ކުށަކީ ކޮބާ؟

ހަފްތާ ބަންދުގައި މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލު ދޫކޮށް ކައިރި ރަށަކަށް ދިއުމުގެ ހިޔާލު އަހަރެން ކުރީ ސިކުނޑީގައި ހިނގަމުންދާ ހައިޖާނަށް ލުޔެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ދެކި، ގުދުރަތީ ރީތިކަމުން ހިތަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

އެހެނަސް އެހިޔާލުތަކާއި ދުރަށް ދިއުމަށް އަހަރެން ނުކުޅެދިއްޖެއެވެ. އެރޭގެ ނިދިން މަހުރޫމު ކުރި ހުވަފެން އެއީ އަހަރެންގެ ރޭގަނޑުގެ މެހެމާނަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އާނއެކެވެ. އެތުއްތު ރުއިމުގެ އަޑު އަހަރެން ގައިދުކޮށްފިއެވެ.
ދޮންވެލި ތުނޑިމަތީގައި ގުދުރަތީ ހިތްގައިމުކަމުގެ އުފާ ހޯދުމަށް އައިނަމަވެސް އަހަރެން އެއުފާ ލިބިގަތުމުން މަހުރޫމުވެއްޖެއެވެ.

ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ކަޝްފު ކުރަންވީ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. ޒުވާންކަމުގެ ޖޯޝުގައި ޖެހި އަހަރެންގެ ނަފްސު އޮޔާލެވުނެވެ. ގެނބެމުން ދިޔަ ކަނޑުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވުމަށް އަތް ދިއްކޮށްލެވުނުއިރު ލިބުނު ޒަހަމްތައް ނުހަނު ބޮޑެވެ.

އަހަރެން ހިޔާރުކުރީ އެއީ ނުވާކަމަކަށް ހެދުމެވެ. ބާރުގަދަ ބޭސްގުޅައެއް އަހަރެންގެ އެސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅެދިނެވެ. އެދުވަހު އެގޮތް ހިޔާރުކުރީ ވިސްނާނުލައި އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަަށް ޖެހޭނެތީއެވެ. މައިންބަފައިންގެ އިއްޒަތް ވެއްޔާއި މޮޑެވިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ޅަދަރި މަޔަކަށްވާން ބޭނުންނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އަހަރެންގެ މާޒީ މީހުންގެ ލޯތަކަށް ފޮރުވާލުމުގައި ކާމިޔާބުވިޔަސް އެމާޒީއާއި ދުރަށް ދިއުމުގައި އަހަރެން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ. ހުވަފެންތަކުން އަހަރެންނާއި ބައްދަލު ކުރާ އެތުއްތު މޫނުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެތުއްތު ކުއްޖާ ކޮންމެ ރެއަކު އަހަރެންނާއި ސުވާލު ކުރެއެވެ. "އަޅުގަނޑުގެ ކުށަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟" އެސުވާލަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް އަހަރެންގެ އަތުގައި ނެތެވެ.

އެމާޒީއާއިމެދު މިއަދު އަހަރެން ދެރަވެ ލަދުވެތިވަމެވެ. ބިރުވެތިވެ ތައުބާވަމެވެ. މިއަދު އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްގައި އަހަރެން ފަދަ ކިތައް މީހުން އުޅޭނެބާއެވެ! މާތް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ ގޮތްތަކަށް ހެއްލި، ދުނިޔެވީ އުފަލާއި އަރާމުގައި ޖެހިފައިތިބި ކިތައް ޒުވާނުން އުޅޭނެބާއެވެ! އަހަރެން ފަދައިން އަމަލު ކުރި އެތައް ބައެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ކިތައް ފުރާނަ މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ހައްގުންވެސް މަހުރޫމުވެފައިވާނެބާއެވެ!

  Please log in or register to bookmark.
  2k

  13 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށްވެސް ރީތި އަދި އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް 🙂 އުއްމީދު ކުރަން ލަމްހާގެ އިތުރު ވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަށް 🙂

   14
   6
  2. ސަޅި އިގޭ. 😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😻😻😻💛💛💛💙💙💙💙💜💜💜💚💚💚❤❤❤❤❤💗💗💗💓💓💓💓💓💕💕💕💖💖💖💞💞💞💘💘💘

  3. ވަރަށް ރީތި😍 އަދި އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  4. ވަރަށް ރީތި އުންމީދު ކުރަން އިތުރު ވާހަކައެއް ކިޔާލަށް ލިބޭނެކަމަށް ❤️❤️❤️❤️

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.