހީ ބާވާލައްވާ މީހަކީތަ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގެން 🙄🤨🤨. ވެރީ ފަނީ އިނގޭ . 🤨😝ޑޯންޓް ޓޯކް ނޮންސެސް 😒😒
      އިންޝާ ﷲ މި ވިޝް ޓްރޫ ވެސް ވެދާނެ ❤️
      ތިމާއާ ނުޖެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހޭނީ އިނގޭ 😅😒

      3
      7
      • ބަލަ ވަހީ ބާއްވާލައްވާ މީހެއް ނޫނޭ...... އިނގޭނެ އެންނު ކަލެއަކަށް އެމީހުންނަކާ މީޓެއްނުވާނެ ވިއްޔަ 😝😝🤣🤣🤣🤣🤣🤣

       7
       1
       • ބަލަ ވަހީބާވާލައްވާތީ ތާ ކަލެ އަށް ހުރިހާ ކަމެތް އިނގެނީ . ދެން ވެސް ބުނެފާނެ ވަހީ ބާވައެއް ނުލައްވަމޭ . ކަލޭ އަދި މާ ވެގެން އެބައުޅެއެތް ނު . ކަލޭ އެކަންޏަކަށް ނޫނޭ މަށައް ވެސް އިނގޭ ފާޑުފާޑު ރިޕްލައިދެން . ދެން ނުބެހޭ ތަންތަނަށް އެއްޗެއް ނޭގޭއިރު ކަލޭ އަނގަ ނުބޭނީއާ މަށައް ވަރަށް ރަނގަޅު .

        1
        5
   • އެމީހުންނަކަށް ނޭންގެޔޭ އަންހެނުން ކަމެއް ވެސް...!

    9
    6
  14. މި ވާހަކަ ވަރަށް ސަޅި .

   14
  15. އޯވްސަމް...... އައި ލަވް ބީޓީއެސް.... އެސްޕިޝަލީ ޖިން....😁😁 އީނޫ ޔޫ އަރ ސޯ ގްރޭޓް...😀😀. ފޯރ ހޭޓަރސް، ވަޓްސް ދި އެކްޗުއަލް ޔޫޒް އޮފް ހޭޓިން....😗😙😣 ލައިފް އިޒް ޓޫ ޝޯރޓް ޓު ހޭޓް އެންޑް އެންވީ އަދަރސް...😌☺️😊
   #އަރމީޒް ފޮރްއޭވަރ😍
   #ވީ އަރ ވަން😍
   ޑޯންޓް ކެއަރ އެބައުޓް ހޭޓަރސް😍😍
   ❤️💜❤️💜❤️💜❤️💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💛💚❤️💜❤️

   16
   19
   • އެހެން ވިއްޔާ މަށަށް ވެސް ތިހެން ބުނެވިދާނެ ދޯ.... ވަޓްސް ދި އެކްޗުއަލް ޔޫޒް އޮފް ލަވިން؟؟؟؟؟😝
    އަޅެއް "އަން" މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީބަލަ..؟😜

    14
    5
  16. Did you know BTS is haram
   Sorry for saying this but BTS is haram
   It is haram
   HARAM
   And their not even Muslims
   Do you understand
   Huh
   😡😡

   38
   16
   • އަދި ގޭ ބައެއް
    🤮🤮🤮

    27
    7
   • އިފް ބީޓީއެސް އިން ޙަރާމް، ދިިވެހިންނާއިި ހިންދޫންވެސް އަދި އެހެން މީހުންވެސް އެހަދާ ސޯންގްސްވެސް ހަމަ ހަރާމްވާނެ.... ކޮޒް އެމީހުންވެސް ސޯންގް ހަދާ ދޯ... އެންޑް ހަމައެކަނި ބީޓީއެސް މީހުނެއް ނޫން ދޯ ނޮން މުސްލިމުންނަކީ.. ތިޔައުޅެނީ ހަމަ ބީޓީއެސް ފޭމަސްވީމަ ހަޖަމް ނުވެގެން.... 😋😠

    12
    24
   • އިފް ޔޫ ތިންކް ބީޓީއެސް އސް ޙަރާމް، ދިިވެހިންނާއިި ހިންދޫންވެސް އަދި އެހެން މީހުންވެސް އެހަދާ ސޯންގްސްވެސް ހަމަ ހަރާމްވާނެ.... ކޮޒް އެމީހުންވެސް ސޯންގް ހަދާ ދޯ... އެންޑް ހަމައެކަނި ބީޓީއެސް މީހުނެއް ނޫން ދޯ ނޮން މުސްލިމުންނަކީ.. ތިޔައުޅެނީ ހަމަ ބީޓީއެސް ފޭމަސްވީމަ ހަޖަމް ނުވެގެން.... 😋😠

    11
    24
  17. ދީން ސްޓިންކްސް
   🤧🤢

   16
   7
  18. Hii everyone how are you doing today I hope you all are fine
   Take care be safe
   ♥️♥️♥️♥️

   28
   • Kim Tae Hwan
    My amazing boyfriend
    ގަ އުޅޭ މީހެއް ދޯ...އަޅުގަނޑު އެ ޑްރަމާ ބެލިން...
    ކޮރެއަން ޑްރާމާ އެއް އެއީ! ކޮބާތަ ގާލްފްރެންޑް؟
    Janice Wu
    އަޅުގަނޑު true beauty ކުޅުނިން!
    😅

    26
    4
  19. އިޓްސް މީ ޓޯޓަލީ...😜🤣

   4
   15
  20. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖📳📳📳📳📳

   10
  21. 💜 އިޓް. އާރމީއެއް ވީމަ ވަރަށް ކަމުދިޔަ

   3
   23
  22. ވަރަށް ކިއުޓް ....އީނާޝް ކޮންރަށެއްތަ...މިރަށުގަ ވެސް ބީޓީއެސް ފޭންސް ވަރަށް ގިނަ....އެންމެގިނައީ ވީ ދެން ޖަންގްކުކް ދެން ޖިމިން....އެންޑް މައި ބިއާސް އިޒް ޖިމިން....އޭ އަދި އެއްވާހަކަ....ބީޓީއެސް އިޒް ނޮޓް ހަރާމް....ކަލޭ ކޮންތާކުން މާމޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ތިއުޅެނީ އެއް ފަހަރުވެސް އަނގަ މަޑުލައިގެން ހުރެބަލަ....ނޯ އެންޓި އާރމީސް އެލައުޑް....

   5
   25
   • މަ އެބައުޅެންތަ މާމޮޅު ތާކުން ކިޔަވައިގެން.....ގޫގުލް ދޮންބެ ކައިރީ އަހާލަބަލަ......ގޫގުލް ދޮންބެ ނުހަދާނެ ދޮގެއް....އަދި މަ އަނގަ މަޑުންލައިގެނެއް ވެސް ނުހުންނާނަން...😝😝😝😝😝😝
    🔥🔥🔥🖕🔥🔥🔥

    25
    1
   • ގޫގުލް ދޮންބެ ކައިރީ އަހާ "is being à BTS fan haram"
    އޭރުން ޖަވާބު ލިބޭނެ!!!

    26
    2
    • އާނ! އޭތެދެކޭ ބީޓީއެސް އިސް ހަރާމް! އޯހ ނޯވ..އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް މިކުރެވުނީ! ބީޓިއެސްގެ ފޭން އަކަށް ވުން އެއީ ހަރާމް ކަމެއް!😭😭😭😭

     14
     5
   • ރޯދައަށް ހުރެގެން ލަވަ ބެލުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް! އެވަރުވެސް ނޭންގެނީ ތަ؟ މީ ރޯދަ މަހޭ!

    26
    5
  23. މި އަންހެންވެރިން އުޅޭ ގޮތް އެއީ

   24
   5
  24. ވ ރީތި! ސިންސް އައި އޭމް އަ ފޭން... އެންޑް މައި ބިއާސް އަކީ އާރްއެމް!!!
   ނެކްސްޓް ޕާރޓް ކޮންއިރަކުން!!!

   8
   20
  25. މިވާހަކަ ވަރަށް ރީތި!!! އައިމް އޮލްސޯ ނޮޓް އަ ބީޓީއެސް ފޭން. އެކަމް އައި ރީޑް ދިސް ސްޓޯރީ ބިކޮޒް މިއީ އީނާޝް ގެ ސްޓޯރީ އެއް ވީމަ.... އެންޑް ބީޓީއެސް ހޭޓާރސް އަށް ބުނެލަން އޮތީ، ތިހާވަރަށް ހޭޓް ވަންޏާ މިވާހަކަ ނުކިޔާށޭ! ނަމަށް ބަލައިގެން ވެސް އިނގޭނެ މީ ބީޓީއެސް އާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ކަން! އެންޑް މި ތާގަ އައި ހޭޓް ބީޓީއެސް އޭ ކިޔައިގެން ކޮމެންޓް ކުރީމަ އީނާޝް ވެސް ދެރަވާނޭ! ✌️

   12
   22
   • ރަނގަޅު ނަސޭހަތެއް ދެވެން ނޯންނާނެ....އެކަކުވެސް ރަނގަޅު ނަސޭހަތެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ....މީހުން ދޭ ރަނގަޅު ނަސޭހަތުގަ ނުހިފޭ މީހުންނަށް ފަހުން ލިބޭނީ މާބޮޑު ދެރައެއް! އަޅުގަނޑު ތި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނަސޭހަޠް ތެރިވަން.......
    BTS is haram
    All the pop idols are haram
    ♥️

    27
    5
     • ކަލެއަށް ކޮން ބަލާއެއް ތަ؟؟؟މަ ކޮންކަމަކާތަ ޖެލަސް ވާންވީ؟؟
      ހަނދާން ކުރާތި ކަލޭއައް ތިބެހެވެނީ ނުބައި މީހަކާ! މީކާކު ކަމެއް ނުވެސް އިނގެ އެންނު! މަށާ ބެހޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަހުން ޖެހޭނީ ކަޑަވާން! ދެން ކަޑަ ވެބަލަ ހޯ ހޯ ހޯ!😝😝😝😝😝
      ރަނގަޅަށް އެއްޗެކޭ ބުނެވެން ނޯންނާނެ މި ރުނޑިން ތަކަކާ ހެދީގެން!😡😡😡😡

      20
      7
  26. And í did say sorry for saying BTS is haram

   27
   2
  27. ބީޓީއެސް އިސް ޙަރާމް!
   ބަޓް ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް!!!!
   ސޯ އައި ހޭވް ނަތިންގް ޓު ސޭ!!!!!!

   2
   26
   • ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގެންޔާ އަނގަ މަޑުން ލައިގެން ހުރޭ! ތިޔައިނަ ނޫކުލައިގެ ހިތް ގަނޑަށް މިހެން މިބުނީ (💙) ! ކަލޭ އަނގަ މަޑުން ލައިގެން ހުރޭ!
    😡😡

    26
    1
  28. 😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😙😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

   22
   • އޭނީ 3 ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ ވަނަ ލައިން ގަ 3 ވަނަ އަށް!

    22
  29. އާނ! އޭތެދެކޭ ބީޓީއެސް އިސް ހަރާމް! އޯހ ނޯވ..އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް މިކުރެވުނީ! ބީޓިއެސްގެ ފޭން އަކަށް ވުން އެއީ ހަރާމް ކަމެއް!😭😭😭😭

   16
   6
   • 😝😝😝
    ދެން ކަޑަވޭ!😝😝😝😝😝🤣😂😂😂🤣🤣😂😂🤣😝😝😝😝😝🤣😝🤣🤣😝😂😝🤣😝🤣😝😂😝🤣😝🤣😝🤣😝🤣🤣😝😂😝😂😝🤣😝🤣😝🤣😝🤣😝🤣😝😂😝🤣😝🤣😝😂😝😂😝😂😝😂😝😂😝😝😂😝😝😝😝😂😝😂😝🤣😝🤣😝🤣😝😂😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😝😂😝😝🤭🤣🤣😝😂😝😂😝😂😝🤣😝🤣😝😂😝🤣😝🤣😝🤣🤣😝😝🤣🤭🤭🤭🤭

    22
    2
   • ކުރިން ވެސް "ލަވް" ބުނި ބަސް އެހި ނަމަ...ތިހެނެއް ނުވީސް!😝😝😝
    ދެންވެސް ތި ބީޓީއެސް ބަކައްޓެއް ނުބަލަންވީ!😝😝😝
    Hahaha hahaha hahaha🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    22
    7
  30. މިގޭ ތަންގަނޑު 방탄소년단😍😍😍💜💜💜

   3
   19
  31. މިގޭ ރަންގަނޑު 방탄소년단😍😍😍💜💜💜

   3
   20
   • ވަރަށް ފޮނި..!!😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠

    18
    2
  32. އެމީހުންނަކީ ރީތި ބައެއް ނޫން... އެހެން ވެސް އެތިބެނީ މޭކަޕް ކޮއްގެން.. 😝😝😝

   16
   4
  33. ވާހަކަ ވަރަށް ހަޑި... ކަލޭމެން ބީޓީއެސް އާ ފަކް ވެސް ކޮއްފާނަން ދޯ.... 🖕.. ފަކް އޮފް...🤢🤮.. ބީޓީއެސް ގޭ... ގޭ ގްރޫޕް...🤢🤮... ލަދެއް ހަޔާތެއް ވެސް ނެތޭދޯ މިމީހުން... އައި ލަވް ބީޓީއެސް އޭ ކިޔާ އިރު.. ބޮޑު ގޭ ތަކެއް ދެކެ ލޯބި ވެގެން ތިއުޅެނީ...🤢🤮 ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ އެވަރު ވެސް ނޭންގުން ދޯ؟؟ 😝🤢🤮👎👎🏻👎🏼👎🏽👎🏾👎🏿😜🖕

   12
   3
   • ޔާ.. ވައި ނޮޓް.. އެންޑް ޔެސް.. އެ މީހުން ބުނެފިއްޔާ ފަކް ވެސް ކޮއްފާނަން.. އައި މީން ބީ.ޓީ.އެސް😜.. އެންޑް ޑޯންޓް ބީ ޖެލަސް ބިކޯޒް ޔޫ ހޭވް ނޯވަން ޓު ފަކް😜🤣🤣

    7
    8
    • އޭ ބަލަ މަ ނޫޅެމޭ ފަކް ކުރާކަށް މަމީ ތިޅާ ކަހަލަ ބަޑިއެއް ނޫނޭ... 😝😝😝🤣🤣🤣

     7
     4
  34. ވަރަށް ބޮޑަށް ރީތި ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ އައި ލަވް ބީ. ޓީ އެސް

   4
   5
  35. އައި ލަވް ބީ. ޓީ. އެސް........ ބީ. ޓީ. އެސް ހޭޓާސް އަށް ބުނެލަން އޮތީ... ޝަޓަޕް. ކަލޭމެން މޮޔަވީތަ ކަލޭމެންނާ ބެހޭކަމެއް ނޫން އަހަރެމެން ބީ. ޓީ. އެސް ބެލިޔަސް އަދި އެމީހުން ދެކެ ލޯބިވެޔޭ ބުންޏަސް.. ކަލޭމެން ތީ އަހަރެމެންގެ މަންމަ އާ ބައްޕަ ތަ ކަލޭމެން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން... 😈ކަލޭމެން ބީ. ޓީ. އެސް ދެކެ އެހާ ހޭޓް ވަންޏާ އެމީހިންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނި..އޭރުން މާ ރަނގަޅު ވާނެ 😈އަދި ބުނަން.. ކަލޭމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނަސޭހަތް ދިނަސް މީހަކު އަޑު އެހިތްޔާތާ އޮންނަނީ އެހެންވީމަ އަނގަ މައިތިރި ކޮށްގެން ހުންނާނި..... ސޯ އިފް ޔޫ މެސް ވިތް ބީ. ޓީ. އެސް.. ޔޫ މެސް ވިތް އާރމީ... އެންޑް ވީ ޑޯންޓް ކެއާރ ވަޓް ހޭޓާސް ސޭ އެބައުޓް ބީ. ޓީ. އެސް އޭޒް ލޯންގް އޭޒް ވީ ލަވް ދެމް.. 😉😉😉😉 😉 😉 😉 있다 있는 것으로 알려졌다 있다 있다 있는 것은 이번이 마지막 남은 오빠

   6
   11
   • ދެން ކަލޭ މަންމަ ބުނެފިއްޔާ ބީޓީއެސް.... އައި މީން... ގޭ ގްރޫޕް.. އާ ދުރުވާނަން ތޯ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😡🙄🙄

    11
    4
  36. ބީޓީއެސް ހަރާމް ވަންޏާ ތިބަލާ ހިންދީ ފިލްމުތަކާ ލަވަތައް ވެސް ހަރާމް ވާނެ . މިއޮއް ފަދަ ރޯދަމަހު ކޮންހާ އަނގައެތް ތަޅަކަށް ތަ އެ . ދުލައްއައިހާ އާ ނުބައި އެއްޗެއް ލިޔެގެން ވާ ރީތި ދޯ . މި ދެން ތަންްފުކެތް ބޮޑުވަރު . ބަޔަކާ ޖެހިލާފައި ހުއްޓަސް ތީ ބޮޑު ވަރު އިނގޭ . ހަމަ ބީޓީއެސް މަޝްހޫރުކަން ހަޖަމް ނުވަނީ ތާ ދޯ . ދެން މިހެން ކީމާ ވެސް މަގޭ ބޮލުގައި ކޮށްޖަހާނީ ކީ ނޫން އެވެނި އެއްޗެކޭ މިވެނި އެއްޗެކޭ ކިޔާގެން .
   ބައިދަވޭ ސްޓޯރީ ވަރަށް ސަޅި . އައިއެމް އެން ބިގް ފޭން އޮފް ބީޓީއެސް .

   6
   8
  37. އެން ފުރަތަމަ ވެސް އެމީހުން ދެކެ ރުޅި އަންނަން ޏާ ކީއްކުރަން ތަ މިވާހަކަ ކިޔަނީ . މިވާހަކަ މި ހޭޓާރސް ހުޅުވީމާ ވެސް ހައިރާން ވާހާ ވޭ އަޅެ ފަހެ

   5
   8
  38. ވަރަށް ގިނަ މިސްޓޭކްސް އެބަހުރި އެކަމަކު ވާހަކަ ވަރަށް ރީއްޗޭ އައި ލަވް ބީ.ޓީއެސް

   6
   6
  39. ފަކް ފަކް ފަކް ފަކް ފަކް ފަކް ވަނީ އަވަސް ކޮއްބަލަ އަހްހް އަހް 😁

   8
   5
   • ހޫހޫންސް... މިއޮއް އުޅޭ ބީޓީއެސްއެއް މިއޮއް ފަކް ކުރަނީ... 🤣🤣🤣🤣

    9
    5
  40. އަދިވެސް މިކަހަލަ ގިނަ ވާހަކަ ތައް ބޭނުން

   6
   8

  ކޮމެންޓް

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy