kralbetbetturkeyikimislibahis1xbetm.infohipas.infohttps://www.wiibet.com/restbetcdn.comSupertotobetSahabetTarafbetMatadorbetTipobet365Deneme BonusuBetvoleMariobetbeylikdüzü korsan taksi

ޙާލަތު

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy

ގެއާއި މާދުރުނޫން އޮންނަ ހަނަފަސް ބިމެއްގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ އުޅުނީމެވެ. އަމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ އާއިލާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެއީއެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިބެނީ ތިން ކުދިންނެވެ. ދޮށްޓަށް ހުންނަނީ ބޭބެއެވެ. ބޭބެއަކީ ނުހިނގޭ ނުކުޅެދޭ މީހެކެވެ. ދެވަނަ އަށް ހުންނަނީ އަހަރެންނެވެ. ކުޑައަށް ހުންނަނީ އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އަދި ކިޔަވާ ވެސް ނުނިމޭއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕައަކީ ދުވަސްވީ މުސްކުޅި ދެމީހުންނެވެ. އާއިލާ ކުޑަވެފައި ނިކަމެއްޗަސް އަހަރެންގެ އާއިލާ އަކީ ވަރަށް އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ.

މެންދުރުގެ އެންމެ ގަދަ އަވީގައި ފެންބޯންވެގެން އަހަރެން ޓެންޓް ދަށުގައި މަޑުކޮށްލީމެވެ. އޭރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ހުރީ ރެސްޓްގައެވެ. އަހަރެންގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ރިންގުވީ އެވަގުތުއެވެ. ގުޅަނީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުންނެވެ. އަހަރެން ފޯނު ނެގީމެވެ. އެކޮޅުން ލިބުނު ހަބަރަކުން އަހަރެން އުދުހިގަންނަން ބޭނުންވިއެވެ. ދުވެފައި ގޮސް މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގައިގާ އެއްފަހަރާ ބައްދައިގަނެވުނެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިފައި މަންމަ އާއި ބައްޕަ ހުއްޓެވެ. އަހަރެން މަންމަމެން ކައިރީގައި އަހަރެންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ވާހަކަ ބުނީމެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ފުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބުނީމެވެ. ރަށުން ބޭރުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނުކަން އެނގުމުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. ނަމަވެސް ހީލިއެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް ލިބުމުންކަން މަންމަވެސް އަދި ބައްޕަ ވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކުރެވޭ ދަރިއަކީ ވެސް އަހަރެންނެވެ.

މާލޭ ލޮނުފަސްގަނޑުގައި އަހަރެންންގެ ދެފައި ޖެހުމާއެކު ކުރެވިގެން ދިޔައީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ. ފެންނަނީ ބައިބޯވެފައި ތިބި މީހުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ހަދާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުވީއރު އަދި މިނޫނީ އަހަރެން ރަށުން ބޭރަކަށް ނުދަމެވެ. އަހަރެން އައި ފްލައިޓުން ފޭބި މީހުން ފަހަތުން އަހަރެން ވެސް ނިކުތީމެވެ. ފޮށި ދަމަމުން ވަކި ހިސާބަކަށް އަހަރެންނަށް ދެވުނުތަނާ އަހަރެންގެ ނަމުން މީހަކު ގޮވާލިއެވެ. އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. ފަހަތުގައި ހުރީ އުމުރުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ އަހަރެންނަށް ވުރެ ދޮށީ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ އަހަރެންނާއި ސަލާންކުރިއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ނަން ޔަޤީންކޮށްލިއެވެ.

"ހުސެންދޯ!" އަހަރެން ބޯޖހާލީމެވެ. އޭނާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި އަހަރެން ކައިރީގައި އޭނާ އާއި އެކުގައި އައުމަށް އެދުނެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަމަކީ ރާއިދު ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ޕާރސްޕޯޓާއި އަދި އެވަގުތު އަތުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް އަހަރެން ރާއިދުއަތަށް ދިނީމެވެ. އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ކުޑަކުޑަ ދޯންޏެއްގައި ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށް ރާއިދު އަހަރެން ގޮވައިގެން އައީ އިމާރާތްތަކުން ފުރިފައިވާ ރަށަކަށެވެ. ދެފަރާތަށް ދުއްވާ އެކިކަހަލަ އުޅަނދުތައް ފެނުމުން އަހަރެންގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހީގެ އަޑުތަކުންނާއި އަދި ދުންތަކުން ޖައްވު ވަނީ ކިލާވެފައެވެ. އަހަރެން އާވެފައި ހުންނަން ފެށުމުން ރާއިދު އަހަރެން ކޮނޑުގައި ޖަހާލާފައި ކުރިއަށް ހިނގައިގަތުމަށް ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން އަހަރެން ގޮސް އެރީ ކަޅު ބިއްލޫރި ޖަހާފައިވާ ރަތްކުލައިގެ ކާރަކަށެވެ.

ދިހަމިނިޓްގެ ކުރު ދަތުރަކަށްފަހު އެ ކާރު މަޑުކޮށްލީ ދިގަށް އޮތް މަގެއްގައި ހަދާފައިވާ ދިހަ ބުރީގެ ބޮޑު އިމާރާތެއް ކުރިމައްޗަށެވެ. އަހަރެން ކާރުން ފައިބައިގެން ކުރީގައި ހުރި ރާއިދުގެ ފަހަތުން ދިޔައީމެވެ. ރާއިދު އަހަރެން ގޮވައިގެން ގޮސް އެރީ ލިފްޓް ތެރެއަށެވެ. އަހަރެން ހުރީ ހިތްއަވަސްވެފައެވެ. އަހަރެންނަށް މިފެންނަނީ މުޅިން ވެސް އާ ކަންތައްތަކެވެ. ޖީބުން ނެގި ކާރޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮރު ހުޅުވުމަށްފަހު ރާއިދު އަހަރެން ގޮވައިގެން ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ތަނަވަސް ގެއެކެވެ. ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިޔަސް އަހަރެންނަށް ފެނުނީ މުއްސަނދިކަމާއި ހައިބަތެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ ނިކަމެއްޗަކަށް މިކަހަލަ ގެއަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިދާނެކަމަށް ހުވަފެނެއްގައި ވެސް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

ރާއިދުގެ ވާހަތަކުން އަހަރެންނަށް އެނގުނީ އަހަރެން މަސއްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ އެގޭގައި ކަމަށާއި އަދި އަހަރެންގެ މަސައްކަތަކީ ގޭތެރެ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކެއްކުން ކަމަށެވެ. އެވަގުތު އެގޭގައި ތިބީ ޒުވާން އަންހެނަކާއި ކުޑަ އަންހެން ދެކުދިންނެވެ. އަހަރެން ބޯޖަހާލީމެވެ. އަހަރެންނަށް ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭތީ ރާއިދު އަހަރެންނާއި ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އަހަރެންނަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިނގިރޭސި ބަސް އިނގޭކަން ހަމަ ނަސީބެވެ. ރާއިދު އަހަރެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް މަނާ ކުރިއެވެ. މާލެއަކީ ވަރަށް ފާޑުފާޑުގެ މީހުން އުޅޭ ތަނެއް ކަމަށާއި ގޮތްނޭނގޭ އެއްވެސް ރައްޓެއްސެއް އެގެއަށް ވެއްދުން މަނާކުރިއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ މުސާރަ ވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެހުރިހާ ކަމަކަށް އަހަރެން އެއްބަސްވީމެވެ. ރާއިދު ދިޔަފަހުން އަހަރެން ގޮވައިގެން ގޮސް ބަދިގެއާއި އެއްޗެހި ހުރި ތަންތަން ދެއްކީ ރާއިދުގެ އަންހެނުން ރީޝަމްއެވެ. ރީޝަމްގެ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ފޮނި ބޮޑައި ގޮތެއް ހުރިކަން އަހަރެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އަހަރެން ނިދަން ދެއްކީ ކުޑަ ކޮޓަރިއެކެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި އާދައިގެ އެނދެއް ހުއްޓެވެ. ކުޑަ އަލަމާރިއަކާއި ކުޑަ މޭޒެއްވެސް ހުއްޓެވެ. އެވަރުން އަހަރެންނަށް ފުދުނެވެ. ދުވަހުގެ އިރުއޮށްސުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް ފޯނަކާއި ސިމެއް ވެސް ގަނެގެން ގެނެސްދިނެވެ. ވަގުތުން އަހަރެން ގުޅީ މަންމައަށެވެ. އެހާ ގިނައިރުކޮށްފައި ގުޅުމުން ދެރަވެ ވަރަށް ޝަކުވާ ކުރިއެވެ. އަހަރެން މަންމަ އަށް ވިސްނާދިނީމެވެ. އަދި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް މަންމަ އާއި ބައްޕައަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ހިތްހަމަޖައްސައިދިނީމެވެ.
އެގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. އެގޭގައި އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އެއްވެސް ފޫހިކަމެއް ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް ނެތިއެވެ. ރާއިދު އާއި ރީޝަމް ބުނިހާ ގޮތަކަށް އަހަރެން އައީ ކަންތައް ކުރަމުންނެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ކުދިންގެ ކަންތައްތައް ވެސް އަހަރެންކައިރީގައި ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކުރީމެވެ. އެގޭގައި މަސް ދުވަސް ވީއިރު ވެސް އަހަރެން ގެއިން ނިކުތީ އެންމެ ދެފަހަރުއެވެ. އެވެސް ރާއިދު އާއި އެކީގައި ބޭރުން ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ނިންމުމަށެވެ. އަހަރެންގެ މުސާރައަކީ ފައްސަތޭކަ ޑޮލަރު ކަން އެނގުމުން އަހަރެން އިތުރަށް އެގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާހިތްވިއެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ މީހަކަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑުވަރެވެ.

އެއްދުވަހެއްގެ މެންދުރެވެ. އެހެން ދުވަސްދުވަހު ކައްކާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކެއްކުމަށް އަހަރެން ކައިރީގައި ރީޝަމް ބުންޏެވެ. އަދި އެއީ ރީޝަމްގެ ކޮއްކޮއެއް އަންނާތީ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަހަރެން ބޯޖަހާލާފައި މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީމެވެ. ރާއިދު ބުނިހެން އެރެއަށް އެމީހުންގެ ކޮއްކޮ ގެއަށް އައެވެ. ރާއިދު އާއި ރީޝަމްގެ ވާހަތަކުން އެކުއްޖާ އަށް ކިޔަނީ ޒީވާ ކަން އަހރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެން ޒީވާ އާއި މެދުގައި ވެސް ކަންތައްކުރީ ވަރަށް ހެޔޮ ކޮށެވެ. ނަމވެސް ޒީވާ އަހަރެންނަށް ބަލަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކު ވެސް އަހަރެންނަށް މީހަކު ނުބަލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. ޒީވާގެ ފަރާތުން އަހަރެންނަށް ލައްކަ އުނދަގުލާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހުނެވެ. ޒީވާ އަހަރެން ގަޔަށް ބޮލަށް ވެސް އަރަނީއެވެ. ޒީވާގެ ބަހުން އަހަރެންނަކީ ވަރަށް ރީތި މީހެކެވެ. ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަސް އަހަރެންގެ ކިބައިގާ އާދަޔާޚިލާފް ރީތިކަމެއް ވާކަމުގައި ބުނަން ފެށިއެވެ. އަހަރެންގެ ފޯނު ނަންބަރުވެސް ހޯދާ ދަންވަރު ގުޅަންވެސް ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއވެސް ކަމަކަށް އަހަރެން ޝަޢުގެއް ނެތެވެ. އަހަރެންނަކީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ ކާކުކަން އަހަރެންނަށް އޮޅިފައެއް ނެތެވެ.

ޒީވާގެ އުނދަގުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަވަމުން ދިޔައެވެ. ފާޅުގައި ފާޙިޝް ކަންތައްތަކަށް ދަޢުވަތު ދޭން ފެށިއެވެ. ރާއިދު އާއި ރީޝަމް ގޭގައި ނެތް ވަގުތެއްވިއްޔާ އަހަރެން ގައިގާ ބައްދާވެސް ހަދަނީއެވެ. އަހަރެންނަކީ ފިރިހެނަކަށް ވެފައި އަންހެނަކު ކުރިން އެގޮތަށް އުޅެން ފެށުމުން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންނަށް ވެސް އަހަރެން މިއީ ކާކުކަން ހަނދާންނެތުނެވެ. އަހަރެންނަށް އެއްޗެއް ވިސްނާލަން ފުރުޞަތު ލިބުނުއިރު ވަގުތު ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ. އަހަރެން ޒީވާ ކައިރީގައި އާދޭސް ކުރީމެވެ. އަހަރެން ހެޔޮ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުނަ ދިނުމަށް އެދުނީމެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ޒީވާ އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ.

ޒީވާގެ ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ރާއިދު ކައިރީގައި ބުނުމަށް އަހަރެން ވަރަށް މަސއްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް ހިތްބިރުގަންނަނީއެވެ. ރާއިދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އަހަރެންނަކީ ދުރު ބިދޭސީ މީހާއެވެ. އަހރެންގެ ބަސް ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަހަރެން ފާޑަކަށް ހުންނަން ފެށުމުން ރާއިދު އަހަން ފެށިއެވެ. ބަލީތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. އަހަރެން ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ވެސް ޒީވާގެ ވާހަކތައް ފެށިގެން ނިމެންދެން ކިޔާދިނީމެވެ. ރާއިދު ހަރުކަށި ކަމާއެކު ޒީވާ އާއި އެއީ ތެދެއްތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ވަގުތުން ޒީވާ އިންކާރު ކުރިއެވެ. އަދި ޒީވާ އަށް އުދަގު ކުރަނީ އަހަރެން ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ދަންވަރު ޒީވާ ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތުތަކުގައި އަހަރެން ޒީވާ އާއި ބެހޭ ވާހަކަވެސް ބުންޏެވެ. އަހަރެންނަކީ ދިވެހި ކޮށި މީހަކަށްވާތީ ދިވެހިބަހުން ޒީވާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނޭނގެއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ސިހިގެން ދިޔައީ ރީޝަމް އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި ވަރަށް ބާރަށް ވިހެލުމުންނެވެ. އަހަރެން ދިޔައީ އެނބުރުން އަރައިގެންނެވެ. ރާއިދު ވެސް ހުރީ ވަރަށް ނުރުހިފައި އަހަރެންނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަހަރެންނަށް ވަގުތުން ރޮއެ ގަނެވުނެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރާ ކަމުގައި ބުނީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެކަކު ވެސް އަޑެއް ނޭހިއެވެ. އެއްވެސް ރަހުމެއްނެތި އަހަރެން ގެއިން ނެރެ މަގުމައްޗަށް އެއްލާލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނާއި ސިމް ވެސް އަތުލާފައެވެ. ލާނެ ހެދުމެއްވެސް ނުދީއެވެ. އަހަރެން ރޮމުން މަގުމަތީ އެކި ދިމަދިމާލަށް ބަލާލީމެވެ. ރޭގަނޑުގެ ދަންގަޑިއެއް ވީމާ މަގުމަތީގައި ހަރކާތްތެރިވާ މީހުން ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދެވެ. އަހަރެން ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ދާނެ އެއްވެސް ތަނެއް އަޅާލާނެ އެއްވެސް ޔާރެއް ނެތެވެ. މައިންބަފައިން މަތިން ހަނދާންވެ އިތުރަށް ހިތުގައި ރިހެން ފެށިއެވެ.

އަހަރެން މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ކުރިއަށް ދިޔައީ ދާނެ ވަކި ތަނެއް އޮވެގެނެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މަންޒިލް ކޮންމެސް ތަނެއްގައި ވާނެތީ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުން އެދިމާލަށް އަހަރެން ގެންދަނީއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ބުރަވެ ނިދާލުމަށް އަހަރެންގެ ބޭނުންވީ މަގުމަތި މުޅިން ހަމަހިމޭންވެފައި އޮތް ވަގުތެއްގައެވެ. އަހަރެން ހުރި ހިސާބުގައި ހުއްޓިލީމެވެ. އިށީނދެލާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް ހުރިތޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލީމެވެ. ދެގެ ދޭތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ އަށްޓެއް އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެނުނެވެ. ވަގުތުން އަހަރެން އެތަނުގައި އޮށޯވެލީމެވެ. ފަތިހުގެ ވަގުތުތަކަށް ދުނިޔެ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު މަގުމަތީގައި ވަނީ ފުދޭވަރެއްގެ ފިނިކަމެއް ހިފާފައެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ފިނީގެ އުނދަގުވާން ފެށުމުން ނިދޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް އިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔެ ވަށާލަންދެން އެތަނުގައި އަހަރެން އިނީމެވެ.

ހިކިފަސްތަނެއްގައި ބަނޑަށް ނުޖެހޭނޭ ބުނާ އުސޫލުން އަހަރެންނަށް ވެސް މަދަދުވެރިވާނެ އެކުވެރިޔަކު ލިބުނެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަހަރެންގެ ޤައުމުގެ އެހެން މީހެކެވެ. ނަމަކީ އަހުމަދެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައި ވިޔަސް އަހުމަދުގެ ޖީބުގައި ފައިސާ ހުއްޓެވެ. ފައިސާ ހޯދި ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އޮޅުން ފިލުވީމެވެ. އަހުމަދު ކިޔާދިން ވާހަކަތަކުން އޭނާ ވެސް އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އާއިލާ އާއި އެކުގައި އުފާވެރިކަމުގައި އުޅެމުން ދަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމުން އާއިލާ ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖެ އައީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެގެއިން އޭނާ ނެރުނީ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައި ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަހަރެންވެސް އަހުމަދަށް އަހަރެންނަށް ދިމާވި ހިތްދަތިގޮތް ކިޔާދިނީމެވެ.

އޭގެ އަނެއްދުވަހު އަހަރެން އަހުމަދާއި އެކުގައި ކޮންމެސް ރަށަކަށް ފުރީމެވެ. އެއީ ކޮން ރަށެއް ކަމެއް އަހަރެންނަށް ނޭނގެއެވެ. ރަށް ބެލުމެއްވެސް އަހަރެންނަށް މުހިއްމެއްނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް މުހިއްމީ ފައިސާއެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާއަށްޓަކައި މިއަދު ކޮންމެ ހާލެއްގަވެސް މަސއްކަތްކޮށް ލާރި ހޯދަންޖެހޭއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތިގޮތުގެ ވާހަކަ އަހަރެން މަންމަމެން ކައިރީގައި ނުބުނަމެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްހަލާކު ކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީއެވެ.

އަހަރެން މުޅިން އާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ފެށީމެވެ. ނަމަވެސް ކުރާ މަސައްކަތާއި ބަލާފައި ލިބޭ ލާރިކޮޅު ވަރަށް މަދެވެ. ގިނަފަހަރަށް ލާރި ލިބެނީ އަހަރެން ހޮޓަލަކަށް ވަދެ ތިންއިރު ސައިތައްޓެއް ބޯލާ ވަރަށެވެ. މަންމަމެންނަށް ފޮނުވާނެ ލާރިއެއް އަހަރެންނަށް މިހާރު ނުލިބެއެވެ. އަހުމަދު ދިން ބާފޯނު ގަނޑެއް ނޫނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރެން އަތުގައި ނެތެވެ. ލާން އޮންނަނީ އެންމެ ޓީޝާޓެކެވެ. އެވެސް އަހުމަދު ދިން ޓީޝާޓެކެވެ. އަރާނެ ފައިވާނެއް ނެތެވެ. ބަލިވެއްޖިއްޔާ އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހެއް ނެތެވެ.

އަހަރެންގެ މިހާލަތަށް ޒިއްމާވާންޖެހޭ ބައެއް ވެސް އުޅޭނެތާއެވެ. އަހަރެންގެ އެއްވެސް ކުށެއްނެތި ގެއިން ބޭރުކޮށް އެމީހުންގެ ދުނިޔޭގައި އަހަރެންނަށް ހަލާލުވި ފައިސާ އިން ހަރަދުކޮށްގެން އުޅެން އަޅެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިތަށް ނާރާބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އަހަރެމެންނަކީ ވެސް ހަމަ އިންސާނުންނެވެ. މުއްސަނދިކަމާއި ފައިސާއަކީ މަރުވެގެން ދާއިރު ސަންދޯކުގެ އެއްބަޔަށް އަޅައިގެން ގެންދެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މަރުވުމުން އެމީހުން ގައިގާ ވެސް އޮޅަނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެކެވެ. އަހަރެންނަކީ ދަށު މީހާއޭ ބުނެ މަރުވީމާ ގެންގޮސް ފަސްދަށަށް ލަނީ ހެއްދެވި ހާލަކަށް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގާ ވެސް އޮޅަނީ ހަމަ އެހުދު ފޮތިގަނޑެވެ. މިޖެހުނީ އެއްތާކު ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންވެސް ވަޅުލަނީ ބިމުއަޑީގައެވެ. އަހަރެންވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެމަތީގައި އުޅޭއިރު މިފަދަ މީހުން މިކަންތައްތައް ނުދަންނަނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ އެދޭހާ އެއްޗެއް ލިބުމަކީ ހެއްދެވި ފަރާތުން ތިމާއަށް ކުރައްވާ އިންޒާރެއްކަން ހަނދާން ހުންނަނީ މިކަހަލަ ކިތައް އިންސާނުންބާއެވެ؟ ތިމާ އަށް ލިބިފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާއަކީ ހެއްދެވި ފަރާތުން ދެއްވަވާ އެއްޗެއްކަން ނުވިސްނެނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ މުއްސަނދި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް އިންސާނުންބާއެވެ. މޮޅު މީހަކަސް ނިކަމެއްޗަކަސް އަދި ނޯކަރަކަސް ހުރިހާ މީހުންނަކީ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާ ބައެކެވެ. މިފަދަ ނިކަމެތިން ރާއްޖެގެނެސް ހާލުގައި ތަޅުވާއިރު ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި އެފަދަ މީހުންނަށް ހުރި ކޮން ގޮތެއްކަމެއް އެނގެނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

- ނިމުނީ -

  Please log in or register to bookmark.
  4k

  1 ޚިޔާލު

  ޚިޔާލު

  Your email address will not be published.

  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy
  Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle thick hairy pussy