Views: 1670 84

ސާރާ ކުރެވުނު އެންމެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ ގެ އެވެ "ކާފާ" ކިހިނެއް
މިކަން މިވީ" ކާފަ ކިޔައި ދިނުމުން ސާރާ ކުއްލިއަކަށް ބިރުގަނެއެވެ
މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކޮބާ ސާރާ ކުއްލިއަކަށް ހިތަށް އެރި އެވެ. ސާރާ ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރި އައް ގޮސް ގެން ގުޅޭ އެ ފޮތް އެއްލާރި އެވެ. އަދި ކާފަ ޔާ އެކު އޭގެން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެވެ. ގޮސް ކާފަ މެން ގޭގައި ސާރާ ދިރިއުޅުނީ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ކާފަ އަށް އެ ހީވެއެވެ.

މި ވާހަކަ ނިމުނީ ☺️😊
ސުރިއްޔާ

 1. ފާތިމަތު ޔަޝްމީ ފާއިޒް

  ވަރށް ރީތި މިބައިވެސް.. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިޔާ ވާހަކައާއި ބަލާފަ ހަމަ ވަރަށް ސަޅި.. ޢުންމީދުކުރަނީ އެހެން ވާހަކައެއް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެކަމަށް. ކީޕް އަޕް ދަ ގުރޭޓް ވޯކް ޑިއަރ. އައިމް އޯލްވޭސް ހިޔަރ ޓު ހެލްޕް ޔޫ! ގުޑް ލަކް. 👍☺️

  8
  4
  1. Avatar
   moderated

   ޥަރަަަައް ކުރު އެކަމް ސަޅި

  2. Avatar
   moderated

   ސަޅި☺️☺️🦄

 2. Ann

  nimunii dhwww ….. vrhhh reeethi … Yashh bunihen futurega ިithuru vaahakަެaeh fennaane kamahh ުunmeedhukuran.

  7
  2
 3. Avatar

  ދިސް ވޯސް އެމޭޒިން ❤💖 ފުރަތަމަ ސްޓޯރީ އާއި ބަލާފަ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ 😊😁 ފޮނި ލުނބޯގެ އެހެން ވާހަކައަކަށް އިންތިޒާރުކުރަން 💝 ކީޕް އިޓް އަޕް ޑިއަރ 💞

  6
  1
 4. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ހަޑި މި ވާހަކަ ޗީޗި… ވާހަކަ ލިޔަން ނުވެސް އިނގޭ ހަހަހާ

 5. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ހަޑި.

 6. Avatar
  moderated

  ނުވެސް އިނގޭ ވާހަކަ ލިޔާކައް

  1. Avatar

   އެކުއްޖަކަށް އެނގޭ ގޮތަކަށް ދޯ ލިޔަންޖެހޭނީ.. *ޑޯންޓް ބުލީ އަދަރސް* 😊😊

 7. Avatar
  moderated

  މީ މިހާތަނަށް ކިއުނު އެންމެ ރީތި ވާހަކަ

 8. Avatar

  މާޝާﷲ ފޮނިލުނބޯ! ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ފެންނާނެ ކަމުގައި ހީކުރަން. މާތްﷲ ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި! އާމީން 😁😁

 9. Avatar
  moderated

  ސަޅި☺️☺️🦄

 10. Avatar
  moderated

  ވ ރީތި، އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ، ކާމިޔާބު ވާނި މަސައްކަތް ކުރާ ކުދިން، ސުކުރިއްޔާ

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ