ބަސްނާފުށި – އެނދުދަށުން

150.00 

ފޫޅުދިގު ހަންޑިއާ، ރަންނަމާރި އަކީ އަޒާން ދެކޭ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބިރުގަންނަވަން ކިޔާ ޖޯކެކެވެ. ކިޔެވުމަކީ އޭނާ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބަސްނޭހުމާއި ދޮގުހެދުމާއި ޖެއްސުން ކުރުމަކީ އަޒާންގެ އާދައެވެ. ނަމަވެސް އެ ރެޔަށް ފަހު އޭނާ ގަބޫލުކުރަމުންއައި ގޮތް ބަދަލުކޮށްލުވާލިއެވެ. ބަސްނޭހުމަށްވުރެ ބޮޑު ގޯސްކަމެއް އަޒާން ކުރީ އެރެއެވެ. އެއީ އަޒާންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމާއި ވިސްނުން ބަދަލުވުމުގެ ފެށުންވެސްމެއެވެ. އެރޭ އަޒާން އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ އޭނާގެ ކުށެއްނެތް ކޮއްކޮވެސް މަގު ފުރެއްދިއެވެ.

492 in stock

SKU: VK01/2018 Category:
އައިއެސްބީއެން ނަމްބަރު

978-99915-54-33-4

ބަސް

ދިވެހި

ސަފްހާގެ އަދަދު

180

ސައިޒް

އޭފައިވް

Shopping cart

1
Hit Enter to search or Esc key to close