ޒަހުރާގެ ފޯނަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ކޯލު އަންނަންފެށި އެވެ. ރިންގު ވެސް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޒަހުރާ އޮތީ ނިދާފަ އެވެ. އެތައް ދަމެއް ވަންދެން ފިކުރުކުރަން އޮތުމަށް ފަހު ޒަހުރާ އަށް ނިދުނީ ދަންވަރު ތިނެއްޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. ކައިވެނިކޮށް، ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އަށާރަ އަހަރު ފުރުނުއިރު ވެސް، ޒަހުރާ އުންމީދުކުރި މަންޒަރެއް ނުފެނުނެވެ. އުފާވާ ކަހަލަ ދިރިއުޅުމެއް ނުލިބުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޝަކުވާއެއް ނެތިއުޅެނީ އެވެ. އާއިލާގެ ރުހުން ނެތި އިނދެވުނީތީ އެވެ. ކުއްޖަކު ހުރީތީއެވެ. ކައިރީގައި މިހާދު އޮތެވެ. މިހާދަކީ، ހެޔޮ މީހެކެވެ. މަސައްކަތްތެރި ފިރިއެކެވެ. ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ޒަހުރާ އެހީ އަށް ނޭދިހުއްޓައި މިހާދުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިހާދުގެ ނަޒަރުގައި، މިހާދުހާ ހެޔޮ ފިރިއެއް މަދުވާނެ އެވެ. ފޯނު ހަމަހިމޭންވި އެވެ. އެކަމަކު، މިހާދު އާއި ޒަހުރާގެ ދަރިފުޅު އަޝާނާގެ ކޮޓަރިން ރިންގްވާންފެށި އެވެ.

ކެޓެގަރީ:

3716

  1. Avatar
    0.0

    ފާފަ ކުރަން ޖެހޭތަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެރަވެ އުފާ ބޭނުމަށް؟ އެހާ ހިސާބުން މެއިން ކެރެކްޓަރ ދެކެ ވަގުތުން ފޫހި ވެއްޖެ.. އަދި އެންމެ ފަހަކަށް އިންނާނެ މީހަކު ހަމަ ނުވިއެއްނު.. ފާފަ ކޮށްގެން ކުރާ ކައިވެންޏަކަށް ދުވަހަކު ވެސް އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

Your Rating