އަފްޝީން

އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ފާޠިމަތު އަފްޝީން. އަޅުގަނޑަށްވީ 12 އަހަރު. އަޅުގަނޑު ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަނީ ގުރޭޑު 6ގަ. އަޅުގަނޑުގެ ރަށަކީ ޅ. ހިންނަވަރު. 🙂
ވާހަކަ
  • It seems we can’t find what you’re loovaahaka for. Perhaps searching can help.