kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobethack forumxumabetgiris.com

ލޯބީގެ އިމްތިހާން

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިޔާމް ތިބީ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ބޭރަށް ހަދާފައިވާ ހިލަ ތޮށިމަތީގައެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް އަހަރެމެންގެ ލޯބީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ތަނެވެ. އެއީ މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަ ހާމަ ތަނެކެވެ. މަސްބާނާ މީހުންތައް އަބަދުވެސް އެތާނގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. މީހުން ނުވާ އެކަހެރި ތަނަކުން ބައްދަލުވުން އަހަރެމެންނަކަށް މުހިންމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެމެންނަކީ އެހެން ލޯބިވެރިންހެން އިޝްޤީ ޖަޒުބާތުގައި މަސްތުވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އަހަރެމެންގެ ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް ނުގެންގުޅެމެވެ. ކަޅު ހެދުމާއި ބޮޑު ބުރުގާއިން އަހަރެން ނިވާވެގެން ހުންނައިރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ކީއްކުރަން، އަހަރެންގެ ފޭރާމުގައިވެސް ނިޔާމް ދުވަހަކުވެސް އަތެއް ނުލާނެއެވެ. ނިޔާމްގެ ނަޒަރުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ކައިވެނީގެ ބޭރުން ޖިންސީ އުފާ ހޯދުން އެއީ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޝަހުވާނީ އެދުމެވެ. ލޯބީގެ ނަމުގައި ބޮޑު ފާފައެއް ކުރަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އިޝްޤަކީ މައުސޫމް އެއްޗެކެވެ. ކުށްކުރަނީ ލޯބިވެރިންގެ ނަމުގައި އުޅޭ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމުން ފޯވެފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. ޙަޤީޤީ ލޯބިވެރިން އެކަކު އަނެކެއްގެ އިތްފަތްތެރިކަމާ އަބުރުވެރިކަމަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެއެވެ. ނިޔާމްގެ އެ ވިސްނުން އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދެއެވެ. އަހަރެންގެ ވިސްނުންވެސް ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ނިޔާމްގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތް ވާނެއެވެ.
"މިރޭ ހަނދުވަރުގެ އަލިކަމެއް ވެސް ނެތް ދޯ" އުޑުމައްޗަށް ބަލާލަމުން އަހަރެން ނިޔާމަށް "ދޯ" ދިނީމެވެ. އެއީ ހަނދުމަހުގެ ކުރީ ކޮޅުގެ ރޭތަކުން ރެޔެއްކަމަށް ވާތީ އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހުޅެވި ހަނދެކެވެ. ފަތުރަމުން ގެންދިޔައީ މިލަ ހަނދުވަރެކެވެ. އަހަރެމެން އާންމުކޮށް އެތަނުން ބައްދަލުކުރަނީ ހަނދުމަހުގެ ސާދަ ފަނަރައިގަކަމަށް ވާތީ މިރޭގެ ތަފާތުކަން އަހަންނަށް އިޙްސާސް ކުރެވުނީއެވެ. ސާދަ ފަނަރައިގައި ފެންނަ ބުރުހަމަ، ރިހި ދޯދި ފަތުރާ ހަނދެއް މިރެޔަކު ނެތެވެ. ހިލަ ތޮށިގަނޑު މަތީގައި ދުވާ ހަނދުވަރު ކަކުނިތަކެއް މިރެޔަކު ނުފެނެއެވެ. އެހެނަސް އެހެން ރޭތައް ފަދައިން ފިނި ވައިރޯޅިތައް އަހަރެމެންގެ ގައިގައި ބީހެމުން ފިރުމަމުން ގެންދިޔައެވެ. ކަނޑުން ނަގާ ރާޅުތައް އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން އަހަރެމެން ތިބި ތޮށިގަނޑަށް ބިންދަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ރާޅު ބިންދާލުމާއެކު ފެންތިކިތައް ބުރުއްސައިގެން އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް އާދެއެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ހީނގަނެވެއެވެ.
"މަލާއަށް އެނގޭތަ ހަޔާތުގައިވެސް އަބަދަކު ފުރިހަމަ އަލިކަމެއް ނުހުންނާނެ. ކަޅުފޮއި އަނދިރި ދުވަސްތައްވެސް އަންނާނެ. ހަނދު އަރާ އޮއްސޭ ބީދައިން ހަޔާތުން ލޯބިވާ އެތައް ބަޔަކާ ދިމާވެ ވަކިވެގެންވެސް ދާން ޖެހޭނެ." ނިޔާމްގެ އެ ޢިބުރަތުން ފުރިގެންވާ މާނަފުން ޢިބާރާތްތަކަށް އަހަރެން ކަނުލާ އެހީމެވެ. އަހަރެންވެސް އެ ބުނުންތަކާ އެއްބަސްވީމެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ކަޅު ވިލާގަނޑަކުން މުޅި އުދަރެސް ބަނަކޮށް ފޮރުވާލިއެވެ. ޖެހެމުން އައި ރޯޅި ބާރުވެ، ކަނޑުގެ ރާޅުތައްވެސް ހީވީ ރުޅިގަދަވާން ފެށިހެންނެވެ. އެ ހިލަތޮށިގަނޑުގެ މަތީގައި މަސްބާނަން އުޅުނު ޒުވާން ގުރޫޕުވެސް އެމީހުންގެ ސާމާނުތައް ހިފައިގެން އެއްގަމަށް ދިޔުމަށް ނައްޓާލިއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ އަންނަން އުޅޭކަން އަހަރެމެންނަށްވެސް އެނގުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ހިލަގަނޑުމަތިން ތެދުވަން އަހަރެމެން ދެމީހުންވެސް ތެޅިގަތީމެވެ. އަވަސްކުރަން ހަދައިގެން ފައި އެޅުނުގޮތަކުން އަހަރެން ކައްސާލިއެވެ. އެވަގުތު ނިޔާމް އަހަރެންގެ އަތުގައި ނުހިފިނަމަ އަހަރެން ވެއްޓުނީހީ ހަމަ ސީދާ ކަނޑަށެވެ. ނިޔާމް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފުމުން އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެވެ. ނިޔާމްގެ މޫނަށް ބަލަން އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ ފޮތިކޮޅެއްގައިވެސް ބީހިފައި ނުވާ ނިޔާމްގެ އެއަތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފުމުން އަހަރެންނަށް ކުރެވުނީ އާދަޔާ ޚިލާފު އިޙްސާސެކެވެ. ނަމަވެސް ނިޔާމަށް ތަފާތުކަމެއްް ފާހަގަވިހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ނިޔާމް މިސްރާބު ޖެހީ ބަނދަރުމަތީ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ހުރި ފަޅު ގެއަކަށެވެ. އެތާނގެ އެންމެ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ހުރި ހިޔަލަކީ އެއީ ކަމަށް ވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އެހިސާބަށް ދާން ވީއިރަށްވެސް އަހަރެމެން ދެމީހުން ތިބީ ތެމީ ފޯވެފައެވެ.
އެގޭގެ އަސްކެނި ދަށަށް ވަދެވުމާއެކު އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް މައިނޭވާ އެއް ލެވުނެވެ. ދުވެ ދުވެ ވަރުބަލިވެފަ ތިބީމައެވެ. އެ ފަޅުގޭގެ ކަނު އަނދިރިތެރޭންވެސް ނިޔާމްގެ މޫނު ހީވީ އަލި ވޮށެންހެން ދިލިފައި ހުރިހެންނެވެ. އެ ދޮން މޫނަށް ބަލަމުން އަހަރެންގެ ނަޒަރު ތިރިކޮށްލީމެވެ. ނިޔާމް ލައިފަ ހުރި ތުނި ހުދު ގަމީސް ތެމިފައި ހުރުމުން އެ ދޮން ރީތި ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ހާމަވާން ހުއްޓެވެ. ހަންގަނޑުގެ ސާފުކަމާއި ބަނޑުމަތީގައި ހުރި ގޮޅިތައްފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ. އެ ރީތި މަންޒަރަށް ބަލަން އަހަރެންނަށް އާޝޯޚުވެފައި ހުރެވުނީ އަހަރެމެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތަން މިހާ ދުވަސްވީއިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނަށް ނިޔާމްގެ ހަށިގަނޑު ފޭރާމަކާ ނުލާ ފެނިފައި ނުވާތީއެވެ.
ނިޔާމް އަހަރެންގެ ކައިރިޔަށް ޖެހިލިއެވެ. އަދި ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ މޭމަށްޗާ ދިމާލަށް އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި ކުޑަކޮށް ފަހަތަށް ޖެހިލީމެވެ. ނިޔާމް އަނެެއްކާވެސް ކައިރިއަށް ޖެހިފައި އަހަރެންގެ ބުރުގައިގެ ނެއްޓިފައި އޮތް ކަނުގައި ހިފާލިއެވެ. ބާރަށް ދުވަން ހަދައިގެން ބުރުގައިގެ ދަތިތައް ނެއްޓި މޭމަތި ހާވެފައި އޮތްކަން އަހަރެންނަށް ރޭކާލީވެސް ދެނެވެ. ގަތް ލަދުން ފަހަތަށް އެނބުރިފައި ބުރުގާ ރީތިކޮށްލީމެވެ. ނިޔާމްވެސް އަހަރެންގެ ފުރަގަހުގައި ބަހެއްވެސް ނުކިޔާ ހުއްޓިގެން ހުރީއެވެ. އަހަރެން ބުރުގާ ރީތިކޮށްލައިގެން އަނެއްކާވެސް ނިޔާމް ހުރި ކޮޅަށް އެނބުރިލީމެވެ. އޭރު ނިޔާމް ހުރީ ހީކަރުވައިގެން ތުރުތުރު އަޅައަޅައެވެ. ދެއަތް ދެއަތުގައި ހާކައި ހޫނުކޮށް މޫނާއި ކަނދުރައިގައި އޭގެ އާވިން ހޫނުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނިޔާމަކީ ކިރިޔާ ވާރޭ ވެހިލާއިރަށް ވެސް ފިނިވާ މީހެކެވެ. އޭނަގެ ކޮޓަރީގައި އޭސީއެއް އިންނައިރުވެސް އެ ނުޖައްސަނީވެސް އޭނައަށް ފިނިވާލެއް އަވަސްކަމުންނެވެ. ނިޔާމް އުޅެމުން ދިޔަ ގޮތް ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތް ނިޔާމަށް ހަމްދަރުދީވިއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެންގެ ބޮޑު ބުރުގާގަނޑު ނަގާފައި ނިޔާމްގެ ގައިގައި އޮޅާލީމެވެ. އަހަރެން ހުންނަނީ އަބަދުވެސް ބޮޑު ބުރުގައިގެ އެތެރޭން ކުޑަ ބުރުގައެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެ ކުޑަ ބުރުގައިން އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ކަރު ނިވާވާނެއެވެ.
އަހަރެން ނިޔާމްގެ ގައިގައި އެ އޮޅާލުމުން ނިޔާމް އަހަރެންގެ ގަޔަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ނިޔާމްގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ އަހަރެންގެ މޭމަތީގެ ވަނާތަކަށް ކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. އަހަރެންގެ މޭމަތީގެ ވަނާތަށް މާބޮޑަށް ފާޅު ނުވިޔަސް ތެމިފައި ހުރުމުން އަރާފައި ހުރެއެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ފުރިހަމައަށް ނިވާވެފައި ހުއްޓަސް އެހާވަރުވެސް ނިޔާމަށް ނުފުދޭނެކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ނިޔާމް އަނބުރާ އު ބުރުގާގަނޑު އަހަރެންގެ އެތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އޭގައެއް ނުހިފީމެވެ. ތީގެއިން ނިޔާމް ހީ ފިލުވާށޭ ބުނަމުން އަހަރެން ނިޔާމާ ދުރަށް ޖެހިލީމެވެ. ވާރޭ ހުއްޓަންދެން އަހަރެމެން ތިބީ އެ ފަޅު ގޭގެ އަސްކެނި ދަށުގައެވެ. އަހަރެމެން ނޫން އިތުރު މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް އެތަނަކުން ނުވެއެވެ. އަހަރެމެން އިތުރަށް ގާތްވެ ކައިރީގައި ތިބިނަމަ އަހަރެމެންގެ ބޮލަށް އިބިލީސް ސަވާރުވީސްކަން ކަށަވަރެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ވާކަށް އަހަރެމެން ނޭދެމެވެ. އަހަރެންގެ ނުރުހުމުގައި ކުރަން އުޅުނުނަމަވެސް އެރޭ ނިޔާމަށް އެކަން ކުރެވުނީހެވެ. ހުއްޓުވާނޭ މީހެއް ނާންނާނެއެވެ. ފިލަން އަހަރެން ދާނޭ އިތުރު ތަނެއްވެސް ނެތެވެ. ނިޔާމް ނޫން އެހެން މީހެއް ނަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެރޭ އަހަރެންގެ ފައިދާ ނެގީހެވެ. އެފަދަ މާތް އިންސާނެއް އަހަރެންގެ ޙަޔާތަށް އައީތީ އަހަރެންނަށް ހިތާ ހިތުން ޝުކުރުވެރިވެވުނެވެ. އެއީ ކިހާ ބޮޑު ނަސީބެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަޤީޤީ ލޯތްބަކީ އެއީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟
ވާރާ ހުއްޓާލުމުން އަހަރެމެން ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. ފާޚަނައަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ނުކުތްއިރު ނިޔާމް މެސެޖެއް ކޮށްފައި އޮތެވެ. "ސޮރީ". އެ މެސްޖު ކިޔާލުމަށް ފަހު އަހަރެން އޭގެއަށް ޖަވާބު ފޮނުވީމެވެ. "ސޮރީ ބުނާވަރު ކަމެއް ނުވެޔެންނު އަދި. ނިޔާމް އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓީ އަޅުގަނޑު ސަލާމަތް ކުރާށެންނު. އިޓްސް އޯކޭ އޭ. އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެއް ނޫނޭ މި ހުންނަނީ". އަހަރެމެން އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ "އަޅުގަނޑު" ކިޔައިގެންނެވެ. އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ލޯބި އިތުރުވާހެން ވެސް ހީވެއެވެ. އެހެން ރޭރެއާ ޚިލާފަށް އެރޭ އަހަރެމެން ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ދެއްކީ މެސެންޖާއިންނެވެ. "މަލާ! ދޫނީ.. އެބަ އޮތް ވާހަކަ އެއް ދައްކަންވެފަ" ނިޔާމްގެ އެ މެސެޖު ކިޔައިލުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުން ތެޅިގަތެވެ. "ލައްބަ. ކިޔާބަލަ" އަހަރެން އެހެން ބުނުމުން ނިޔާމް އޭނަގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ.
"ބޭބީ! އަޅުގަނޑުމެންވެސް މީ އިންސާނުންނެންނު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައިވެސް އިންސާނީ ޝުޢޫރު ހިނގާނެ. އެކަހެރިކޮށް މިގޮތަށް ބައްދަލުވެ އުޅުން ގިނަވާނަމަ ފާފައެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބިރުވެތިވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެނީގެ ކުރިން ދެން އެގޮތަށް ބައްދަލު ކުރާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަކު އަނެކަކާ ނުލައި ދިރިއުޅެންވެސް ދަސްކުރަން. ހިނގާބަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބީގެ އިމްތިހާނެއް ނަގަން. އެއް ދުވަސް ވަންދެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަ ނުދަށްކާ ތިބެވޭތޯ ބަލަން" ނިޔާމް ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އަހަރެންވެސް އެއްބަހެވެ. އެގޮތަށް ބައްދަލުނުވެ އަހަރެންނަށްވެސް ހުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްދުވަސް އެއްކޮށް ނިޔާމްގެ ޚަބަރެއް ނުވެ ގޮސްފިނަމަ އަހަރެން މޮޔަވެދާނެއެވެ. "އޯކޭ މީޓް ނުކުރާނީދެން ކައިވެނީގެ ކުރިން. އެކަމަކު ލޯބީ އަޅުގަނޑު ކިހިނެއް ދިރިހުންނަނީ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނިޔާމާ ނުލައި. އަޅުގަނޑަކަށް ނުވާނެ. ތިޔަ އިމްތިހާނުން އަޅުގަނޑު ފެއިލްވާނެ. އަޅުގަނޑު ބިރުގަނޭ" އަހަރެންގެ ހިތުގެ ޝުޢޫރުތައް އަހަރެން ބަންޑުން ކޮށްލީމެވެ. " އެނގެޔޭ ދޫނީ އުނދަގޫ ވާނެ ކަން. އެކަމަކު ކެތްކުރަންވެސް ދަސްކުރަން އެބަ ޖެހެއެންނު. ބުނެޔެންނު ކެތްތެރިކަމުގެ މަތީގައޭ އިޝްޤު ދެމިހުންނަނީ.ކެތްތެރިކަމާ ގުޅިވައިވާނީ މުޅިންވެސް ހެޔޮކަން" މިފަހަރުވެސް ނިޔާމް ދެއްކި ވާހަކައަށް އަހަރެންނަށް އެއްބަސް ވެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބި ސާބިތިކޮށްދިނުމަށް އަހަރެންނަށް ސަބްރު އިސްކުރެވިދާނެއެވެ. ކެތްކުރުވޭތޯ ބަލާނީއެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ އިރު އެރީ އަހަރެން ހިލަތޮށިގަނޑު މަތީގައި ހުއްޓައެވެ. ރަށު ބަނދަރުން ފުރަފުރައިގެން އެކި ރަށްރަށަށް ދާ ދޯނިފަހަރާ ލޯންޗުތައް އަހަރެން ދުށީމެވެ. މާލެއަށް ދާން ފުރާ ލޯންޗެއް ކައިރިއަށް އައިސް އުޅޭ މީހުންތަކެއްވެސް އަހަރެން ދުށީމެވެ. އާއިލާ މީހުންނާ ރައްޓެހިން ފުރައިގެން ދާ މަންޒަރު ބަލަން ބަނދަރު މަތީގައި ތިބި މީހުންގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ފެނިފައި އަހަރެންގެ ޙިޔާލު ދީލައިލީ އެހެން މިސްރާބަކަށެވެ. ދަތުރެއްގެ ވަގުތީ މެހެމާނެއް ފަދައިން އަހަރެމެން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންވެސް އަހަރެމެންނާ ވަކިވެގެން ދާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށެވެ. އެހެން ހިތަށް އެރުމާއެކު ހަނދާންވީ ނިޔާމް މަތިންނެވެ. ވަގުތުން ފޯނު ނަގާފައި އޭނައަށް މެސެޖު ކުރަން ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ލޯބި އެހާ އަވަހަށް ފޭލިވީކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ބަލި ގަބޫލުކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ކެތް ކުރާނީއެވެ. ކެތް ކުރެވޭނެއެވެ.
އަހަރެންނަށް ނިޔާމްގެ ޚަބަރެއް ނުވެ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ހޭދަކުރަންވެސް ވަރަށް އުނދަގުލެވެ. މުޅި ދުވަސް އޭނައާ ވާހަކަ ނުދައްކައި އުޅެން ޖެހުމުން އަހަރެން މުޅި ދުވަސްމަތިން ފޫހިވިއެވެ. ކާހިތެއް، ބޯހިތެއް، ފެންވަރާ ހިތެއް ނުވިއެވެ. މީހަކާ އަނގައިން ބުނާހިތެއްވެސް ނުވިއެވެ. ފޫހިވެގެން ދެތިން ފަހަރަކު ނިޔާމަށް ފޮނުވަން މުސެޖު ޓައިޕުވެސް ކޮށްލެވުނުމެއެވެ. ނަމަވެސް ނުފޮނުވައި ޑިލިޓު ކޮށްލަނީއެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. ނިޔާމް ހަމަ އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނުވަނީހެއްޔެވެ؟ ނިޔާމްވެސް ހަމަ އުޅޭނީ އަހަރެން މިއުޅޭ ޙާލުގައި ހެއްޔެވެ؟
ނިޔާމްގެ ކޮންވަޒޭޝަން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަހަރެން ކީމެވެ. ކުރިން ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކުން އެތައް ހަނދާނެއް އާކޮށްދިނެވެ. ނިޔާމްއަކީ ވަރަށް "ފްލާޓީ" މީހެކެވެ. ހުޝާމަދުކުރުމަކީ އޭނައަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރެކެވެ. ބުނާ ލޯބީގެ ފޮނި މޮޅު ލައްޒަތީ ލަފްޒުތަކުން ލޯބީގެ މާތައް ފޮޅުވައި ފަލަކުގައިވާ ތަރިތަކާއި ހަނދުވެސް ނަގާ އަހަރެންގެ އުނގަށް އޭނަ ލައިދޭނެއެވެ.
ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާފައި ހުރި މާގަސްތަކު ތެރޭގައި އަހަރެންގެ މުޅި ދުވަސް އަހަރެން ހޭދަކުރީމެވެ. އެހުރިހާ ގަހަކީވެސް އެއީ ނިޔާމް އަހަރެންނަށް ދީފައި ހުރި ހަދިޔާއެވެ. އެހެން ފިރިހެން ކުދިންހެން ވަކި ވަކިން މާ ގަނެފައި ނިޔާމް އަހަރެންނަކަށް ނުދޭނެއެވެ. އޭނާ ދޭނީ މާގަހެވެ. އެކަމާ ސުވާލުކުރުން ބުނާނެއެވެ. އެންމެ މަލަކުން މީހަކު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެމާ މިލާ މޯޅިވީމައި އެ ލޯބީގެ ހަނދާންތައްވެސް ފަނާވެ ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާ ގަހެއް ދިނުމުން އެ ގަހުގައި އެތައް މަލެއް ފަރިވެ ފޮޅޭނެއެވެ. އަދި އެގަހުގައި މާ ފޮޅޭހާ ހިނދެއްގައި އޭނާގެ ހަނދާންތައް އަހަރެންނަށް އާކޮށްދޭނެއެވެ. ނިޔާމްގެ ބަސްތަކުގެ ތެދުކަން މި އިހްސާސްވީ މިއަދިއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެ ގަސްތަކުގައި ފޮޅޭ ކޮންމެ މަލަކީ ނިޔާމްގެ އަތުން އަހަރެންނަށް ލިބޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެއެވެ.
އެދުވަހުގެ ވެސް އިރު އޮއްސުނީ އެހެން ދުވަސްތަކޭ އެއްފަދައިންނެވެ. ހަމަ އިރު އޮއްސެން އިން ވަގުތަށް އިރު އޮއްސުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަސް އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ ދިގުހެން އަހަރެންނަށް އިޙްސާސްކުރެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އިންތިޒާރެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ހީވާނީ ހަމަ ވަގުތުވެސް ހިނގަނީ ލަހުންކަމަށެވެ. އިރު އޮއްސުމުން އަހަރެންގެ ޙާލަތު އަދި މާ ދެރަވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އަދި ސަފުން ގަޑި ހިނގާހެންވެސް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއްވެސް ހީވަނީ ގަޑިއެއްގެ އިރުހެނެވެ. ލޯބީގައި ދީވާނާ ވާ އާޝިޤުންގެ ޙާލަތަކީ އަސްލުވެސް މިއީ ބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.
ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު 24 ގަޑިއިރު ހަމަވެ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން މެސެޖު ކޮށްލީމެވެ. "ލޯބީ. ޔޫ ވުޑުންޓް ބިލީވް ހަވް ހާޑް އިޓް ވޯޒް ފޯ މީ. އައި މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް". އެ މެސެޖު ފޮނުވާލުމުންވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނެވެ.ނިޔާމަށް ރިޕުލައި ކުރަން ވަގުތުވެސް ނުދީ ފަތިފަތިން އަހަރެން މެސެޖުތައް ފޮނުވައިލީމެވެ. ޝަކުވާ ކޮށްފައެވެ. އަހަރެން އެ އިމްތިހާނުން ފާސްވެއްޖެ ދޯއޭވެސް އެހީމެވެ. އެވަރުންވެސް ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނެވެ. ނިޔާމްގެ ރިޕުލައި ލަސްވާހެން ހީވެ އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ފޯނަށް އަހަރެން ގުޅީމެވެ. ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. ބިޒީކަން ނޭނގެއެވެ. ނޫނީ ނިދީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަހަލަ ސަބަބެއް ނެތި އޭނަ އަހަރެން ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާ ނުހުންނާނެއެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ ބޯހަރު ހިތަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނިޔާމް ރިޕުލައި ކުރަންދެން މަޑުކުރީމެވެ. އޭނައަށް މެސެޖު ފެނުމުން ރިޕުލައި ފޮނުވާނެއެވެ.
އެރޭ ނިމިދިޔައީ ނިޔާމްގެ މެސެޖެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އޮއްވައެވެ. އަނެއް ދުވަހުގެ އިރު އެރުމާއެކު ނިޔާމް ގުޅިއެވެ. އަހަރެން އުފަލުން ފޯނު ނެގީމެވެ. ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް އެއްފަހަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ނިޔާމްގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އަހަރެން ފާޑަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ނިޔާމްގެ އަޑުގައި ވީ ތުރުތުރެއް އަހަރެންނަށް ފާހަގަ ވިއެވެ. އަހަރެން ކުޑަކޮށް ބިރުގަތެވެ.
ނިޔާމް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ. "މަލާ. އަޅުގަނޑުގެ ދޫނީ. ދޫނި ހާދަ ހިތްވަރުގަދައޭ. ރިއަލީ ޕްރައުޑު އޮފް ޔޫ. ބޭބީ އެނގޭތަ ރޭގަ އަޅުގަނޑު ބޭބީއާ މީޓްކުރީ ވަރަށް މުހިންމު ވަހަކައެއް ދައްކަން. ޑާރްލިންގް އައި އޭމް ވެރީ ސިކް. މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބަލިވިއެންނު. އެފަހަރު ޑޮކްޓަރއަށް ދެއްކީމައި އެނގުނީ ސިކުނޑީގައި ޓިއުމަރއެއް އިންކަން. މަލާ ކައިރީ މިވާހަކަ ދައްކަން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ޓްރައި ކުރިން. އެކަމަކު އެހާ ހިތްވަރު ނުލިބުނީ. ރޭގަ ވެސް ބުނަން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިން. އިއްޔެ ހެނދުނު ފުރި ލޯންޗުން މާލެ އައިސް ހަމަ އިއްޔެ އިންޑިއާއަށް ވެސް އައިސްފިން. ރަށުން ފުރަން ބަނދަރަށް ދިޔައިރު ހިލަތޮށިގަނޑު މަތީގައި މަލާ ހުއްޓައިވެސް ފެނުނު. އެވަގުތުވެސް ބުނަން ބޭނުންވި. އެކަމަކު މަލާ ރޯތަން ބަލާހަ ހިތްވަރެއް އެވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގައެއް ނެތް. ސޮރީ ބޭބީ. ޕްރޭ ފޯ މީ. އަޅުގަނޑު ރަނގަޅުވެގެން ގޮސް އިންޝާ ﷲ ކައިވެނީގެކަންތައް ނިންމާނަން. ތި ހިތް ފުރާ ލޯބި ދޭނަން. މި ސާޖަރީ ކާމިޔާބު ނުވިޔަސް ޖަންނަތުން ބައްދަލުވޭތޯ ދުޢާ ކުރޭ. އަޅުގަނޑާ ނުލައި އެއްދުވަސް މަލާ ތި ހޭދަކުރި ގޮތަށް އެހެން ދުވަސްތަށްވެސް ހޭދަކުރެވޭތޯބަލާތި. އަޅުގަނޑު ވަކިވިޔަސް މަލާ އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުގައި ދިރިހުންނާތި. މިހާރު މި ވަންނަނީ އޮޕްރޭޝަން ތިއޭޓާއަށް. 5 ގަޑިއިރު ފަހުން މަންމައަށް ގުޅާ އިނގޭ"
ނިޔާމް އޭނަ ދައްކަން ހުރި ވާހަކައެއް ދައްކާފައި ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. އަހަރެންނަށް "ހޫމް" އޭ ބުނުމުގެ އިތުރަށް އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވުނެވެ. އަޑެއް ބޭރެއް ނުވިއެވެ. ގިސްލެވޭ ވަރުން ހިތް ފަޅައިގެން ދާވަރުވެއެވެ. އެހާވަރަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ނުރޮމެވެ. ދެވެފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން އައިސް މުސައްލަ އަޅައި ދެރަކުވަތުގެ ނަމާދެއް ކުރީމެވެ. ސަޖިދައިގައި އޮވެ ވެސް ވަރަށް ރުއީމެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިންމާފައި ދުޢާއަށް އަތްނެގި ގޮތަށް 5 ގަޑިއިރު ވަންދެން ދުޢާކުރީމެވެ. ނިޔާމްގެ ފުރާލަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން އެދިއެވެ. އަހަރެންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދިވެސްމެއެވެ.ދުޢާކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ރުއީމެވެ. ރުއިން ހުއްޓާލީ ނިޔާމްގެ މަންމައަށް ގުޅަންވެގެނެވެ. މަންމައަށް އަހަރެންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުމުން މަންމަގެ ހިތްވަރުވެސް އެލޭނެކަން އެނގޭތީއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ރިންގުވީ ފަހުން ފޯނު ނެގީ ނިޔާމްގެ ބައްޕައެވެ. ބައްޕަގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އަހަރެން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިއެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް ރޮއިގަންނަމުން ފޯނު ނަގާ ހޫރުވާލީމެވެ. ނިޔާމް އަހަރެންނާ ވަކިވި ޚަބަރު މީހެއްގެ ދުލުން އަހާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެ ހަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަންވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
ތެދެކެވެ. އަހަރެން ނިޔާމްގެ ވަސިއްޔަތުގައި ހިފާނަމެވެ. އެ ހަނދާނުގައި ދިރިހުންނާނަނެވެ. ސަބްރު އިސްކުރާނަމެވެ. ލޯބިވާތީއެވެ. ހަޤީޤީ ލޯބިވާތީއެވެ. ނިޔާމްއާ ވަކިން އުޅޭ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ހޭދަވާނީ "އެދުވަސް" ފަދައިންނެވެ. ނިޔާމާ ބައްދަލުވުމަށް އަހަރެން އަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަމެވެ. އެހެނަސް ޙަޔާތުގައި ކުރިއަށްވެސް ދާނަމެވެ. އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ދުޢާއަކީ ޖަންނަތުން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ލޯބި ލިބުމެވެ. ނިޔާމާ ބައްދަލުވުމެވެ. އެދުވަހެއް އަންނަންދެން އޮތީ އަހަރެންނަށް ކެތްކުރުމެވެ. ލޯބީގެ މި އިމްތިހާނުންވެސް ފާސްވޭތޯއެވެ.

  Please log in or register to bookmark.
  3k

  14 ޚިޔާލު

  1. މާޝަﷲ ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް. ވަރަށް ކިޔާހިތުން ކިޔާލެވުނު ވާހަކައެއް. 😍

   11
   • ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ އަޅުުުގަނޑު އަލަށް ލިޔުނު ލޯބީގެ ވާހަކަކަމުން ތިޔަފަދަ ކޮމެންޓެއް ލިބުނީތީ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ

  2. އަޅޭ... ހާދަ ރީއްޗޭ❤️😘ވަރަށް ބޮޑަށް ކިޔާހިތުން އިދެގެން ކިޔާލެވުނީ...

  3. ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ އަޅުުުގަނޑު އަލަށް ލިޔުނު ލޯބީގެ ވާހަކަކަމުން ތިޔަފަދަ ކޮމެންޓެއް ލިބުނީތީ ވަރަށް އުފާވެއްޖ
   ކިޔުންތެރިން

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy