Sale

މަވެށި – ކޮކާލުގެ ހުވަފެން

100.00  85.00 

ކޮކާ އުދުހެމުން ދިޔައީ އެކުވެރި ބަޅިނދު ހޯދާށެވެ. ބަޅިނދު ހޯދުމުގައި ކަނބިލި އެހީތެރިވޭތޯ ބެލިއެވެ. ނަމަވެސް ބަޅިނދު ފެނުނީ މާމެލާމެލިން ފައްކާވެފައިވާ މާ ބަގީޗާއިންނެވެ.

ބަޅިނދާ ބައްދަލުވުމުން ދެން ދިޔައީ އެކުވެރި މާބުރު ހޯދުމަށެވެ. މާބުރާ ބައްދަލުވީ މާބުރު ވަދެއިން ހޮރުގެ މަތީ ގަހުގައި އޮޅާލައިގެން އޮތް ނަންނުގަތި ހޭލައްވައިލައްވައި ދުރުކޮށްގެންނެވެ.

މާބުރު ހޯދުމަށް އުދުހުނު އިރު ކޮކާ ކާލަން އުޅުނު ރަކިސް ބޮނޑުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ތިން އެކުވެރިން ދިމާވެ ކަން ދިމާވިގޮތް ދެކޭށެވެ.

803 in stock

SKU: VK05/2019 Category:
އައިއެސްބީއެން ނަމްބަރު

9789-99915-54-48-8

ބަސް

ދިވެހި

ސަފްހާގެ އަދަދު

18

ސައިޒް

އޭފައިވް

Shopping cart

1
Hit Enter to search or Esc key to close