Views: 4921 263

އަހަރެންނަށް 3 އަހަރެވެ. އަހަރެން ހުދުކުލަ ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއާދެއެވެ. އަހަރެން ފެންވަރަން ގެންގުޅޭނީ ހުދުކުލައިގެ ސައިބޯންޏެކެވެ.

އެއްދުވަހެވެ އަރެންނާއި އަހަރެންގެ ދައްތަ ފަތިހުފަތިހާ ހޭލައިގެން ހުދުކުލައި ސައިބޯނި ހިފައިގެން މާމަ ފާހަނައަށް ވަދީމެވެ. ހަދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނާށެވެ. އަހަރެންގެ ދައްތަ ވަރަށް ފައްކާ ހިޔާލެއްދިނެވެ. އެއީ ފާހާނަ ތަށި ތެރެއަށް ސައިބޯނި ވައްޓާލުމެވެ. އަހަރެން ފާހަނައަށް ފައިވަންތައް ވައްދާ ބޮކި ނިވައި ދޮރު ތަޅުލައިފައި މަޑުމަޑުން ސައިބޯނި ވައްޓާލީމެވެ. ދެން ދަނޑި ގަނޑަކުން ސައިބޯނި ނުފެންނަ ވަރުގައި ބަހައްޓާފައި ފްލެޝް ކޮއްލީމެވެ. ފެންގަނޑު މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ފްލެޝް ކޮއްލީމެވެ. ދެން އަވަހަށް ފިލީއެވެ.

މާމަ ފާހަނައަށް ވަދެއްޖެއެވެ. މާމަ އިރުކޮޅަކުން ފާހަނައިން ނިކުމެ ހަޅޭލަވަން ފެށިއެވެ. "އަހުން ފާހާނަ އެއް ފްލެޝެއް ނުވޭ، ފާހަނައަށް ކުޅުނު މީހަކު އަތު ހުޅުން ބުރިކޮށްލާނަން " މާމަ އައިސް ވަކިން އަހަރެމެން ގާތުގައި ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އަލީމެންނޭ ކިޔާ އަހަރެމެން އެމީހުންނަށް ޖެހީމެވެ. މާމަ އެތިވަރު ގޮވަ ގޮވައިފައި ދިޔައެވެ. އަހަރެމެން ތިބީ ވަގުވަގަށް ބަލާށެވެ. ވަރަށް ބިރުންނެވެ.

ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ބައްޕަ ފާހާނަ ހޮޅި ސާފުކުރަން ބޭރުމީހުން ތަކެއް ގޮވައިގެން އައެވެ. ފާހާނަ ހޮޅި ދޫކޮށްލައިފައި ސާފުކުރިއެވެ . ހޮޅީގެ ތެރެއިން އައި ނަޖިސް ފެނުގެ ސަބަބުން ބައްޕައައް ވަރަށް ބޮޑު އަގެއް ބޭރުމީހުންނަށް ދޭން ޖެހުނެވެ.

އެދުވަހު ޢަލީ މެންނަށް ކާއެއްޗެހި މާމަ ފޮރުވައިގެން. އަހަރެމެން މާމަ ގާތު އަހަރެމެންނޭ ބުނެ މަޢާފައް އެދުނީމެވެ. އޭގެ ފަހުން އަހަރެމެން ބޭކާރު އެއްޗިސެއް ފްލެޝެއް ނުކުރާމެވެ. މިހާރު ރަނގަޅަށް ފްލެޝް ކުރެވެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސައިބޯންޏެއް ލިބުނެވެ. އެސައިބޯނިން ވަރަށް މީރުވަސް ދުވަ އެވެ.
މިހާރުވެސް ހުދުކުލައިގެ ސައިބޯންޏެއް ފެނުމުން ހަނދާން ވަނީ ފާހާނަ ތަށި ތެރެއަށްލައި ފްލެޝް ކޮށްލި ހުދު ސައިބޯނި މަތިންނެވެ.

-ނިމުނީ-

މީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ކަމުން ކުށް ހުރެދާނެއެވެ.

 1. މަރިޔަމް
  moderated

  އޯހް 😯 ސިސްގެ ވާހަކަ ނެރުނީ ދޯ. ވަރަށް ސަޅި ލިޔުމެއް އިނގޭ. 😘💜💛 އެއްކަލަ ވާހަކަ ލިޔެލައިފަ މިއޮތީ. 🤓🤓 މާމަ ނަސީބެންނު އަތް ބުރި ނުކުރިކަން 😶😶 ލޮލް 🤣😂😂 އަވަހަށް އެހެން ވާހަކައެއް ނެރެއްޗޭ 😊☺️☺️😊

  16
  3
 2. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ވަރަށް ރީތި❤🖤❤😀😀😀😀😀

 3. Avatar
  moderated

  ހަހަހަހަހަ. ވަރަށް މަޖާ. މީ ހަމަ ހަގީގީ ވާހަކައެއްތަ؟ ވަރަށް ސަޅި. ކީޕް ގޮއިންގ. އިންޝާﷲ އަދި މިއަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަ ވާހަކަ ލިޔެވޭނެ. ގުޑް ލަކް.

  12
 4. Avatar
  moderated

  ރީތި ވާހަކައެއް 😊

 5. Avatar
  moderated

  އަރެންނާއި އަކީ ކޮބާ؟

 6. Avatar
  moderated

  ވ.ރީތި مشاﷲ
  انشا ﷲ އަޅުގަނޑުގެ ސަޕޯޓް ސިސް އަބަދުވެސް ލިބޭނެ
  އަޅުގަނޑު ބުނެލާނީ ތިހިއްވަރާއެކު ކުރިއައް ދާށޭ

 7. Avatar
  moderated

  އައި ލަވް ދި ސްޓޯރީ😂😂😁📕📕📕

 8. Avatar
  moderated

  ފުރަތަމަ ވާހަކަޔަތް ބަލާފަ ވަރަށް ރަނގަޅު😜

 9. Avatar
  moderated

  ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް 😍😍😍

 10. Avatar
  moderated

  ނޯޓް ސޯ އިންޓްރެސްޓިން

 11. Avatar
  moderated

  “ކުށުން” ފުރި ބާރުވެފަ!!! ސަތޭކަ ފަހަރު ދަޢުވާ ކުރިއަސް ނުފިލާވަރަށް ކުށް އެބައޮތް!!!

 12. Avatar
  moderated

  ވާހަކަ އޮތީ “ކުށުން” ފުރި ބާރުވެފަ!!! ސަތޭކަ ފަހަރު ދަޢުވާ ކުރިއަސް ނުފިލާވަރަށް ކުށް އެބައޮތް!!!

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ